8 สิ่งที่คนอายุ 50 ปีขึ้น ควรที่จะพูดกับตัวเองในทุกๆ เช้า

เมื่ออายุมากขึ้น ทุกอย่ างที่อยู่รอบตัวคุณนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับอายุของคุณ และสิ่งที่คนอายุมาก อย ากที่จะมีที่สุดในบั้นปล า ยชีิวิตก็คือ ชีวิตที่มีความสุขกับลูกหลาน และบทความนี้จะบอ กคุรเกี่ยวกับ 8 สิ่งที่คนอายุ 50 ปีขึ้น ควรที่จะพูดกับตัวเองในทุกๆ เช้า ไปดุกันว่าสิ่งที่คุรนั้นจะต้องบกตัวเองในทุกวันนั้นมีอะไรบ้าง

หล า ยคนนั้นพย าย ามต ามหาความสุขในชีวิต พย าย ามเก็บเงินหาเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พย าย ามไปเที่ยวหล า ยๆที่ทุกมุมโลก ซื้ อของที่อย ากได้เพื่อสนองความต้องการของตนเอง

พย าย ามหาคนรักที่ดูดีและสมบูรณ์แบบที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นความสุขในชีวิต เราไม่ได้ต้องการ อะไรที่มากไปกว่า การไม่เ จ็ บไม่ป่ ว ย และไม่เป็นทุ ก ข์ มากกว่า เพราะสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราไม่มีมันเลย นั่นแหละถึงจะสามารถเรียก

ได้ว่าเป็นความสุขในชีวิตอย่ างแท้จริงเลยทีเดียว ต่อให้เรามีเงิน มากมายแค่ไหน เราก็ไม่สามารถซื้ อโ ร คให้ห า ยไปได้ ต่อให้เรามีคนรักที่สมบูรณ์แบบมากแค่ไหน แต่ถ้าเขาไม่จริงใจ มันก็ไม่มีความหมายหรอ กนะ เพราะฉะนั้นเราควรจะโฟกัส

สิ่งที่ทำให้เราเป็นสุขอย่ างยั่งยืน มากกว่าการที่จะมองหาความสุขชั่ วครู่ ที่ตัวเราเองก็ไม่มีวันที่จะรู้ได้เลยว่ามันจะอยู่กับเราไปถึงตอนไหน จะดีกว่านะ อย่ างน้อยมันก็ไม่ทำให้เราเป็นกังวลใจ

1 อย่ าหวังว่าคนอื่นต้องหยิบยื่นความสะดวกให้ อย่ าหวังว่าต้องได้รับความเห็นอ กเห้นใจจากใครๆอายุไม่น้อยแล้ว ทำตัวให้เขาเคารพ อย่ าทำตัวให้เขาสมเพช หากอย ากให้คนอื่นยอมรับและยกย่องก็ต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าพอที่ผู้คนจะยกย่อง

2 โลกนี้ ไม่มีใครโ ง่ มีแต่คนที่คิดว่าตัวเองแน่! คิดว่าตัวเองเจ๋ง อย่ าคิดว่าตัวเองดีเลิศกว่าใครๆหากคุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้อยกว่า อย่ าลืมว่าที่เด่นกว่าคุณก็มีเยอะแยะ เพลาๆลมลงบ้างนะ อย่ าเบ่งให้มัน มากนัก

3 อายุปานนี้ ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า อย่ าแข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้า แต่จงแข่งกันที่ความดีอย่ าเปรียบกันที่ความมั่งมี สุขภาพต่างหากที่ต้องใส่ใจ อย่ าแก่งแย่งยศฐาอำนาจ

เวทีนี้มีขึ้นมีลง หากมีความสามารถก็แสดงออ กเมื่อถึงเวลา แต่อย่ าแสดงทุกเวลา เหมือนที่คุณหญิงจำปาบอ กศรีปราชญ์ว่า’ทำดีได้ แต่อย่ าเด่น จะเป็นภั ย’

4 มาถึงตอนนี้ ไม่มีใครไม่เคยกรำทุ ก ข์ คุณหน้าดำคร่ำเครียดหาเลี้ยงครอบครัวคนอื่นก็หน้าดำคร่ำเครียดหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกัน คุณร้องไห้เมื่อพ่ายแพ้

เขาก็ร้องไห้ในวันที่ล้มเหลวเหมือนกันคุณหัวเสียกับลูกน้อง เขาก็หัวเสียกับเจ้านายเหมือนกัน ดังนั้น อย่ ามัวคิดว่าตัวเองทุ ก ข์อยู่คนเดียววันใดที่เจอทุ ก ข์ จงเลือ กยิ้ม โลกก็จะยิ้มให้กับคุณ

5 ระหว่างชีวิตคู่ เพื่อน บุตรธิดาหรือคนรัก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงบอ กกับตัวเองว่าไม่มีใครผิ ดต่อใครไม่มีใครเป็นคนทิ้งใครไป เพราะในขณะที่คุณคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายผิ ด

ฝั่งเขาก็คิดว่าคุณเป็นฝ่ายผิ ดด้วยเหมือนกัน มันก็แค่ใครเข้าใจใคร? ใครถนอมใครก็เท่านั้นเองไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป โอบอุ้มให้อภั ยได้ก็ต้องเลือ กทำ

เข้าใจฝ่ายตรงข้ามให้มากแม้ว่ามันย ากที่จะเข้าใจเพราะที่สุดแล้วใจของคุณเป็นของคุณ คนอื่นไม่อาจเข้าไปอยู่ในใจและทนทุ ก ข์ไปพร้อมกับคุณได้

6 เงินทองเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ แต่อย่ าหาจนไม่มีเวลาพักผ่อน พอมีพอใช้ก็ได้แล้วอย่ าคิดว่าต้องหาไว้มากๆเผื่อวันหนึ่งต า ย ไปลูกๆและคนข้างหลังจะอยู่ยังไง อันนี้ไม่ต้องคิด ข่าวพี่น้องฆ่ ากันต า ย

ก็เพราะท รั พ ย์สมบัติของพ่อแม่ที่หาไว้มหาศาลนี่แหละ ทำบุญเข้าวัดเข้าโบสถ์บ้างสุภาษิตจีนบทหนึ่งเขาว่าไว้ ‘เหลือเงินมิสู้เหลือคุณธรรม’ หาเงินเก่งก็ต้องใช้เงินให้เป็นหามาแต่ไม่ยอมใช้ พอวันใดใกล้ต า ย จะกล า ยเป็นหวงสมบัติ

7 คนที่อายุเลยเลข 50 ผ่ านเรื่องราวมามาก ผ่ านทุ ก ข์ผ่ านสุขมามาก ผ่ านร้อนผ่ านหนาวมามากผ่ านความขัดแย้งช่วงชิงมามาก ผ่ านความผิ ดหวังสมหวังมามาก

เมื่อยืนหยัดมาได้จนถึงวันนี้ ลองหันย้อนกับไปดูวันวาน หล า ยสิ่งน่าจดจำ หล า ยสิ่งน่าขบขันและหล า ยสิ่งยังค้างคา ทำใจได้ย่อมเกิดสติปัญญา ยอมรับได้ย่อมเกิดวาสนา ปล่อยวางได้ย่อมสงบสุข

8 จำไว้นะคนดี บนใบหน้าที่สวยหล่อ เขาก็เคยร้องไห้และบูดบึ้งเหมือนกัน ต่อให้สนิทชิดเชื้อกันยังไงเขาก็เคยทรยศหักหลังกัน มาแล้ว ต่อให้ตำแหน่งมันมีเกียรติและโดดเด่น มากเพียงใด

เขาก็ผลัดกันรุ่งผลัดกันร่วงมานักต่อนัก สิ่งใดควรอยู่ย่อมอยู่ สิ่งใดควรได้ย่อมได้สิ่งใดควรไปย่อมไป อย่ าฝ่าฝืนว่ามันต้องคู่เราไปจนวันต า ย

ที่มา verrysmilejung, meeyim