คนจริงใจพูดตรง มักอยู่ย าก คนสร้างภาพมักอยู่ง่ายในสังคมทุกวันนี้

ปัจจุบันการทำงานกับคนหมู่มาก จึงทำให้เราได้พบเจอ กับผู้คน มากมายหล า ยรูปแบบทั้งคนจริงใจและคนไม่จริงใจ วันนี้เราจึงอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้อยู่กับคนเหล่านี้ได้อย่ างมีความสุข กับบทความ คนจริงใจพูดตรง มักอยู่ย าก คนสร้างภาพมักอยู่ง่ายในสังคมทุกวันนี้ ไปดูกันว่าต้องใช้ชีวิตอย่ างไร

เคยเห็นกับต า… เพื่อนคนนึงทำงานโรงงาน เงิ นเดือน 11,000 ยอมกู้เงิ น 25,000 มาซื้ อล้อแม็กใหม่ เพียงเพ ราะ..’อย ากได้!!’ เพื่อนคนนึง เป็นพนักงานห้างสรรพสินค้า เงิ นเดือน 13,000 ยอมกู้เ งิน ยอมรูดบัตร…ซื้ อไอโฟน เพียงเพราะ.. ‘ไอ้คนที่เขาไม่ชอบมี แต่..เขาไม่มี!’

ไซด์ไลน์คนนึง ที่ผมรู้จัก นอนกับแขก นอนกับลูกค้าได้เงิ น มาซื้ อ กระเป๋าใบละ 4-5 พัน ซื้ อรองเท้า 9 พัน ซื้ อ กางเกงในตัวละพัน ทั้งสามคนผมรู้จักในชีวิตจริง ปัจจุบันทุกคนลำบากย ากจน หนีสิน…รุงรัง เ ก ลี ย ดเพื่อนร่วมงาน…ไม่ชอบเจ้านายเบื่องาน

เบื่อชีวิต อย ากลาออ ก แต่ก็ทำไม่ได้…เพราะเป็นห นี้ ห นี้บัตร ผ่อนรถ ค่าเช่าห้องสารพัดค่าใช้จ่าย หาได้เดือนชนเดือน บางเดือนโทรไปยืมเงิ น พ่อแม่ที่บ้านนอ ก ผมบอ กกับทั้งสามคนว่า… ถ้าไม่อย ากมีชีวิตแบบนี้

1 เลิกใช้ชีวิตแบบ ( รสนิยมสูงรายได้ต่ำเสียที ) อย่ าทำอะไรเกินตัว อย่ าให้ความสำคัญ กับวัตถุมากกว่า คุณค่าของตัวเอง!!!

2 พัฒนาตัวเอง ( เลิกเสือ กเรื่องช าวบ้าน ) ไม่ต้องไปต าม ไม่ต้องไปคอมเมนท์ วิพากษ์วิจารณ์ ต ามประเด็นดราม่า… เอาเวลาไปหาข้อมูล เรื่องทำมาหากิน อาชีพที่ตัวเองสนใจ

3 ผมสอนให้มองเรื่องทำมาหากิน

ตั้งใจทำมาหากิน ฝึกฝนทักษะ ในเรื่องทำมาหากิน เมื่อชำนาญแล้ว รู้จริงแล้ว ถนัดแล้ว ก็เหมือนว่ายน้ำเป็นแล้วคำว่า…’เสี่ยง’ก็น้อยลง เพ ราะการทำอะไร ที่เราถนัด เท่ากับเราได้เปรียบ พูดง่ายๆผมบอ ก

ให้เขาตั้งใจทำมาหากิน ศึกษาเรื่องทำมาหากิน เพื่อที่จะได้ ไม่ต้องมีชีวิตเดือนชนเดือน ไม่ต้องแต่งตัวออ กไปทำต ามคำสั่ง..ใคร? ไม่มีใครสนใจสักคน ไม่มีใครทำต ามสักคน ทุกคนก็เลย…วนอยู่ที่เดิม ไปทำงานสิ้นเดือนรับเ งิน จ่ายห นี้ ฉลองกินช าบูต้นเดือน

กลางเดือนหมูกะทะ ปล า ยเดือนต้มมาม่า ยอมแดก..มาม่า เพื่อให้รถสวย เพื่อให้คนชมว่ารถตัวเองสวย!! ยอมเป็นห นี้ เพื่อให้คน มองว่า..ตัวเองมีทัดเทียมคนอื่น ไม่เหนื่อยกันบ้างหรือไง…?กับสังคมหน้ากาก ( สังคมจอมปลอม ) ผมเหนื่อยแทน…นี่แหละสาเหตุ ที่ทำให้คนจำนวน ไม่น้อยลำบากย ากจน และมีชีวิตที่ไม่มีความสุขเลย

และต้องเป็นแบบนี้ ไปนานเท่านานจนแก่.. ถ้าไม่อย ากเป็นแบบนี้ ก็พัฒนาตัวเองซะ ตั้งใจทำมาหากินซะ ความสำเร็จมันก็ง่ายๆแค่นี้เอง!!!

ที่มา สิริทัศน์สมเสงี่ยม, lifein-hug