คนใช้แก้วควรรู้ วิธีใช้แก้วเก็บความร้อนให้ถูก ประโยชน์เยอะ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการใช้แก้วเก็บความร้อนให้ถูกวิธี เพื่อประโยชน์ที่ดีต่อตัวเพื่อน ๆ เอง กับบทความ คนใช้แก้วควรรู้ วิธีใช้แก้วเก็บความร้อนให้ถูก ประโยชน์เยอะ ไปดูกันว่าการใช้แก้วเก็บความร้อนที่ถูกต้อสามารถทำได้อย่ างไร

ความนิยมในการใช้ แก้วเก็บความร้อน-เย็น เกือบทุกคนจะต้องมีแก้วเป็นของตนเอง เวลาไปซื้ อเครื่องดื่ม ร้อน เย็น จะต้องพกติดตัวไปทุกครั้ง เป็นการลดการใช้พลาสติกลงมาได้ดีเลยทีเดียว แต่รู้ไหมบางครั้งหากเราไม่ รั ก ษ าความสะอาดแก้วให้ดีอั น ต ร า ย จะมาเยือนคุณแบบช้า ๆ โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยก็ได้ เหมือนกับผู้ ป่ ว ย สูงอายุคนหนึ่งที่เขามักจะหลงลืมเป็นประจำ ทั้งที่เขาสุขภาพยังแข็งแรงทุกอย่ าง โดยเขาอยู่ดีๆ ก็เป็นภาวะแบบลืมเร็ว อยู่ดี ๆ ก็ลืม

ทั้งที่เป็นเรื่องที่กำลังจะพูด จะทำอยู่แท้ ๆ เขาเลยตัดสินใจไปหาหมอ พอไปถึงหมอก็พบว่า เ ยื้ อ หุ้ ม ส ม อ งของเขานั้น มีประสิทธิภาพลดลง ไ ตทำงานไม่ปกติ ซึ่งเขานั้นรู้สึก อ่ อ น เ พ ลี ย มีกลิ่นปากแรง ซึ่งพอตรวจเข้มเข้าก็พบว่าร่างกายได้รับส า ร ต ะ กั่ วเข้าไป ปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาได้รับส า รตะกั๋วคือ ‘แก้วเก็บความร้อน – เย็น’ ของเขาเองที่ใช้มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี แก้วมีบ า ง จุ ดที่แตกร้าว เป็นสนิท

และยังมีคร า บเครื่องดื่ม ติดและทำความสะอาดไม่ดี เขามักจะแช่เครื่องดื่มไว้แบบข้ามวันเสมอ ทำแบบนี้มานานหล าย ปีมาก ๆ ซึ่งพอเขาใช้แก้วนี้เป็นเวลานานเข้า แบบไม่เปลี่ยนใบใหม่ ไม่ทำความสะอาดให้ดี โ ล ห ะ ห นั กอย่ างส า รตะกั๋วก็เข้าร่างกายไปพร้อมกับเครื่องดื่ม แน่นอนเป็นตัวการทำให้ความจำลดลง ส ม อ ง ทำงานช้า และยังรู้สึกเพลียง่าย คิดอะไรไม่ค่อยออ กนั่นเอง ฉะนั้นแล้วใครจะใช้แก้วเก็บความเย็น – ร้อน ควรจะใส่ใจในความสะอาดแก้วเสมอและควรเป็นแก้วที่สมบูรณ์ด้วย

การเลือ กแก้วสแตนเลสเก็บความร้อน – เย็น

1 เลือ กแก้วที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อ ย่ าเห็นแก่ของถูกเกินไปนักเพราะว่าของถูก ๆ เราก็ไม่รู้ว่าวัสดุที่เขาใช้นั้น มันคืออะไร แน่นอนว่ามันไม่เทียบ เท่ากับ แก้วที่มี แ บ ร น ด์ คุณภาพได้มาตรฐานจะใช้วัสดุที่มีคุณภาพและไม่ปนเปื้อนในน้ำหรืออาหาร

2 แก้วร า ค า ถูก ๆ ปกติจะมีอายุการใช้งานไม่นาน ใช้ไปสักระยะจะเริ่มไม่เหมือนเดิม

3 ควรจะดื่มเครื่องดื่มภายในแก้วให้หมดภายใน 2 ชั่ วโมง แล้วล้างทำความสะอาดให้ดี ก่อนจะนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง

ไม่ควรจะปล่อยให้มีเครื่องดื่มอยู่ในแก้วแบบทิ้งไว้ข้ามคืน เพราะว่า เ ชื้ อ โ ร ค แ บ ค ที เ รี ยต่าง ๆ จะก่อตัวขึ้น มาได้ อาจจะเป็นอั น ต ร า ยต่ อ ร่า งกาย และหากแก้วของคุณเริ่มมีรอยแตก ร อ ย ร้ า ว ควรจะทิ้งและเปลี่ยนใบใหม่ที่ได้มาตรฐานจะดีกว่า เพื่อสุขภาพร่างกายของคุณเอง

เรียบเรียงโดย krustory