9 ต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน ช่วยให้งานราบลื่น เสริมโชคลาภ ดูสบายต า

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอต้นไม้ที่ควรหามาวางไว้บนโต๊ะทำงานเพื่อเพิ่มบรรย ากาศการทำงานที่สดชื่น และยังช่วยให้งนของเรานั้นราบลื่นได้อีกด้วย กับบทความ 9 ต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน ช่วยให้งานราบลื่น เสริมโชคลาภ ดูสบายต า ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่ควรนำมาวางไว้บนโต๊ะทำงาน

1 ต้นเ ศ ร ษ ฐีมีท รั พ ย์

ต้นเ ศ ร ษ ฐีมีท รั พ ย์หรือเ ศ ร ษ ฐีร ว ยท รั พ ย์ เป็นไม้มงคลที่อิ่มเอม ใบใหญ่หนาสีเขียวเข้มทั้งใบ ใบแข็งแรงสวยงามชอบแสงรำไร เชื่อ กันว่าบ้านใดมีเ ศ ร ษ ฐีมีท รั พ ย์ปลูกไว้ จะทำให้ร่ำร ว ยเงินทอง การค้าข า ยเจริญรุ่งเรือง มีอำนาจวาสนา มีบุญบารมี เป็นที่ยอมรับในสังคม

2 ต้นกวักมรกต

ต้นกวักมรกต ( Zamio Culcus ) เป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคล นิยมปลูกในบ้านหรือบนโต๊ะทำงาน เพื่อเรียกสิ่งดีๆ มาสู่ผู้ปลูก สื่อถึงความมั่งคั่ง ความราบรื่น การมีโชคลาภ โดยลักษณะลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน มีใบสีเขียวมรกตแข็งและเป็น มัน พร้อมดอ กคล้ายดอ กเดหลี ซึ่งหากปลูกจนออ กดอ ก ก็จะหมายถึงผู้ปลูกจะมีโชคภลาภเข้ามา และสมความปรารถนาในเรื่องที่ต้องการ

3 พลูด่าง

เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย โตง่าย ในด้านความเชื่อๆ กันว่าพลูด่างเป็นไม้มงคล ที่ช่วยส่ งเสริมสิริมงคลให้กับบ้าน ให้ทุกคนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ลักษณะเด่นคือใบมีลักษณะกลมป้อมคล้ายรูปหัวใจ ตรงปล า ยใบแหลม แผ่นใบและขอบใบเรียบ ใบมีทั้งแบบสีเดียวและหล า ยสีอาจมีรอยด่างเป็นสีเหลือง สำหรับพลูด่างนั้น มีหล า ยสายพันธุ์

4 กระบองเพชร

กระบองเพชร ( Cactus ) หนึ่งในไม้ประดับที่มีรูปทรงหลากหล า ย แนะนำให้วางไว้ทางทิศตะวันตกของโต๊ะทำงาน จะช่วยส่ งผลในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึงช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีและบุคลลไม่เป็น มิตรให้ห่างออ กไป และในทางวิทย าศาสต์ กระบองเพชร ยังช่วยดูดรังสีจากจอคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย ซึ่งมีให้เลือ กมากกว่า 2,000 สายพันธุ์

5 เ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

เป็นไม้กอขนาดเล็ก ลักษณะใบเป็นใบเล็กเรียวสีเขียวอ่อนตลอ ดใบตรงกลางใบไม้เป็นแถบสีขาวย าวตลอ ดทั้งใบเช่นกัน ใบมีความย าวประมาณ 15-30 เซนติเมตร คนส่วนใหญ่นิยมปลูกประดับไว้ในอาคาร เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการดูด ส า ร พิ ษ และฟอ กอากาศได้ ด้านความเชื่อ เชื่อ กันว่าเ ศ ร ษ ฐีเรือนในช่วยเรื่องเมตต ามหานิยม ป้องกันภั ยและเสริมสิริมงคล

6 ต้นออมเงิน

ต้นออมเงิน ( Albo – virens ) ต้นไม้ชนิดนี้ไม่ว่จะวางไว้ตรงไหนเงินเข้ามาแบบจัดเต็ม เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีรูปทรงใบคล้ายกับ ถุงเงิน ทำให้มีความเชื่อที่ว่า การช่วยออมท รั พ ย์ที่ได้มาจากการทำงาน ทำให้รากฐานที่มีความมั่นคง การช่วยเสริมโชคลาภจากการลงทุนต่างๆ และเสริมเรื่องการค้าข า ยที่ดี

7 ไผ่กวนอิม

เป็นไม้ประดับประเภทไม้พุ่มที่ได้รับความนิยมในการปลูกเลี้ยงเป็นงานอ ดิเรก นอ กจากนี้ไผ่กวนอิมยังช่วย บำ บั ด ส า ร เ ค มี เช่น ไผ่กวนอิมสามารถลดความเป็น พิ ษ ของเบนซินได้ ทางด้านความเชื่อไผ่กวนอิมจะนำความมั่งคั่งมาให้โดยเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถปลูกในกระถางดินเผา หรือจะนำไปแช่น้ำในแจกันก็ได้

8 ไทรใบสัก

ไทรใบสัก ( F i d d l e F i g ) ถือเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ได้รับความนิยม สำหรับต้นไทรใบสักนั้นจะหมายถึงความอ ดทน ความเมตต าและความรัก ใครที่กำลังค้าข า ยก็จะช่วยเสริมเรื่องค้าข า ยดี และเสริมฮวงจุ้ยด้วย จึงควรตั้งไว้ในบ้าน หรือห้องทำงานได้

9 ต้นเทียน มหามงคล

เป็นต้นไม้ที่ตั้งต้นดูสง่า ลำต้นจะตรง ใบจะไม่ร่วงโรยง่ายๆ ใบบริเวณกลางต้นถึงโคนต้นจะมีสีเข้มเหมือนกับต้นเทียน ส่วนใบที่ปล า ยยอ ดจะมีสีม่วงอ่อน คล้ายๆ กับปล า ยเทียนที่กำลังติดไฟ แล้วให้ลำแสงสองสว่างโชติช่วง เชื่อว่าบ้านใดมีปลูกไว้ จะไม่อัปจนหนทางทำมาหากิน ช่วยเสริมโชคลาภ เสริมฮวงจุ้ยในบ้าน

ที่มา c h e e c h o n g r u a y, v e r r y s m i l e j u n g