8 วิ ธีแก้ปัญหาแอร์รถไม่เย็น ให้กลับมาเย็นได้ง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องพึ่งช่าง

หากวันนี้รถยนต์ของคุณนั้นแอร์ไม่เย็น เรามีเคล็ดลับการแก้ปัญหานี้มาฝากๆ คุณแก้เองได้ง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องเสียเงินให้ช่างมาซ่อมบำรุงให้กับ 8 วิ ธีแก้ปัญหาแอร์รถไม่เย็น ให้กลับมาเย็นได้ง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องพึ่งช่าง ไปดูกันเลยว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้าง

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง

ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

1 พอสต าร์ทรถแล้วให้เปิดเฉพาะพัดลมก่อน อ ย่ าเพิ่งเปิดแอร์ โดยใช้พัดลมความแรงสูงสุดเลย เป็นการไล่ความร้อนในรถออ กไป จากนั้นเราค่อยกดเปิดสวิทซ์ A/C และปรับอุณหภูมิแอร์รถยนต์ให้เย็นฉ่ำปกติต ามชอบเลย

2 จะต้องปิดสวิตซ์ความคุ ม ค อ ม เ พ ร ส เ ซ อ ร์ ก่อน เป็นปุ่มที่มีตัว A/C ซึ่งก่อนจะสต าร์ทเครื่องยนต์นั้นปุ่มนี้มันต้องปิดอยู่นะ เพราะเราจะลด ก า ร ฉุ ด ของคอมเพรสเซอร์ลงมาได้ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน

3 เวลาขับรถไปไหนหากรู้แล้วว่าใกล้จะถึงที่หมาย ให้ทำการปิดสวิทซ์ A/C ก่อนถึงสัก 10 นาทีเลย แล้วให้เหลือแต่พัดลมความแรงสูงเป่าไว้ เพื่อเป็นการไ ล่ ค ว า ม ชื้ น ออ กไปจากรถ ลดการเกิดกลิ่นอับชื้นในรถได้อีกด้วย

4 หากภายในรถยนต์ร้อน มาก ๆ ให้เปิดแอร์แรง ๆ แล้วปัดช่องแอร์ขึ้นด้านบนปะทะหลังคารถ จะทำให้อุณหภูมิภายในรถดีขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้นค่อยกลับมาอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นปกติ ก็จะทำให้รถไม่ร้อนอบอ้าวแล้ว

5 กรณีที่รถจอ ดต ากแดดไว้นาน รถจะร้อน มาก ก็ให้เปิดพัดลมเบอร์แรงสุด ๆ อย่ าลืมหาอย่ าเพิ่งเปิดสวิทซ์ A/C เด็ดข า ด รอให้รถเริ่มกลับมาเย็นก่อนค่อยเปิด แล้วปรับอุณหภูมิปกติ

6 พย าย ามอย่ าเปิดกระจกบ่อยเวลาขับรถ เพราะจะทำให้อากาศร้อนภายนอ กเข้ามาในรถ แถมยังจะทำให้แอร์รถออ กไปข้างนอ กด้วย ฝุ่นจะเข้ารถแล้วแอร์จะเสียเร็ว

7 ห้ า มใช้น้ำหอมที่มี แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ในรถเด็ดข า ด หากจะอย ากให้รถหอมควรหาเลือ กน้ำหอมสำหรับรถโดยเฉพาะเท่านั้น อั น ต ร า ย มากจะทำให้แอร์พังเร็วนะ

8 ข้ อสุดท้ายนี้หากแก้ไขมันทุกข้ อแล้ว ทำยังไงแอร์มันก็ไม่กลับมาเย็นเหมือนเดิมก็ให้เปลี่ยนน้ำ ย า แ อ ร์ หากพบว่า รถกำลังมือปัญหานี้อย่ าฝืนใช้มันควรปิดสวิทซ์ A/C จากนั้นก็รีบนำไปให้ศูนย์เช็คเลย

บางอย่ างเราก็ทำเองได้ แก้เองไหว แต่บางอย่ างหากมันเกินที่เราจะแก้เองได้มันต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะด้านเราก็ควรจะไปให้อู่ที่มีช่างชำนาญด้านนี้จัดการจะดีกว่า เพราะมันก็สุด ๆ

แล้วเราถึงต้องพึ่งร้านจริงไหม แต่ถ้ามันยังพอไหวก็จัดการต ามที่แนะนำไปได้เลย และรถของเราหากอย ากให้มันอยู่กับเรานานหล า ยปีก็ถนอมมันดี ๆ ใช้งานมันให้พอเหมาะ ทุกอย่ างหากทำงานหนักไปมันก็พังได้

ที่มา krustory, th.wikipedia.org