9 วิ ธีเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ที่ใครเห็นก็รักตั้่งแต่แรกพบ

ความสวยอาจจะไม่ได้การันตรีว่า คุณจะคือคนที่ใครต่อใครอย ากจะเข้าหา หรืออย ากจะรัก ไม่งั้นผู้หญิงสวยๆคงไม่อยู่เป็นโสดหรอ กใช่ไหมละค่ะ เพราะบางทีการที่เรามีนิสัยหรือ การวางตัวที่ดี อาจจะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนอย ากจะเข้าหาเรามากกว่าหน้าต าเสี ยอีก เพราะถ้าหน้าต าดี แต่นิสัยแย่ก็ไม่มีใครอย ากจะรู้จักหรอ กนะค่ะ

คงจะมีสักครั้งในชีวิต ที่คุณได้พ บใครสั กคน ซึ่งมองภายนอ กก็ดูธร รมดาไม่ได้ สวยเริ ดหรือหล่อเนี้ยบไปกว่าใคร แต่น่าแปลกที่คนส่วนใหญ่รวมทั้งตัวคุณเ องกลับรู้สึกถูกชะต า ประทับใจในตัวเขาหรือเธออย่ างไม่มีเหตุผลเผลอ ๆ

บางคนอา จหลงรัก เขาตั้งแต่แร กพบเลยด้วยซ้ำวันนี้ เราจะมาไขข้ อข้ องใจ และเผยความจริงที่ว่า คุณเอ งก็สามารถเป็นเจ้า ของม นต์เสน่ห์นี้ ได้เช่นกัน เพียงทำต ามเคล็ดลับ 9 วิ ธีเปลี่ยนตัวเอง เป็นคนใหม่

1. เปิดใจรับ ฟัง

แม้คนส่วนใหญ่ มักชอบเป็นผู้พูดมากกว่า เป็นผู้ ฟัง แต่แจ๊ควู้ดฟอร์ด นักเขียนชื่อ ดังกล่าวว่า การตั้งใจฟังเป็นการเยินยอทางอ้อม ที่มนุษย์น้อย คนนักจะปฏิเสธได้ หรือพูดอีกอย่ างก็คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี หรือฟังอย่ างตั้งใจนั้น เป็นความลับเล็กๆ ที่จะทำให้ใครๆ ประทับใจ ในตัวคุณโดย ไม่ ต้องลงทุน หรือออ กแรงใดๆ เลย

2. รอยยิ้มสะกดใจ

รอยยิ้มเปรียบดังประตูด่านแรก ที่จะทำให้ใครๆ รู้สึกประทั บใจคุณตั้งแต่แรกพบ ซึ่งกฎมหัศจรรย์ข้ อหนึ่งของรอยยิ้มคือ ถ้าคุณมอบยิ้มที่จริงใจให้กับใครผู้รับ ก็มักจะส่งรอยยิ้มเดียวกันนั้นกลับคืน มาให้คุณทันทีเช่นกัน

3. ทำให้คนที่คุณได้พบรู้สึกว่าเขาเป็น คนสำคัญ

ควรให้ความสนใจ จดจำรายละเอี ยดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับคนที่คุณได้รู้จักเอาไว้บ้างเพราะหากมีโอกาสได้คุยกันอีกครั้งแล้ว เขารู้ว่าคุณจดจำเรื่องราวเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับตัวเขาได้เขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เป็นคนสำคัญในสายต าคุณ และความรู้สึกนี้จะประทับอยู่ในใจ ขอ งเขาไปอีกนานแสนนาน

4. สัมมาคารวะคือสมบัติ อันล้ำค่า

อุปนิสัยสำคัญที่ทำให้ใครๆ ต่างให้ความเอ็นดู และชื่นชมคุณตั้งแต่แรกพบคื อ กิริย าสุภาพนอบน้อม มีสัมมาคารวะกับทุกคน ไม่ควรเลือ กป ฏิบัติ เฉพาะกับผู้ที่มีพระคุณ หรือผู้ที่อาวุโสกว่าเท่านั้น

แต่ควรให้เกีย รติ และสุภาพกับผู้ที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับคุณด้วย อย่ าลืมว่าการเป็นคน มีสัมมาคารวะ ไม่ได้ทำให้คุณดูต่ำต้อยลงแต่อย่ างใด ตรงกันข้าม คุณจะยิ่งได้รับการยกย่องชื่นชมอย่ างจริงใจจากทุกคนที่ได้รู้จัก

5. อาสาช่วยด้วยหัวใจ

เพียงคุณมีน้ำจิตน้ำใจ หยิบยื่นความช่วยเหลือ ให้ผู้อื่นด้วยใจจริงโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ก็สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ความสุขในใจของ ผู้อื่นได้แล้วสิ่งที่คุณมอบให้ นั้นไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่

หรือมีค่าร า ค าแพงแต่อย่ างใด การให้ในสิ่ง ที่เขาต้องการมากที่สุด ต่างหากที่สำคัญกว่า อาจเป็นเพียงของเล็กน้อย หรือเป็นเพียงกำลังกาย ที่ช่วยหยิบจับ ช่วย เหลือด้วย ความเต็มใจ ก็ถือว่ามีคุณค่าน่าจดจำแล้ว

6. คุยเรื่องที่เขาสนใจ

บทสนทนา ที่จะทำให้ใครต่อใคร ประทับใจใน ตัวคุณคือ การเลือ กพูดคุยในเรื่องที่เขาสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่ ก็มักเป็นเรื่องที่เขาเคย พูดถึงอยู่บ่อยๆ การปล่อยให้เขาได้บอ กเล่า หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอ กจากจะทำให้เขาเพลิดเพลิน และประ ทับใจ ในการสนทนา กับคุณแล้วเขายังรับ รู้ถึงความเอาใจ ใส่ที่คุณมีให้เขาด้วย

7. มหัศจรรย์แห่งควา มกตัญญู

เพียงคุณแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพ ระคุณ อาทิ คุณพ่อ คุณแม่ญาติ ครูอาจารย์ รวมทั้งคนอื่นๆ ที่เคยเกื้อหนุนคุณมานอ กจากจะทำให้คนที่คุณรัก มีความสุขแล้วอานิสงส์ผลบุญนี้ ยังแผ่ไปยังบุคคลอื่น ทำให้ผู้ที่ได้รู้จัก คุณพ ลอยรู้สึกยินดีส รรเสริญ และชื่นชมในตัวคุณ โดยที่คุณไม่ต้องป่าวประกาศคุณงามความดีนั้นด้วยตัวเองเลย

8. ยึดมั่นใน ความดี

คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปล งตัวเอ งเพื่อให้ใครหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมารุมรักโดย เฉพาะอย่ างยิ่งหากการเปลี่ยนแปลงนั้น ทำให้คุณต้องสูญเสี ย ความเป็นตัวของตัวเองหรือต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ผิ ดทำนองคลองธรรม เพราะนั่นหมายความว่าคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้น

ไม่คู่ควรกับมิตรภ าพดีๆ ที่คุณมีใ ห้เพียงแค่คุณคิดพูดทำแต่สิ่งที่ดี ไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกสบายใจ และอย ากอยู่ใกล้คุณทั้งนั้น เพราะเขาจะพลอยได้รับแต่สิ่งดีๆ และมีความสุขย ามที่ได้อยู่กับคุณ

9. มา ดดีมีชัย ไปกว่าครึ่ง

เราไม่ได้ขอให้คุณรีบไปตัดชุดสูทร า ค าแพง หรือทำศัลยกร รมให้ดูสวยกว่าความเป็นจริงเพียงคุณหัน มาใส่ใจดูแลบุคลิกภาพ ให้ดูสะอาด สะอ้าน และเรียบร้อย อยู่เสมอ ก็เพียงพอแล้ว เพราะไม่ว่า คุณจะมีอุปนิสัย น่ารัก พูดจา หวานหู หรือหน้าต าดีสักเพียงใด ก็คงไม่มีใค รกล้าเข้าใกล้ถ้าคุณยัง แต่งกายสกป รก กลิ่ นตัวเหม็ นเปรี้ย วหรือมีกลิ่นปาก รุนแรงแทบ ทุกครั้งที่พบกัน

ที่มา   profession-j55