ข้ อคิดสอนลูกให้มีวินัย รู้จักใช้ รู้จักเก็บ

ความรู้เรื่องเ งิ นควรปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเด็ก อ ย่ างช้าที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงมัธยมต้นที่เด็กๆ ต้องเริ่มรับผิ ดชอบหล า ยอ ย่ าง และวันนี้เรามีวิ ธีที่พ่อแม่ควรสอนลูก เพื่อให้ลูกนั้นรู้จักใช้ชีวิตให้เป็น ทั้งเรื่องเ งิ น และการใช้ชีวิตในสังคม จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

1 อ ย่ า ปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเอง

การสอนให้ลูก รู้จักการใช้เ งิ นเป็น ไม่ควร อ ย่ า ง อ ย่ า ง ยิ่งนะครับ ที่จะปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ กันเองแบบคำพูดที่ ใครหล า ยคนชอบพูดว่า เดี๋ยวโตขึ้นเขาก็รู้เองแหละ เพราะ เ ด็ ก ๆ จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ

พวกเขามีหล า ยสิ่งหล า ย อ ย่ า ง ที่ต้องคิดต้องทำ บางครั้งทำให้ในเรื่องเ งิ น พวกเขาจะละเลย ไม่คิดให้รอบคอบ และไม่รู้ว่าอะไรจะต ามมาบ้าง ดังนั้นจึงเป็นการสมควร อ ย่ า ง ยิ่งที่คุณจะสอนให้ พวกเขารู้จักการใช้เ งิ นตั้งแต่เนิ่นๆ อ ย่ า ให้พวกเขาไปเรียนรู้เอาเมื่อ ตอนที่สายไปแล้วเลยครับ

2 สอนลูกให้รู้จักงบประมาณ

งบประมาณ อาจเป็นเรื่องที่หนักและ ย า ก เกินไปสำหรับ เ ด็ ก เล็กๆ แต่สำหรับ เ ด็ ก โตคุณสามารถสอน พวกเขาได้ครับเพราะ การสอนเรื่องงบประมาณ เป็นการทำให้ลูกของ คุณรู้จักการใช้เ งิ นการวางแผน และมีความเป็นผู้ใหญ่

ในเรื่องของการใช้เ งิ น ซึ่งพวกเขาจะสามารถรู้ว่า มีงบประมาณเท่าไหร่ ที่จะสามารถใช้ซื้ อ สิ่งของได้และ เ งิ นจะเหลือเท่าไหร่ พวกเขาจะเรียนรู้วิ ธีคิด อ ย่ า ง รอบคอบ และรู้ว่าสิ่งไหนควรซื้ อ ไม่ควรซื้ อ ครับ

3 อ ย่ า สอนลูกให้ลุ่มหลงกับวัตถุ

หาก อ ย า ก ให้ลูกๆ ของคุณ ใช้เ งิ นเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขาไม่ให้ลุ่มหลง กับสิ่งของวัตถุ หรือเป็นพวกวัตถุนิยม เช่น เห็นเพื่อนบ้านซื้ อ รถ ก็ไปซื้ อ ต ามเขา ทั้งๆ ที่รถคันเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เป็นต้นเราควรสอนให้ พวกเขาเห็นคุณค่าของเ งิ นทุกบาท ไม่ต ามแฟชั่นจนเกินไป และไม่มองคนที่ภายนอ กรวมถึง ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับ

4 อ ย่ า ให้ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง แก่ลูก

อ ย่ า ไปให้ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ที่พวกเขาต้องการ เพราะ เ ด็ ก ที่เติบโตมา ด้วยการที่มี ครบทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง อ ย า ก ได้อะไรก็ได้หมด จะไม่เห็นคุณค่าของเ งิ น ดังนั้นทางที่ดี คุณควรสอนให้พวกเขารู้จัก การออมเ งิ นเพื่อซื้ อ ของที่ อ ย า ก ได้เองตั้งแต่ ยังเ ด็ ก ๆ ครับ

5 ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความผิ ดพลาด

ข้ อนี้ตรงข้ามกับ ข้ อที่แล้วนะครับ ตรงที่ว่า ไม่ควรเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้ พวกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้าง แต่เฉพาะเรื่องที่ไม่หนักหนา ส า หั ส เกินไปเท่านั้น การไม่ยอมเปิด โอกาสให้ เด็ ก ๆของ คุณรู้จักความผิ ดพลาดเลย อาจกล า ยเป็น ห า ย น ะ ของพวกเขาในอนาคตครับ

6 สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิ ดชอบตั้งแต่ เ ด็ ก ดังคำกล่าวอันลือลั่นของ John F. Kennedy ที่กล่าวว่าจง อ ย่ า ถามว่าประเทศของท่า นจะทำอะไรเพื่อท่าน แต่จงถามว่าคุณสามารถ ทำอะไรให้กับประเทศ ดังนั้น ในเรื่องของการเลี้ยงลูกเราจึง ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิ ดชอบทั้งในเรื่อง ของการเ งิ นการใช้ชีวิต รวมถึงหน้าที่ที่พึงกระทำต่อสังคมด้วย ไม่ควรสอนให้พวกเขา เอาแต่ร้องขอและรอคอยแต่การช่วยเหลือ

ที่มา time, moneyadded, parent-youth, verrysmilejung  wealthmeup  sit-smiling