การอยู่คนเดียว ใชีชีวิตคนเดียว ทำให้เห็นข้ อ ดี 10 ข้ อนี้

การใช้ชีวิตคนเดียวหล า ยคนอาจจะเหงาบ้าง แต่ถ้าเปรียบกับคนที่มีคู่ บางครั้งอยู่คนเดียวก็มีความสุขมากกว่า มีปัญหาในชีวิตน้อยกว่า ฉนั้นวันนี้เราจะพาคุณมาดูว่าข้ อ ดีในการใช้ชีวิตคนเดียวนั้น มีอะไรบ้าง

1. คุณจะเริ่มทำในสิ่งที่คุณทำแล้วคุณเองมีความสุข

เวลาคุณอยู่กับคนอื่นๆ คุณจะอยู่ในจุดที่ว่า ประนีประนอมทำในสิ่งที่ทุกคนโอเค ทุกคนไปกันได้ อาจจะไม่มีความสุขเท่าไหร่ แต่ก็ต้องยอมเพราะบางทีสิ่งที่คุณชอบมากที่สุด คือคนละสิ่งกับทั้งกลุ่ม หรือคนรอบข้างคุณต้องการ เพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ต ามที่คุณได้อยู่คนเดียว นั่นคือ เวลาแห่งความสุขที่คุณจะได้ทำต ามใจตนเอง

2. คุณได้มีเวลามองย้อนดูชีวิตคุณเอง

ชีวิตเราบางทีก็เดินไปเร็ว เพราะโลกมันหมุนเร็ว สังคมมันหมุนเร็ว ทุกอย่ างแข่งขันกับเวลา ทำให้บางครั้งเราไม่มีเวลาหยุดและ มองสะท้อนชีวิตเราเองวิเคราะห์สังเคราะห์ความเป็นไปของชีวิตเราเอง เพราะมัวแต่สนใจสิ่งรอบข้างและคนอื่นๆ มากเกินไป เพราะฉะนั้น การอยู่กับตัวเองคือเวลาที่เหมาะที่สุดที่คุณจะได้คิดถึงตัวเอง มองตัวเองได้ดีที่สุด

3. คุณจะทำหล า ยๆ อย่ างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

เวลาอยู่กับเพื่อน กับแฟน เคยเป็นหรือไม่ อ่ า นหนังสือก็ไม่ถึงไหน งานไม่เดิน มันแต่เล่น มัวแต่คุย สวีทกับแฟน และ อีกหล า ยๆ อย่ างต ามมาดังนั้นการได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้าง นั่นคือเวลาที่งานของคุณจะเดิน มากที่สุด ลองสิ คุณจะมีประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นเยอะสุดๆ เลยทีเดียว

4. คุณไม่ต้องรอคอยคำว่า OK จากใครอีก

หล า ยๆ ครั้งเวลาจะทำอะไร จะซื้ออะไร เรารู้สึกว่าเราต้องบอ กเพื่อน บอ กพ่อแม่ บอ กพี่น้อง และต้องการฟังคำว่า OK จากพวกเขา เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่คุณคิดคุณจะทำ คือสิ่งที่ถูกต้อง อย่ างไรก็ต าม แน่นอนว่ามัน มีหล า ยครั้งที่ชีวิตต้องการคำแนะนำจากคนที่เคยผ่าน มัน มาก่อน แต่นั่นไม่ได้หมายความเช่นกันว่าทุกครั้ง ต้องเป็นแบบนั้น และการที่คุณได้อยู่คนเดียว ได้ตัดสินใจเองคนเดียว ก็เป็นความสุขอีกอย่ างที่น่าลองเหมือนกันนะ

5. คุณเหมือนได้ช า ร์ จแบตจนเต็มอีกครั้ง

การอยู่กับคนอื่นๆ โดยเฉพาะคนห มู่มาก คุณจะเ สี ยพลังงานเยอะ ต้องทำให้คนอื่น มีความสุขทำให้คนอื่นๆ พอใจ รั ก ษ าภาพลักษณ์ตัวคุณเอง วางตัว และอีกหล า ยๆ อย่ างที่คุณต้องทำเมื่ออยู่กับคนอื่นๆและสิ่งนี้ต้องการพลังงานอย่ างสูง เพราะฉะนั้น การได้อยู่คนเดียวซักพัก คุณจะเหมือนได้หยุดนิ่ง และเติมพลังงานเข้าสู่ร่างกายสักพักจริงๆ

6. คุณได้สนใจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองมากขึ้น

หล า ยๆ ครั้งเราสนใจแต่ความรู้สึกของคนอื่นๆ แคร์ความรู้สึกและอารมณ์คนอื่นๆ จนลืมไปว่าเรามีอีกคนที่เราควรแคร์ อีกความรู้สึกที่เราควรใส่ใจ นั่นก็คือตัวเราเอง และหากคุรไม่ได้อยู่กับตัวเองเลย คุณจะหยุดเพื่อแคร์ความรู้สึกของคุณได้อย่ างเต็มที่และควรจะเป็นได้อ ย่ างไร

7. คุณจะรู้สึกว่าเวลาอยู่กับคนรักจะมีความสุขมากขึ้น

เพราะอะไร เพราะหากคุณได้อยู่คนเดียวเป็นปกติ และมีความสุขกับมัน พอช่วงไหนที่ใช้เวลาอยู่กับแฟน มันก็จะเป็นช่วง เวลาที่มีความสุขอีกแบบสุขเป็นพิเศษนั่นเอง นั่นอาจเป็นเพราะ ตอนที่อยู่คนเดียว คุณได้มีโอกาสเข้าใจตัวเองมากขึ้น มองเห็นตัวเองมากขึ้น และคุณรู้ว่าความรัก ความสัมพันธ์ในสายต าคุณคืออะไร และคุณจะมีความสุขมากขึ้นนั่นเอง

8. คุณไม่ต้องขอโ ท ษอะไรเลย หากทำอะไรผิ ด

หากคุณอยู่คนเดียว ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณจะไม่ต้องขอโ ท ษหากคุณทำสิ่งใดผิ ด คุณจะไม่ต้องระวังคำพูดที่จะกลัวให้ใคร เ สี ยใจและต้องขอโ ท ษขอโพย และอย ากจะบอ กว่า มันลดแรงกดดันที่คูณจะมีในชีวิตไปได้มากเลยล่ะ

9. คุณจะได้พักบ้างจากการพย าย ามทำให้คนอื่น มีความสุข

ชีวิตคนเราต้องเจอคน มากมาย ตั้งแต่คนในครอบครัว เพื่อน คนรัก เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย และอีกสาระพัดที่เราเจอรายวัน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกันในทุกความสัมพันธ์ก็คือ การที่เราต้องพย าย ามทำให้คนอื่นๆ รู้สึกดีกับเรา ซึ่งแน่นอนก็ดีกว่าทำให้เขาเ ก ลี ย ดเรา

ต้องทำให้เขามีความสุข และพึงพอใจ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นบางทีก็ทำให้คุณเหนื่อยนะ การอยู่คนเดียวทำให้คุณได้พักจากสิ่งเหล่านั้นบ้าง เพราะสิ่งที่คุณต้องแคร์คือคุณคนเดียวเท่านั้น

10. คุณรู้สึกพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น

คุณจะมั่นใจมากขึ้นหล า ยเท่าว่าคุณสามารถอยู่ได้บนลำแข้งของตนเอง พึ่งพาตัวเองได้ ไม่กังวล ไม่เ สี ยใจ ไม่ทุ ก ข์ หากเพื่อนไม่ว่างไปทานข้าวกับคุณ แฟนไปต่างประเทศ คุณก็สามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้อย่ างมีความสุขนั่นเอง

ที่มา  predict-j55