ก่อนคิดจะรักคนอื่น ควรหัดรักตัวเองให้เป็นก่อน

หล า ยคน มักจะรักคนอื่น มากกว่ารักตัวเอง ยอมทำให้คนอื่น มีความสุขทั้งที่ตัวเองมีแต่ความทุ ก ข์ แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกมองข้ามไป หากเป็นเช่นนี้ชีวิตคงไม่มีความสุข และกล า ยเป็นคนไม่มีค่าในสายต าเขาเลย ฉนั้นเราจึงอย ากจะบอ กว่า ก่อนคิดจะรักคนอื่น เราควรรักตัวเองให้มากกว่า และนี้คือวิ ธีที่จะทำให้คุณหันกลับมารักตัวเองและสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง

1.เว้นระยะห่างจากคนที่ฉุดรั้งคุณ

อ ย่ าไปห่วงคนที่ไม่เคยเป็นห่วงคุณ จงรู้คุณค่าในตัวเอง เมื่อคุณทุ่มเท ให้กับคนที่ไม่เห็นค่า จะเท่ากับว่า คุณแพ้ เพื่อนที่ดีควรให้แรงผลักดันกำลังใจ และเคารพคุณ การมีเพื่อนเยอะ ไม่สำคัญเท่ากับ การมีเพื่อนดีๆนะจำไว้

2.จงอยู่กับความเป็นจริง

บางสิ่งแม้ว่าจะย าก แต่ก็คุ้มค่า นั่นคือ การละทิ้งความสมบูรณ์แบบ และหัน มาเป็นตัวเองอ ย่ างแท้จริง สิ่งที่สวยงามที่สุดของการเดินทาง คือ การกลับสู่ความรู้สึกสงบ ซึ่งเป็นผลมาจาก การยอมรับ ในกระบวนการของชีวิต แทนที่จะคาดหวังว่า ทุกอ ย่ างควรเป็นอ ย่ างไร

3.อภั ยให้กับความผิ ดพลาดของตัวเอง

ในอ ดีตบางครั้ง คนเราก็ต้องมีการทำผิ ดพลาดกันบ้าง ไม่ใช่ว่าคุณแย่ แต่หมายความว่า คุณคือมนุษย์ธรรมดานี่แหละ เลิกสนใจอ ดีต เพราะมันผ่าน มาแล้ว จงให้อภั ยตัวเอง และสนใจ ในสิ่งที่คุณจะเริ่มลงมือทำ ตอนนี้จะดีกว่า

4.เริ่มบอ กรักตัวเอง

เป็นเรื่องสำคัญที่ เราควรรู้ว่า ตัวเองเป็นคนพิเศษขนาดไหน คุณควรส่องกระจก มองดูตัวเอง เพราะสิ่งที่สะท้อนออ กมา คือภาพที่ปรากฏ ในโลกแห่งความเป็นจริง การผิ ดหวัง ในตัวผู้อื่น มักจะสะท้อนความผิ ดหวัง ของตัวเองออ กมาด้วย ซึ่งก็ไม่แตกต่าง จากการยอมรับในตัวผู้อื่น ดังนั้นต้องแสดงออ กว่า คุณรักตัวเองได้แล้ว

5.คาดหวังการยอมรับจากบุคคลอื่นน้อยลง

จงเตือนตัวเองว่า คุณไม่จำเป็น ต้องทำต ามคนอื่น และไม่ต้องขออนุญาต เพื่อทำสิ่งที่แตกต่าง จากคนอื่นด้วย เพราะเวลาบนโลกใบนี้มีค่ามาก คุณสามารถเปลี่ยนแปลง ทุกอ ย่ างในชีวิต โดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาต

6.ลงมือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็น

หากคุณต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิต คุณต้องลงมือทำ ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เดินหน้าสู่ความคิดและการกระทำ ที่ส่งเสริมและเติมเต็มชีวิตคุณ

7.จงทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองทุกวัน

เพราะชีวิตคนเรามันสั้นนัก จึงควรเลือ กทำ แต่สิ่งที่คุณสนใจ จริงๆ เราไม่สามารถ ให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ ดังนั้นคุณควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ก่อนที่จะไปแบ่งปันให้กับคนอื่น

8.จงสำนึกในบุญคุณของตัวเองที่ทำให้มีวันนี้

คนเราไม่ได้สมหวังในทุกเรื่อง แต่จงจำไว้ ว่ามีหล า ยคน ที่ไม่เคยมีในสิ่งที่คุณมี อ ย่ างทุกวันนี้ ดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากความเ จ็ บป ว ด ความโ ก ร ธและความเหนื่อยล้า ในการผลักดันตัวเองไปข้างหน้า เพราะคุณสามารถ ควบคุมชีวิตของตัวเองได้

9.ยอมรับแม้กระทั่งความผิ ดพลาดที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

การประสบความสำเร็จในระยะย าว บางครั้งคุณก็ต้องล้มเหลวบ้าง ดังนั้นอ ย่ าปล่อยให้ความกลัว ที่จะตัดสินใจผิ ดพลาด มาฉุดรั้งความคิดของคุณไว้

10.ให้โอกาสตัวเองในการสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆ

อ ย่ าปล่อยให้ความไม่รู้ฉุดรั้งคุณไว้ โลกภายนอ ก ยังมีโอกาสดีๆรอคุณอยู่

11.สนใจเรื่องของตัวเองแทนที่จะอ่า นดูหรือฟังเรื่องของคนอื่น

อ ย่ าลืมว่าคนเรามักเผย ให้เห็นแต่ด้านดีของตัวเอง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ดังนั้นอ ย่ าไปเปรียบเทียบ ชีวิตตัวเองกับคนอื่นๆเลย

12.เชื่อในศักยภาพของตัวเอง

ทุกสิ่งในโลกนี้เป็นไปได้ คุณต้องรู้ก่อนว่า ตัวเองต้องการอะไร และเชื่อมั่นว่าคุณก็ทำได้

13.จงฟังเ สี ยงของตัวเองและซื่อสัตย์กับตัวเอง

ในทุกๆเรื่องเรา ไม่ต้องการเรื่องเล่าที่สนุก และเสริมสร้างจินตนาการ แต่เราต้องการเรื่องจริง จงฟังเ สี ยงของตัวเองมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเอง กำลังทำนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเหมาะสำหรับคุณจริงๆ

14.รู้จักรักและเห็นใจคนอื่นด้วย

คนที่รู้จักรักตัวเองมักจะเป็นห่วง และใส่ใจในความเป็นอยู่ของคนอื่นด้วย พวกเขาจะรู้จักให้อภั ย และเห็นอ กเห็นใจ เพื่อน มนุษย์ ดังนั้นจงทำความเข้าใจ ผู้อื่นให้ถ่องแท้ ก่อนที่จะตัดสินอะไรลงไป นอ กจากนี้ ควรขอบคุณคนที่หย าบคาย และมีนิสัย ไม่น่ารักด้วย เพราะพวกเขา คือตัวอ ย่ างชั้นดีที่ทำให้รู้ว่า สิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ

15.ปล่อยวางและผ่อนคล า ยความเครียดลงบ้าง

ถ้าคุณมองทุกอ ย่ าง เป็นเรื่องจริงจังไปซะหมด คุณอาจต้องเผชิญกับความกลัว ในทุกย่างก้าวของชีวิต จงผ่อนคล า ยความตึงเครียด และหัวเราะออ กมาบ้าง โดยเฉพาะเมื่อหล า ยอ ย่ างไม่เป็นไปต าม ที่วางแผนไว้ คนที่อารมณ์ดี มักเผชิญหน้า กับสิ่งต่างๆในชีวิตได้ดีกว่า

16.ใส่ใจชีวิตของตัวเองอ ย่ างใกล้ชิด

ของขวัญอ ย่ างหนึ่ง ที่คุณสามารถมอบให้ตัวเองและ คนที่คุณรักได้ คือ การอยู่กับปัจจุบัน และทุกโอกาสที่มี เพราะชีวิตคนเรา ไม่ได้มีแค่วันเกิดกับวันต า ย แต่ทุกลมห า ยใจเข้าออ ก คือช่วงเวลาที่สำคัญ และพิเศษที่สุด

ที่มา    yakrookaset