8 สิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้น หัน มาเก็บออมและเลิกใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

เมื่อทุกวันนี้บ้านเรากำลังเข้าสู่การที่เ ศ ร ษ ฐกิ จ กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตและพบเจอกับปัญหามากมาย จนทำให้การเงินที่มีอยู่ของเรานั้นฟืดไปด้วย และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 8 สิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้น หัน มาเก็บออมและเลิกใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไปดูกันว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น และบอ กให้เรานั้นใช้จ่ายอย่ างประหยัดขึ้น

1 ผู้สู ง อ า ยุ ต้องกลับมาทำงาน

ปกติแล้วในวัยสูงอายุ คนวัยนี้ส่วนใหญ่มักวางแผนก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้หลังเกษียณให้มากเพียงพอที่จะสามารถฝากธนาคาร

และหวังเก็บ ด อ ก เ บี้ ย กินได้บ้าง แต่หากเงินฝากไม่มี ด อ ก เ บี้ ย ก็จะทำให้เงินก้อนค่อยๆถูกใช้ไปจนหมด และก็กล า ยเป็นว่าผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

2 เงินจะห า ย า กมากขึ้น

ลองดูทุกวันนี้สิ ว่าคนเราเริ่มจับจ่ายใช้สอยน้อยลงขนาดไหน นี่ยังไม่รวมวิ ก ฤ ติ โ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้จนส่ งผล แ ผ่ ก ร ะ จ า ยเป็นวงกว้าง

และหากในอ น า ค ตที่ธน าค าร ทั่วโ ลกจะให้ด อ ก เ บี้ ยเงินฝาก 0 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับคนที่ฝากเงินในธนาคารจะไม่ได้ด อ กเ บี้ ย อะไรเลย

3 คำว่าอิสรภาพทางการเงินเอื้อมถึงได้ย า กขึ้น

เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็ชอบพูดเรื่องอิสรภาพทางการเงิน มากขึ้น หรือที่เรียกว่า Passive Income เป็นการหารายได้เข้ามามากกว่ารายจ่าย แบบที่เราไม่ต้องทำงาน เป็นการสร้างอิสราภาพทางการเงินให้ตัวเอง

ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงินเพื่อหวังจะเอาด อ กเ บี้ ยได้บ้าง แต่ถ้ามองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว และยิ่งลงทุนผิ ดที่กล า ยเป็นเราจะต้องทำงานต่อไปตลอ ดชีวิต และไม่มีคำว่า อิสรภาพทางการเงินให้เราได้เข้าใกล้เลย

4 หลังยุคด อ ก เ บี้ ย 0 เปอร์เซ็นต์

ทุกอย่ างจะแย่ลงไปอีก นั่นเป็นเพราะว่าเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่มีเงิน มากสำหรับทุกคนหรอ ก เมื่อเงินล้นระบบก็จะล้นไปอยู่ในมือคนร ว ยซึ่งคนร ว ยมีน้อยมากๆเมื่อเทียบกับคนจน จึงเกิดการใช้จ่ายที่น้อยต ามไปด้วยและเมื่อใช้จ่ายน้อย

ก็จะส่ งผลจากกลุ่มเล็ก เช่น พ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนซื้ อ ของก็ข า ยไม่ได้ ตลาด ห้างสรรพสินค้าไม่มีคนเดิน เพราะคนส่วน มากไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้จ่ายให้เงินหมุนเวียนเ ศ ร ษ ฐ กิ จ และพอเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี ทั้งบ ริ ษั ท ทั้งโรงงานก็ต้องปิดตัวลง พนักงานและคนงานก็ต้องตกงานกล า ยเป็นล้มไปทั้งระบบ

5 ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

สมัยก่อนผู้ช ายจะเป็นคนออ กไปทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัว ส่วนผู้หญิงนั้นจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้าน และเลี้ยงลูกทำให้มีเวลาอยู่กับลูกตลอ ดเวลา แต่พอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ต้องออ กไปทำงานนอ กบ้าน และยิ่งยุคเงินทองห า ย า ก

ยิ่งต้องทำงานหนักมากขึ้นไปอีก เพราะหาเงิน มาก็ไม่พอค่าใช้จ่าย ลูกก็ไม่มีใครอยู่ด้วย และยิ่งมีการทำโอทีกลับบ้านดึกดื่นยิ่งไม่มีเวลาเจอหน้ากันเลยในแต่ละวัน และเมื่อพ่อแม่ทำแต่งานไม่มีเวลาให้ครอบครัว ก็ทำให้ลูกเริ่มมีปัญหาและเป็นปัญหาของสังคมต่อไปอีก

6 เงินเ ฟ้ อ แ ฝ ง

นอ กจากด อ กเ บี้ ยเงินฝากในบัญชีจะไม่มีแล้ว ค่าครองชีพยังเพิ่มขึ้นทุกปี หากลองมองย้อนกลับไปในอดีต จะเห็นได้ว่าค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ เงิน 40บาท

ที่เมื่อก่อนซื้ อก๋วยเตี๋ยวได้ 2 ช าม ปัจจุบันซื้ อได้แค่ช ามเดียว เรามีเงินเท่าเดิม ในขณะที่ข้าวของทุกอย่ างแพงขึ้น ซื้ อของได้น้อยลง นี่แหละที่เรียกว่า เงินเฟ้อแฝง ก็คือ ค่าครองชีพนั่นเอง

7 เงินอยู่เหนือคน มากยิ่งขึ้น

เมื่อเงินห า ย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนพย าย ามทำทุกอ ย่ า งเพื่อให้ได้มัน มา โดยไม่สนว่าต้องทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ เรียกได้ว่าไม่แคร์ผลที่จะต ามมาก็ว่าได้

8 ค อ รั ป ชั่ น จะโ ก งกัน มากขึ้น

แน่นอนว่าเงินยิ่งห า ย า กการมีโอ กาสหรือหนทางก็ต้องคว้าเอาไว้ และมันทำให้คนข า ดจิตสำนึกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ยอมทำทุกอ ย่ า งเพื่อเงินโดยไม่สนใจเรื่องผิ ดหรือถูก

และยิ่งการวางแผนทางการเงินไม่มี หรือลงทุนไม่เป็นไม่มีความรู้ในการลงทุนที่จะทำให้เงินงอ กเงยได้เลย ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปตลอ ดชีวิต

และนี่คือ 8 สิ่งที่กำลังมาซึ่งไม่มีอะไรดีเลย เ ศ ร ษ ฐ กิ จล่มจม ทุกวันนี้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นอ ย่ างหน้าใจห า ย เงินทองก็เริ่มหา ย า กขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีอะไรจะ แ ย่ ไปกว่านี้อีกแล้ว

ที่มา krustory