คนบางคนให้อยู่ในใจดีแล้ว อ ย่ าอยู่ในชีวิตจริงเลย

วันนี้เรามีข้ อคิดสอนใจดีๆที่เป็นการเตือนสติให้กับเราได้เป็นอ ย่ างดี ซึ่งอาจจะตรงใจกับใครหล า ยๆคน ซึ่งแอดได้อ่ า นดูแล้วดี จึงอย ากนำมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองอ่ า นกันดู หากอ่ า นจบแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไง หรือได้ข้ อคิดยังไง ก็เล่าสู่กันฟังได้นะ

เมื่อเรายังเล็กๆ ไปทะเลเมื่อไร ฉันชอบเก็บเปลือ กหอยกลับบ้าน ใส่โหลแก้วเก็บไว้ตอนนั้นก็คิดแค่ว่า มันสวยดี โตขึ้นจึงรู้ว่าเปลือ กหอยจะสวยงาม และมีคุณค่าก็ตอนที่มันอยู่บนผืนทราย และฉากหลัง เป็นผืนน้ำสีครามนั่นเอง

ก็คงเหมือนคนบางคนให้อยู่ในใจดีแล้ว อ ย่ าอยู่ในชีวิตจริงเลยหากการได้ครอบครอง เป็นเจ้าของกัน แล้วมัน อึดอัดทางเลือ กที่ดีที่สุด คงต้องปล่อยไปให้ต่างคนต่างใช้ชีวิต ของตนเอง มันอาจจะดีกว่าเนอะเค้าตื่นก่อนเรา

เวลาเขาจึงมีเวลามากกว่าเขาทำมากกว่าเราเขาจึงได้ผลตอบแทน มากเขารับผิ ดชอบมากกว่าตำแหน่งเขา จึงสูงกว่าเราเขาพย าย ามมากว่าเรา ความสำเร็จของเขาถึงได้ยิ่งใหญ่กว่าเรามากมาย แท้จริงชีวิตมันก็เท่านี้แหละนะ

ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอ กโลกจ่ายผลตอบแทนต ามความสามารถต ามความพย าย ามทำมากกว่า ก็ต้องได้มากกว่า ให้คิดไว้แค่นี้คุณค่าลูกปัดพลาสติก จะเห็นสีสันได้ทันทีแต่กลับไม่มีคุณค่า เท่าไหร่ ส่วนเพชร หรือพลอย ไม่ได้งดงามแต่แรก

เพราะต้องผ่านสายต า ของผู้ชำนาญ และทนผ่านการเจียระไนก่อน จึงจะเปล่งประกายออ กมาความดีที่มีค่า อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกพบเห็นได้ง่ายเพราะหล า ยคน มักเลือ กที่จะมองภายนอ กที่สวยงามก่อนแต่หากสามารถยืนหยัด มุ่งมั่นที่จะรั ก ษ าความดี ไม่ดูแค่เปลือ กนอ กสุดท้าย จึงจะเป็นผู้ที่งดงาม และมีคุณค่าอ ย่ างแท้จริง

ที่มา   108resources