9 สิ่งนี้ ที่คนใช้รถชอบใช้กันผิ ด ๆ กันอยู่ตลอด

เมื่อทุกวันนี้เรามักจะเห็นหล า ยๆ คนเลือ กที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเป็นส่วนใหญ่ และก็จะมีหล า ยๆ คนที่ใช้รถกันผิ ดๆ แต่วันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ การใช้รถให้ถูกต้องมาฝากใครหล า ยๆ คนกับ 9 สิ่งนี้ ที่คนใช้รถชอบใช้กันผิ ด ๆ ไปดุกันว่าอะไรบ้างที่ใช้กันผิ ดมาตลอ ด

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง

ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

1 เลี้ยวซ้ายตลอ ดทุกสี่แยก

เลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกสามารถทำได้ตลอ ดทุกแยก แต่ในความเป็นจริงแล้วการเลี้ยวซ้ายที่ผ่ า นตลอ ด ก็ต่อเมื่อมีป้ายระบุเอาไว้ หากมีป้ายให้หยุดรอสัญญาณไฟหรือสัญญาณไฟเลี้ยวเราก็ควรที่จะต้องดูสัญญาณและดูรถให้ดีก่อนที่เราจะเลี้ยว ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ตลอ ด

2 เปิดไฟฉุก เฉิน

ไฟฉุก เฉินที่เป็นไฟสัญญาณทำงานโดยใช้การกระพริบทั้งไฟเลี้ยวทั้งซ้ายและขวาพร้อมๆกัน หล า ยคนมักจะใช้กันผิ ดวิธี สำหรับวิธีที่ถูกต้องคือจะใช้งานเมื่อมีเหตุจอ ดรถ หรือต้องการแสดงสัญญาณว่าให้ระวัง รวมถึงเมื่อมีเหตุต่างๆบนท้องถนนที่ทำให้รถเราไม่สามารถไปต่อได้

3 จอ ดรถหันหน้าออ กดีที่สุด

สำหรับวิธีการจอ ดรถ การจอ ดรถที่หันหน้าออ กจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุด การจอ ดรถหันหน้าออ กจะเป็นวิธีที่ให้ความสะดวกและรวดเร็ว สำหรับมีเหตุและยังช่วยเพิ่มความปลอ ด ภั ย

ให้กับท รั พ ย์สินในรถของคุณได้ด้วย แต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับการจอ ดรถในบางจุด เช่น จอ ดอยู่ทางขึ้นลง จะเป็นวิธีการจอ ดที่ต้องใช้มุมเลี้ยวเยอะ อาจไม่สะดวกในการจอ ดรถแบบหันหน้าออ ก

4 เข้าเกียร์อัตโนมัติตำแหน่ง P เมื่อติดไฟแดง

การใช้งานเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้ในตำแหน่ง P เอาไว้ เมื่อคุณจอ ดรถสนิทและจะไม่ขยับรถเป็นเวลานาน หล า ยคนใช้การเข้าเกียร์ P เมื่อติดไฟแดง นอ กจากจะเป็นการที่เลือ กตำแหน่งเกียร์ผิ ดแล้ว หากเกิดเหตุ

เช่น มีรถมา ชน ด้านท้าย ระบบเกียร์จะได้รับความเสียห า ย เนื่องจากเกียร์ P จะมีการล็อคเฟืองขับเคลื่อนในเกียร์ที่ไม่ทำงาน ทำให้เมื่อได้รับการขับเคลื่อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เกียร์จะได้รับความเสียห า ยได้

5 รถใหญ่ผิ ดเสมอ

หล า ยๆคนมีความคิดว่าเมื่อ มีเหตุที่ชนกันรถใหญ่มักจะผิ ด กว่าเสมอ แต่แท้จริงแล้วเมื่อเกิดเหตุขึ้น มา การตัดสินใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิ ด เราจะต้องนึกถึงก ฎจราจร ความถูกต้อง ไม่ได้เกี่ยวกับขนาดรถแต่อย่ างใด

6 วอร์มเครื่องก่อนเดินทางช่วยประหยัดน้ำมัน

เครื่องยนต์ที่เราใช้งานในปัจจุบัน มีอุณหภูมิทำงานอยู่ในช่วงระหว่าง 85-92 องศาเซลเซียส โดยช่วงอุณหภูมิที่ว่านี้ถูกกำหนดโดยน้ำในหม้อน้ำ เราไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้น เพราะการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้

หรือเบิ้ลเครื่องอยู่กับที่ทำให้มีการสิ้นเปลืองน้ำมั น โดยใช่เหตุ และการวอร์มเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในแบบห นึ่ งคือให้เครื่องยนต์ทำงาน ซึ่งเวลาคุณขับออ กจากบ้ า นหรือปากซอย จะมีการทำงานในรอบต่ำอยู่แล้ว มันเป็นการวอร์มเครื่องยนต์ไปในตัว

7 รถใหม่ 1000 กิโลเมตรแรก ไม่ควรใช้เร่งเครื่องแรง

รถยนต์ใหม่ มักถูกเตือนว่าให้ขับ 1,000 กิโลเมตรแรก ด้วยความระมัดระวังและไม่ควรใช้เครื่องยนต์แรง หรือเร่งใช้งานรอบสูง ในความเป็นจริงแล้วมีส่วนที่ถูกต้องใน

เรื่องนี้ เนื่องจากเมื่อเครื่องยนต์ถูกประกอบและติดตั้งในรถยนต์ การทำงานของเครื่องยนต์อาจะยังไม่เข้าที่เข้าทางดี ซึ่งมันจะเป็นผลดีกว่าในการใช้งาน

8 ใช้แตรน้อย

มารย าทในการขับขี่บนท้องถนนนั้น เราทุกคนควรมี แต่ก็ต้องใช้ให้ถูกหลักและต ามที่ควร การบีบแตรรถเพื่อเป็นการส่ งสัญญาณเอาไว้เตือนเพื่อนร่วมทาง ไม่ควรใช้แบบไม่มีเหตุผล ไม่ควรใช้ในการบีบไล่รถคันอื่น เราควรที่จะใช้แต่ในเหตุที่เหมาะสม

9 วางมือบนคันเกียร์ธรรมดา เพื่อพร้อมเปลี่ยนเกียร์

การขับรถเราควรที่จะต้องมีสติและมีสมาธิจดจ่อไม่วอ กแวก ควรวางมือไว้บังคับทิศทางรถหรือวางบนพวงมาลัย เพื่อที่จะการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ต่างๆทำอย่ างรวดเร็วแ ละวางมือบนพวงมาลัยเพื่อที่จะพร้อมในการตอบสนอง

ที่มา hostingrc, th.wikipedia.org