ข้ อคิดเ ตื อ นสติ ถ้าอย ากร ว ย เลิกห มิ่ นเ งิ นน้อย

หัวใจเ ศ ร ษ ฐี หล า ยๆท่านคงเคยได้ยินกัน มานานแล้ว และก็ค่อนข้างจะมีความเชื่อถือว่าเป็นจริงต ามนั้น หากเราปฏิบัติได้ เราก็มีโอกาสที่จะมั่งมี ศรีสุข เช่นเ ศ ร ษ ฐีทั้งหล า ย เช่นกัน

อย ากร ว ย อ ย่ าห มิ่ นเ งิ นน้อย ไม่มีใครไม่อย ากได้เ งิ นเยอะๆ แต่ในโลกของการทำงาน มันก็ไม่ง่ายเลยที่จู่ๆ เราจะได้เ งิ นก้อนโตเพราะแม้ แต่คนที่ได้เ งิ นเดือนจำนวน มากเป็นหล า ยหมื่น

ก็ยังต้องฝ่าฟั นหล า ยอ ย่ างเพื่อให้ได้ตำแหน่ง และเ งิ นเดือนที่สูงๆคนเรารู้ดีว่างานไม่ได้หาทำง่าย และก็รู้ดีว่าเ งิ นก้อนโตไม่ได้มาง่ายเช่นกัน แต่เหตุใดเราถึงห มิ่ นเ งิ นเดือนจำนวนน้อยกันล่ะ

1. การเริ่มที่เ งิ นน้อย มันคือเครดิตตัวเราอ ย่ างหนึ่ง

ทำงานอ ย่ างตั้งใจและจริงใจ ทั้งที่เงื่อ น ไ ข จำกั ด เป็นใครก็อย ากจ้างเราเผลอๆอาจเพิ่มค่าจ้างเราเพราะเห็นแก่ ความอ ดทนพย าย ามและความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยซ้ำไป หรือไม่ก็บอ กต่อคนอื่นปากต่อปาก ทำให้เราเกิดลูกค้ามากขึ้นขย ายคอนเนคชัน มากขึ้น

นี่แหละบันไดพื้นฐานสู่ การเป็นเ ศ ร ษ ฐีที่หล า ยคน มองข้าม เกิดมาเป็นคนอ ย่ าเห็นแก่ตน อ ย่ ากลัวความลำบากถ้า คุณห มิ่ นเ งิ นน้อย คุณจะมีวันหยิบจับ เ งิ นก้อนได้อ ย่ างไร มันก็เหมือนกับการก้าวบันไดคุณไม่มีวันขึ้นขั้นสูงได้ ถ้าไม่ก้าวขั้นต่ำๆ ก่อน อ ย่ าเ สี ยดายวุฒิ เ สี ยดายฐานะ แต่จงเ สี ยดายความสามารถที่ไม่เก่งเพราะ ปิ ด กั้ น ตัวเองด้วยอคติ

2. เรื่องเ งิ น บางทีมันก็เป็นการแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องของใจ

การให้นายจ้างให้เ งิ นน้อย บางทีก็ไม่ได้หมายความว่าครั้งต่อไปจะไม่ได้เ งิ นเพิ่มการที่ลูกค้าจ้างงานในราคาถูกบางทีเขาก็เห็นแก่เราที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือ มีงบจำกั ด จริงๆการทำงานไม่ว่าจะสายงานไหนก็ต าม มันต้องใช้ใจแลกใจ

เราเป็นฝ่ายร้อ ง ข ออ ย่ างเดียวไม่ได้ เ งิ นจ้างทำให้เราอิ่มท้องแต่การทำงานต้องใช้ ความอิ่มใจเรายิ้มคนเดียวยังไงก็ไม่ดีเท่าทำให้คนอื่นยิ้ม ทุกคนควรมีความสุขกับงานที่เราทำให้

3. บางตำแหน่งงาน ดูเหมือนจะหนักไม่คุ้มเ งิ นจ้าง

แต่เนื้ อ งาน มันให้อะไรมากกว่าที่คิด นิสัยเ สี ยอ ย่ างหนึ่งที่ทำให้คนเราพลาดโอกาสดีๆ ไปก็คือ การมองอะไรที่ไม่ทะลุปรุโปร่ง แห ล ม ค ม นี่จึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจ สักเท่าไหร่หากจะพบว่าคนที่หางานทำส่วนใหญ่จะมองที่เ งิ นเดือนก่อนเป็นอันดับแรกแล้ว

ค่อยมองที่ขอบเขต การทำงานว่าต้องทำอะไรบ้าง เจออะไรบ้าง บางคนเลือ กที่จะไม่มองขอบเขตงานเลยด้วยซ้ำอ ย่ าเหมารวมว่าเ งิ นเดือนน้อยจะแปลว่า หน้าที่การงานง่อยไม่พัฒนา ลองเปิดใจลุยดูบ้าง บางตำแหน่งงานถึงจะไม่มีอะไรมาก

แต่เราก็ยังได้ประสบการณ์ อายุการทำงาน ไว้สำหรับไปต่อยอ ดที่อื่น บางตำแหน่งงาน ดูเหมือนไม่ค่อยทำอะไรแต่เรียนรู้ได้หล า ยอ ย่ างรอบตัว เชื่อเถอะว่าการที่เราเ สี่ ย ง เราไม่เคยสูญเปล่า เราต้องมีก้าวแรกเพื่อก้าวต่อไปที่เติบโตเสมอ

4. ถ้าเราทำงานแล้วรู้สึกสนุก เ งิ นเดือนจะเป็นเรื่องรองลงมาทันที

เ งิ นเดือนน้อยไม่ใช่สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้พนักงานลาออ ก คนอาชีพอิสระไม่กล้ารับงาน เพราะที่สุดแล้วงานนั้นจะคุ้มหรือไม่คุ้มต้องมีอารมณ์ร่วมไปกับมันด้วย คนที่ลาออ กจากงานส่วนใหญ่ จึงมักจะมีเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเ งิ นเช่น ที่ทำงานไม่ปลอ ดภั ย คนจ้างงานสั่งงานนอ กสเปค เกิดความไม่เป็นธรรมในที่ทำงาน

ที่มา   verrysmilejung