ข้ อคิดสอนใจ จงเป็นคนซื่อสัตย์ เ พ ร า ะเวลาเท่านั้นที่จะคัดสิ่งที่ดีให้กับคุณ

สำหรับวันนี้เราจะพาคุณมาอ่ า นเรื่องราวที่สอ ดข้ อคิดสอนใจให้กับผู้อ่ า นได้ดีเป็นอ ย่ างมาก ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ที่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ต้องการคนแบบนี้ แม้กระทั่งความรักก็อย ากได้ความซื่อสัตย์ต่อ กัน ฉนั้นเราลองมาอ่ า นกันดู

ถ้าหากคุณดีและซื่อสัตย์ได้นานพอ เวลาจะคัดคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณ ซื่อสัตย์ ถูก ชายนามว่า ฉลาด ปล่อยไว้ที่เกาะร้างกลางทะเล ซื่อสัตย์พย าย ามคิดหาวิธีที่จะกลับขึ้นฝั่ง สิ่งที่ซื่อสัตย์หวังก็คือ จะมีเรือซักลำผ่าน มาทางนี้บ้าง

ซื่อสัตย์ก็ได้ยินเ สี ยงเพลงแววมาแต่ไกล ซื่อสัตย์รีบมองไปยังต้นเ สี ยงนั้น มีเรือลำหนึ่งกำลังมุ่งมายังเกาะนี้ บนเรือลำนั้น มีธงผืนเล็กโบกสะบัดอยู่ บนธงนั้นเขียนคำว่า ความสุข ที่แท้เป็นเรือของความสุขนั่นเอง ซื่อสัตย์จึงตะโกนเรียกเรือของความสุข

ความสุข ความสุข ผมคือซื่อสัตย์ คุณช่วยพาผมขึ้นฝั่งได้ไหม เมื่อความสุขได้ยิน ก็พูดกับซื่อสัตย์ว่า ไม่ได้หรอ ก หากผมพาคุณขึ้น มาด้วยผมจะหมดสุข คุณดูสิ ผู้คน มากมายในสังคมยุคนี้ ที่พูดความจริงแล้วกลับไม่มีความสุข

ขอโ ท ษนะซื่อสัตย์ผมรับคุณขึ้น มาไม่ได้ พูดเสร็จ ความสุขก็จากไป ผ่านไปสักครู่หนึ่ง ตำแหน่ง ก็ผ่าน มา ซื่อสัตย์ตะโกนเรียกตำแหน่ง ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผมคือซื่อสัตย์ ผมขออาศัยเรือของคุณขึ้นฝั่งได้ไหม

ตำแหน่งพอได้ยิน ก็รีบหันหัวเรือให้ห่างออ กไป จากนั้นก็หัน มาพูดกับซื่อสัตย์ว่า ไม่ได้ ไม่ได้ ซื่อสัตย์คุณจะขึ้น มาอยู่กับผมไม่ได้ คุณรู้ไหม ตำแหน่งที่ผมได้มานั้น มันย ากเย็นสักเพียงใด หากผมพาซื่อสัตย์อ ย่ างคุณมาอยู่ด้วย

ผมก็จะสูญเ สี ยตำแหน่งไปแน่ๆ เ พ ร า ะตำแหน่งนี่ผมได้มาด้วยความไม่ซื่อสัตย์ ยังไงผมไม่ขออยู่ร่วมกับคุณ ซื่อสัตย์น้ำต าคลอเบ้า มองตำแหน่งที่รีบออ กเรือจากไปอ ย่ างสิ้นหวัง รู้สึกสับสนในตนเองเป็นอ ย่ างยิ่ง

หรือ ในปัจจุบันนี้ ไม่มีใครต้องการซื่อสัตย์แล้ว อยู่ๆ ท่วงทำนองที่ไม่ค่อยจะเข้ากันนัก ก็แว่วดังขึ้น มา เรือลำหนึ่งบรรทุก แข่งขัน เป็นจำนวน มากผ่าน มา ซื่อสัตย์จึงตะโกนเรียก แข่งขัน แข่งขัน ผมขอขึ้นเรือของคุณได้ไหม

แข่งขันถามกลับมา คุณเป็นใคร คุณมีประโยชน์แค่ไหนกับพวกเรา ซื่อสัตย์ไม่อย ากพูดอะไรมาก เ พ ร า ะเกรงว่าจะพลาดโอกาสอีก แต่ซื่อสัตย์ก็คือซื่อสัตย์ ยังไงก็พูดความจริงเสมอ ผมคือซื่อสัตย์ ห๊า คุณคือซื่อสัตย์ หากพวกเรามีคุณอยู่ด้วย

เราจะแข่งขันเอาชนะอะไรกับใครที่ไหนได้ พูดเสร็จ แข่งขันก็หันหัวเรือจากไปอ ย่ างรวดเร็ว ในขณะที่ซื่อสัตย์กำลังสิ้นหวัง อยู่ๆก็มีน้ำเ สี ยงอันเมตต าดังขึ้นว่า ลูกจ๋า ขึ้นเรือเถิด เมื่อซื่อสัตย์เงยหน้าขึ้น มอง ก็เห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งยืนอยู่บนเรือ

ฉันคือ กาลเวลา กาลเวลาแนะนำตัว ทำไมต้องมาช่วยผมครับ ซื่อสัตย์ถามออ กไปด้วยความสงสัย มีแต่กาลเวลาเท่านั้นที่รู้ว่าซื่อสัตย์มีค่ามากเพียงใด กาลเวลาพูดออ กไปด้วยรอยยิ้ม กาลเวลาได้เล่าให้ซื่อสัตย์ฟังว่า พบ ความสุข ตำแหน่ง แข่งขัน ที่ต่างก็เรือล่มอยู่กลางทะเล

ตัวข้ากาลเวลาในอ ดีต เคยเป็นทั้ง ความสุข ตำแหน่ง และ แข่งขัน มาหมดแล้ว สิ่งที่ข้าได้เรียนรู้ก่อน มาเป็นกาลเวลา คือ ทุกสิ่งที่เคยเป็น ความสุขจะห า ยไปถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ ตำแหน่งที่ได้มาก็เป็นตำแหน่งจอมปลอม การแข่งขันก็จะได้ชัยชนะอยู่ได้ไม่นานก็จะล้ ม เ ห ล วไม่เป็นท่า จงเป็นคนซื่อสัตย์ เ พ ร า ะเวลาเท่านั้นที่จะคัดสิ่งที่ดีให้กับคุณ

ประโยชน์ของการมีความซื่อสัตย์

1.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

2.เป็นคนเปิดเผย จริงใจต่อตนเองและผู้อื่น

3.เสริมสร้างให้ตัวเองเป็นคนกล้าหาญ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

4.เป็นที่เชื่อถือ และไว้ใจของคนอื่น

5.ชีวิตมีความสุข

ประโยชน์ของการมีความอ ดทน

1.ทำให้เราเป็นคนสุขุม รอบคอบ มีสติ

2.งานหรือ กิจก ร ร มต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปอ ย่ างดี

3.เสริมสร้างให้เราเป็นคน มีมานะ มีความเพียรพย าย ามในการทำงาน หรือความทุ ก ข์ย ากลำบากต่าง ๆ ในชีวิต

4.มีความเป็นผู้นำ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

5.สอนให้เราไม่ยอมแพ้หรือท้อถอย

6.เป็นที่รักของทุกคน

ที่มา bitcoretech     aromyendee