คน มีเงินออม มีเงินเก็บ มักมีชีวิตที่ดีมีความสุขกว่าคนขี้อวด

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเหตุผลที่ทำให้คน มีเงินออม มีเงินเก็บมีชีวิตที่ดีกว่าคนทั่วๆ ไป กับบทความ คน มีเงินออม มีเงินเก็บ มักมีชีวิตที่ดีมีความสุขกว่าคนขี้อวด ไปดูกันว่าชีวิตคน มีเงินเก็บนั้น มีความสุขมากเพียงใด

การออมเ งิน อาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้าม หรือไม่มีในความคิดเพราะเงิ นที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เ งินเก่ง จนไม่มีเ งินเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิ น แต่หากศึกษาข้อ ดี ของการมีเ งินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด และเริ่มเก็บเงิ น เริ่มออมเงิ น การออมเงิ นเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดี กับตัวเอง เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงิ นออมเท่านั้นที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่ างข้อ ดีของการมีเงิ นออม มีเงิ นเก็บ ข้อ ดีของการมีเงิ นออม นั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิ น บางทีเหตุผลดีๆสักข้อ อาจจะ เป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณก็เป็นได้

1 เงิ นออมมีประโยชน์มาก

ย ามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเงิ นออมเผื่อไว้ใช้ ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

2 เงิ นออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเงิ นออม มีเ งินเก็บ ก็จะไม่เครียด หน้านิ่วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเ งิน ที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงิ นออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

3 มีเงิ นออมจะทำอะไรก็ทำได้ อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงิ นออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

4 มีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีรายได้ เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเอง ก็เ จ็ บป่ ว ย มีหล า ยโ รค หากมีเงิ นออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลาน นิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

5 มีเ งินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มี อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงิ นออมให้มากๆ

6 เงิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เ งินในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิต หากมีเงิ นออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

7 เงิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง ต้องล้มห า ยต า ยจาก เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาว โรงงาน หากมีการ นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงิ นไว้

8 เก็บเงิ นออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ท รั พ ย์สินต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุด เสียห า ยต ามวันเวลา ดังนั้น ก็ต้องมีเ งินออมไว้เผื่อใช้จ่าย เป็นค่าซ่อมบำรุง

9 มีเงิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิ น ก็จะ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือ กันแต่ละคน ก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

10 เงิ นออมมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเ งินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิ น ไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศช าติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงิ นได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมี เงิ นออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิ น เพื่อซื้ อบ้านที่ดิน

11 เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงิ นออมไปลงทุนอย่ างการซื้ อหุ้น แล้วได้เงิ นปันผลทุกปี ก็ถือ ว่าเ งินออมนั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้ อ หุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จาก เงิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อ ดีของการมีเงิ นออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์กับตัว ผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงิ นออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงิ นออมของเรานั่นเอง ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา siamebook และ stand-smiling