ข้ อคิดสอนลูกยังไง ให้ลูกเติบโตเป็นคนเก่ง ใช้ชีวิตเป็นในสังคม

การเลี้ยงลูกของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ แน่นอนว่าอะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนอ ย่ างมากทีเดียว แต่การที่เราควรฝึกให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเองนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังหรือสั่งสอนทุกยุคสมัยเลยก็ว่าได้ เพราะการฝึกลูกให้ช่วยเหลือตัวเองเป็นจะทำให้เขาเป็นเ ด็ กที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจและช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่ยังเล็กๆ ซึ่งจะทำให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่วันหน้าที่มีความรับผิ ดชอบต่อชีวิตได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.การเลือ กทนเพื่อครอบครัวสมบูรณ์ ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่วยการ

2.ดุฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตต า ในวันนี้ดีกว่า ปล่อยให้โตไป แล้วถูกสังคมสั่งสอน

3.สอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ชาย และสอนลูกชายว่า อ ย่ าเอาเปรียบผู้หญิง ในโลกแห่งความจริงทุกเ พ ศ ควรให้เกียรติเพื่อน มนุษย์อ ย่ างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเ พ ศอะไร

4.อ ย่ ากดดัน ให้ลูกต้อง เรียนเก่ง แต่จงสอนให้ลูก เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้นั่นคือมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

5.ข า ดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกข า ดแม่ไม่ได้ อ ย่ าเอาเวลา ไปทุ่มต าม ยื้อผู้ชายที่ทำล า ยความสมบูรณ์ของครอบครัว

6.ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เองได้ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

7.อ ย่ าเอาความหวังของเรา ทุ่มไว้บนไหล่ ลูกความหวังเดียว ที่พึงมีต่อลูกคือ ให้เขาดำรงชีพได้อ ย่ างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

8.การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิก เอาตอนเขาโต

9.ลูกชายเป็นเ พ ศทางเลือ ก ไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข เป็นคน มีสำนึกดีมีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเ พ ศสภาพใดๆทั้งสิ้น

10.ลูกเราอาจไม่ได้สวยหล่อ เก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจลูกรัก เราไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

ที่มา sanook    108resources