ข้ อคิดชีวิตคู่ การทำให้รักกัน มันง่าย แต่จะทำให้อยู่ด้วยกันได้นานๆมันย าก

แน่นอนว่าการที่เราจะรักใครมันไม่ใช่เรื่องย ากเลย แต่เมื่อรักแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือรั ก ษ ารักของเราให้อยู่ได้นานที่สุด อยู่นานจนถึงวันสุดท้ายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง วันนี้เราเลยอย ากจะฝากข้ อคิดบทความเหล่านี้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตคู่ให้รักของคุณย าวนานยิ่งขึ้น

เ พ ร า ะอุปสรรค และปัญหาต่างๆมากมาย ที่จะเข้ามาในอนาคตมันๆไม่ได้ มีสัญญาณเตือน หรือส่งไลน์มาเตือนเรา เรากว่าจะะเข้าว่าผู้หญิงสวย ๆ ใครก็หาได้แต่ผู้หญิงที่ยอม ทนลำบากด้วยกันนั้น มันห า ย าก เ พ ร า ะเราไม่สามารถ รู้ได้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น และจะจับมือ กับ อีกคนไปได้นานแค่ไหน สิ่งที่ทำได้

ในตอนนี้ก็คือไว้ใจเชื่อใจ ซื่อตรงให้อภั ยให้โอกาสกันและกัน ยอมรับข้ อเ สี ย ของเขอีกคนให้ได้นิ่ง และฟังคนรักบ้าง อ ย่ าเอาอารมณ์ตน เป็นใหญ่เวลาท ะ เ ล า ะกันไม่มีคนแพ้ คนชนะเป็นสามีภรรย าไม่ใช่ คู่แข่งหากแฟนนอ กใจ ก็ให้มองดูที่ตัวเองก่อน เราผิ ดอะไรบกพร่องตรงไหนละเลย เขารึป่าวทำไมเขา ถึงเปลี่ยนไปชีวิตคู่ ถ้าอย ากให้อยู่ด้วยกันไปย าวๆก็ให้ พย าย ามทำให้เหมือนวันแรก ที่รักกันอ ย่ าลืมความรู้สึก ตอนอย ากอยู่ด้วยกัน แค่นั้นพอ

3 สื่งที่ควรล ดในการใช้ชีวิตคู่

1.ล ดการคาดเดาเ พ ร า ะทำให้เกิดการเข้าใจผิ ด

2.ล ดการเปรียบเทียบกับคู่ชีวิตของคนอื่น

3.ล ดการตำหนิหรือด่าทอ กัน

3 ปัญหาใหญ่ ในองชีวิตคู่

1.นอ กใจ

2.เงิน

3.การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน

4 สิ่งที่ควรมีมากในชีวิตคู่

1.ชื่นชมข้ อเด่นของอีกคนให้มากๆ

2.เข้าใจความลำบากใจของอีกคนให้มากๆ

3.ให้อภั ยในข้ อเ สี ยของอีกคนให้มาก

4.คิดถึงข้ อ ดีของอีกคนให้มากๆ

3 สิ่งที่ควรเพิ่มในการใช้ชีวิตคู่

1.เพิ่มการมองข้ อ ดีของอีกฝ่าย

2.เพิ่มการใส่ใจความเปลี่ยนไปของอีกฝ่าย

3.เพิ่มการพูดในด้านบวกของอีกฝ่าย

4 ประโยคที่ควรพูดอยู่เสมอ

1.ฉันภูมิใจในตัวคุณนะ

2.ฉันเชื่อใจคุณ

3.ฉันรักคุณนะ

4.ขอโ ท ษนะฉันผิ ดไปแล้ว

3สิ่งที่ผู้หญิงอย ากได้จากคู่ชีวิต

1.ความรักและความเอาใจใส่

2.ความปลอ ดภั ย

3.ความโรแมนติก

5 สิ่งที่ผู้ชายอย ากได้จากคู่ชีวิต

1.ความเข้าใจ

2.ความไว้เนื้อเชื่อใจ

3.ความเคารพ

4.การสนับสนุน

5.การเห็นด้วย

ที่มา k i a d t i k u n  kaeyim