8 ลักษณะผู้หญิงที่คบแล้วไม่เจริญ พาชีวิตตกต่ำ

การจะคบใครสักคนต้องคบคนที่พาชีวิตเราเจริญก้าวหน้า ไม่ใช่คบแล้วพาชีวิตให้ตกต่ำ ยิ่งโดยเฉพาะคบเพื่อมาเป็นคู่ชีวิตแล้ว ยิ่งต้องเลือ กดูให้ดี อาจจะเป็นเรื่องที่ย ากสำหรับการจะเลือ กคบว่าใครดีหรือไม่ดี หรือใครที่คบแล้วจะเจริญ

ใครหล า ยคนก็ต้องการมีคู่ที่คบกันแล้วมีชีวิตที่ดีด้วยกันทั้งนั้น ต้องการที่จะมีความเจริญในชีวิตมากขึ้น เรามีลักษณะของคนที่ไม่น่าคบมาให้ได้เก็บไว้พิจารณากัน ว่าคนที่คุณคบอยู่นั้นควรจะคบต่อหรือควรจะถอยออ กมา

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่คนโบราณได้กล่าวขานกันไว้ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ต าม หากมีลักษณะต าม 8 ลักษณะดังต่อไปนี้ เรียกได้ว่าเป็นคน ก า ล กิ ณี คบหาด้วยมีแต่แย่ลง ชีวิตจะพาตกต่ำ

8 ลักษณะ คบด้วยแล้วชีวิตแย่ ตกต่ำ

1 ดูจากลักษณะของต า ผู้ชายผู้หญิงต าส่อน ต าเหล่ ชอบทำต าลอ กแลก คนลักษณะเช่นนี้เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ มักจะเอาเปรียบผู้อื่น คบแล้วชีวิตจะไม่เจริญรุ่งเรือง อายุสั้น

2 ลักษณะน้ำหนักการเดิน เป็นคนที่ชอบเดินเท้าหนัก ชอบเดินลงส้น จนรู้สึกว่ามีเ สี ยงลากเท้า หรือเดินสั้น เดินทีละเล็กทีละน้อย เดินถี่ ลักษณะเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นหญิง ก า ล กิ ณี ชัดๆ

3 ลักษณะการเดิน เป็นคนที่ชอบเดินขย่มตัวไปมา เดินเขย่งเหมือนนกกระย าง เดินแกว่งแขนเกินลำตัว เชื่อว่าหากมีลักษณะเช่นนี้ 90 เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ชอบนอ กใจ

4 ลักษณะของน้ำเ สี ยง พวกที่ชอบพูดจาเ สี ยง2 เ สี ยงแข็ง คนพวกนี้คบไม่ได้ เปรียบเสมือนงูที่มีลิ้นสองเเฉก

5 ดูจากขน หากเป็นคนที่มีขนดกต ามตัว ขนหน้าแข้งเยอะ ขนรักแร้เยอะ ดำ ริมฝีปากดำ มีหนวด(ผู้หญิง) ลักษณะเช่นนี้เขาว่ากันว่าไม่ควรคบหา เป็นคนที่ปากร้ า ย คิดร้ า ย ไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตด้วย ใครได้คบด้วยแล้วจะมีแต่ปัญหา เราอาจจะเป็นเบี้ยล่างเขาก็ได้

6 ลักษณะของกลิ่น เป็นคนที่มีกลิ่นฉุน เหม็นเขียว จนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แล้วเหลียวแลมอง ไม่มีใครพูดคุยด้วย ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของคนที่ไม่ดูแลตัวเอง ใครอยู่ใกล้ด้วย ใช้ชีวิตด้วยชีวิตก็จะมีแต่ปัญหา

7 ลักษณะการพูดการจา หากเป็นคนที่พูดจาแล้วไม่เงยหน้า ไม่ชอบสบต าผู้อื่น เวลาเดินไปไหน มาไหน มักจะชอบก้ม เล่นแต่โทรศัพท์ โดยไม่สนปล า ยทางข้างหน้า คนลักษณะเช่นนี้เป็นคนที่มีใจคิดคด มีใจแอบเจ้าชู้ ชอบนอ กใจ

8 ลักษณะของคนที่แย่ ชอบอบายมุข ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ คนเช่นนี้มักจะพาให้ชีวิตดิ่งลง เงินทองไม่มีเหรอเก็บไม่มีเหลือใช้ เป็นคนสองใจ

จาก 8 ลักษณะข้างต้นนี้ ต ามคำทำนายทายทักของคนโบราณ บอ กไว้ว่า หากใครคบด้วยแล้วชีวิตจะไม่มีทางเจริญ จะมีแต่ต่ำลงในทุกๆวัน คบแล้วไม่ดี

ที่มา  postsara