ความฉลาดที่มีมากจนเกินไป จนทำให้ชีวิตไม่มีความสุข

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนฉลาดแต่ชีวิตไม่มีความสุข วันนี้เราอย ากแนะนำให้คุณได้ลองอ่ า นบทความ ความฉลาดที่มีมากจนเกินไป จนทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ า งไร ให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขคู่ไปกับความฉลาดที่มี กับ ความฉลาดที่มีมากจนเกินไป จนทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ า งไรบ้าง

ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดกำลังจะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำ สิ่งนั้นอาจเป็น อ า ห า ร ที่สุดยอ ดดนตรีอันไพเราะ รูปถ่ายสวยๆหรืออาจจะการงานทุกชนิดก็ได้ ที่ทำให้เรามีความสุข หากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสียเวลาบ่น แก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถอะถ้าแก้ไม่ได้ก็ถอยออ กมา เอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ที่คุ้มค่ากว่า

ของดีไม่ได้อยู่ที่ร า ค า แต่อยู่ที่การชอบของแต่ละคน ความรักใน การงาน เกิดจากความทุ่มเทใส่ใจลงไป หากไม่ทุ่มเท

ก็ย ากที่จะทำให้เกิดการรักงานขึ้น มาได้ แยกให้ออ กว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเสียเวลา สิ่งใดเปล่าประโยชน์ เมื่อแยก แล้ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้มากๆ

เมื่อพ่อแม่แก่แล้ว ยอมเขาบ้างก็ได้ หากทำให้เขาสบายใจ นอนเมื่อถึงเวลาต้องนอน เพื่อจะมีชีวิตชีวา ตอนมีเก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลัง อ่ า น หนังสือได้เป็นการลงทุนที่ไม่เสี ยดายเงิน ยิ้มเถอะ

รอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเราและคนที่เรารักเขาก็อย ากเห็นเรามีความสุข อย่ าเรื่องมาก แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อย ถ้าพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หล า ยๆ อย่ าง แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรามีความสุข

อ่ า น หนังสือดีๆ เดือนละเล่มเป็นอย่ างน้อย หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้งมากกว่านั้นได้จะดีมาก ที่นอนดีๆ แพงหน่อยแต่ใช้ไปอีกยี่สิบปี นอนดีก็มีกำลังทำสิ่งต่างๆ

อนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆ บ้างในบางวัน สำรวจตัวเอง หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้น มาอีกแล้ว เราอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอๆทุกครั้ง

คำหวานมักไม่จริงแต่เราคล้อยต าม เพราะอย ากให้มันจริงต ามสิ่งที่เขาพูดต่างหาก ส่องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวยกลบรอย ตำ ห นิ แต่เพื่อมองเห็น ร อ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วจ ง ไ ม่ ม อ ง ตัวเองดีงามเกินจริง เพราะมันแค่จินตนาการ

อย่ าฉลาด เสียจนหาความสุขไม่มี ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบ หรือสนใจสิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เรา ผู้คนก็เช่นกัน

อย่ าทุ่มเทเกินไปกับทุกเรื่องการ ล ด น้ำ ห นั ก ที่ดีที่สุดคือได้ทานขน มบ้างการฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอมผ่อนให้ตัวเองบ้าง

เราไม่ได้ต้องการทุ กอย่ างเพื่อจะมีความสุข เราต้องการความสุขเพื่อจะมีความสุข และมีเพียงบางอย่ างแค่นั้นที่ทำให้เกิดความสุข ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน นี่คือหนทางแห่งสันติภาพในหัวใจของเรา เมื่อ การลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้วไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้ว อีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแรงมาทำอย่ างอื่นบ้าง หรือมีความสุขกับการอยู่เฉยๆบ้าง

อย่ ากระโจน ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์ มีคนยื่นดาบท้าประลองก็แค่ยิ้มให้เขา แล้วไม่ต้องรับของจากเขา แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจให้ออ ก เพื่อป้องกันความผิดหวังของเรา พาตัวเองออ กจากพื้นที่ปลอ ดภั ยเพื่อเติบโต และกลับสู่อ้อมกอ ดคนที่เรารักเพื่อพักผ่อน

บอ กตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เทพ ผิดได้พลาดได้ คนอื่นก็เช่นกันให้อภั ยตัวเองให้อภั ยคนอื่นเสมอ ความรักและการให้อภั ยจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ไม่ ส ม บู ร ณ์ แบบทุกคน หล า ยครั้งปัญญาดีๆ เกิดจากคนตัวเล็กตัวน้อย มิใช่ผู้ห่มห่อตัวเองด่วยความรู้ในตำราและหน้าต าทรงภูมิ

ที่มา : yindeeyindee