8 สิ่งที่ผู้หญิงฉลาด ดูดีมีคุณค่า มีร า ค า เขามักจะทำ

เมื่อพูดถึงผู้หญิงฉลาด เก่ง แถมยังดูดี มีร า ค า มีคุณค่าในตัวเองอีกด้วย แต่กว่าที่เธอจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ เธอนั้นผ่ านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย และบทความนี้ก็อย ากที่จะบอ กคุณเกี่ยวกับ 8 สิ่งที่ผู้หญิงฉลาด ดูดีมีคุณค่า มีร า ค า เขามักจะทำ ไปดูกันว่าเธอนั้นสร้างคุณค่าให้ตัวเธอเองได้แบบไหนบ้าง

1 อย่ าได้ ทำตัวไ ร้ค่า

ไม่ใช่วันๆ ไม่ทำอะไร เฉื่อยช า ต้องขยันกระตือรือร้นทำงาน คิดสร้างสร รค์ ยุ่งตลอ ดเวลา อย่ าเกิดมาอยู่เป็นสิ่งมีชีวิ ต รกโ ล กไปวันๆ สักวันเดี๋ยวก็ ต า ย แล้ว จะทำตัวมีค่า หรือไม่มีค่าล่ะ คิดเอา

2 อย่ าหมกมุ่ น กับความรัก

ไม่มีความรักไม่ ต า ย ไม่มีอะไรเลยนี่คือ ต า ย แน่ๆ อย ากได้ความรักดีๆ กับเขา ทำชีวิ ตให้ดีก่อน อย ากได้คนรักดีๆ ทำตัวเองให้คู่ควรแก่คนอื่น หยุดแสวงหา เมื่อรู้ว่าตัวเองยังไม่มีค่าพอในสายต าคนอื่น เพราะจะไม่ถูกมองข้าม ก็ถูกทิ้งขว้าง

3 อย่ าขิ้ขล าด

คนแบบนี้ จะไม่ได้ทำอะไรในช าตินี้ อย ากทำอะไรไม่ใช่ต้องไม่กลั ว แต่ควรทำทั้งที่กลั ว อย่ ามั วแต่ฟังคนอื่นเขาพูดว่าอย่ างนั้นอย่ างนี้ หรือบอ กไม่ให้ทำ แล้วสุดท้ายจะเป็นขิ้แ พ้เหมือนคนพูด ดูคนกล้าคิด กล้าทำ ให้เป็นต้นแบบ อย่ างมากแค่ต า ย ลุยเลย!

4 อย่ าเป็นคนที่ เห็นแก่ตัว

ทุกวันนี้อยู่เพื่อใครบ้าง รักใครบ้าง นอ กจากตัวเอง คนเห็นแก่ตัวหากมีชีวิตอยู่ก็ไ ร้ค่า หากไม่รู้จักใจกว้าง มีน้ำใจ ไม่ทำเพื่อใครเลย ไม่ช้าไม่นานโลกจะเอาทุกอย่ าง ที่มีไปหมด แล้วต่อไปชีวิตจะจบแบบย ากจน ข้ นแ ค้ น

5 อย่ าคิดล บ

ไม่อย่ างนั้นชีวิตจะแ ย่ไปหมดทุกเรื่อง ไม่มีทางได้ดี สม อ งจะเ สื่ อ มโ ท ร ม จิตใจขุ่ นมั ว ชีวิ ตจะห่ วยแ ต ก โ ล กจะโ ห ดร้ าย เลิกเป็นพวกคิดล บ เพราะสุดท้ายจะทำล ายตัวเอง

6 อย่ าดีน้อยไป และเล วมากไป

คนเราไม่ต้องถึงกับเป็นคนเ พ อร์เ ฟ ค เอาแค่อย่ าดีน้อย ไปมีข้ อดีอยู่บ้างก็พอ และอย่ าเล วมากไป แล้วชีวิตที่เหลืออยู่

ก็เพิ่มความดีลดความเล ว ค่อยเป็นค่อยไป แค่ได้เห็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่า ของตัวเราเอง ก่อน ต า ย ก็ไม่เสี ยช าติเกิ ดแล้วละนะ

7 อย่ ารักคนอื่น มากกว่าเราเอง

คนไม่รัก ไม่สนใจ ช่างเขาสิ จะแคร์ จะง้อจะฟูมฟายทำไม ลืมเลยไม่สนใจเลย คนดีๆบนโลกมีอีกเยอะ จำไว้ อย ากให้คนอื่นเห็นค่าเรา เราต้องเริ่มที่

เห็นค่าตัวเองก่อน มนุษย์จะไม่มีค่า จนกว่าจะสร้างค่า ให้ตนเอง หากไม่ทำอะไร อย่ าเข้าใจผิ ด คิดว่าตนมี

8 อย่ าคิดแค่ว่า อวดเก่งไปวันๆ

ทำตัวเท่เดินไปเดิน มา โ ม้ โอ้อวด ไม่ได้ช่วยให้เจริญขึ้น คนเก่งจริง เขาต้องพูดน้อย แต่ทำมากอวดรู้น้อย เรียนรู้มาก เพ้อเจ้อน้อย ผลงาน มาก หากเจ๋งไม่จริง ลดความหลงตัวเองลงสักหน่อยนะ เพิ่มการพัฒนาเข้าไป มันจะดีต่อตัวคุณ

ที่มา tamnanna