คนฉลาดจะไม่พูดมาก แค่เงียบให้เป็น

คนเงียบไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนที่ไม่ฉลาด แต่คนฉลาดไม่ได้จำเป็นต้องเป็นคนที่พูดมาก วันนี้เราเลยจะพามาดูกันว่า เหตุผลที่คนเก่งฉลาดเลือ กที่จะไม่พูดมาก จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

1.คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาด ต้องรู้จักคิดก่อนพูดหรือ คิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอเพราะมันเป็นตัวบ่งบอ ก ถึงนิสัยใจคอพฤติก รรมและพื้นฐานต่างๆ ในตัวคนคนนั้นว่าเป็นคนอ ย่ างไร ฉะนั้น การไตร่ตรองทุกสิ่งก่อนจะพูดออ กมาจึงมีความสำคัญมันสามารถทำให้คุณ ได้รับโอกาสดีๆ อีกมากมายในชีวิตเพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์

2.หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝัน อันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้น มาสร้างฝันให้กล า ยเป็นจริง ดีกว่าถ้ายังมัวแต่เ สี ยเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือลงแรงทำอ ย่ างจริงจังแล้วเมื่อไหร่ สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ ดังนั้น หากอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาดจะต้องไม่มัวมานั่งพูด พร่ำให้เ สี ยเวลา แต่ควรนำเวลาทุกนาที ที่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.อ ย่ าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลา ไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ก็จงอ ย่ าหยุดพัฒนา และผลักดันตัวเอง ให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ เพราะมันสามารถส่งผลดีต่อชีวิตทำให้คุณรู้ทัน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และกล า ยเป็นคนยุคใหม่ที่คอยอัพเดท เรื่องราวอยู่ตลอ ดเวลา

4.รู้จักเก็บข้ อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอ กจากจะทำให้คุณ กล า ยเป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารย าท แล้วมันยังทำให้คุณได้รับข้ อมูลข่าวส าร ใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนส่งผลให้รู้เท่าทัน ผู้คนบนโลกใบนี้ มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถ นำข้ อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

ที่มา s t a r t c o n c e p t  fahhsai