8 นิสัยที่ควรเลิกทำ ก่อนจะพาให้ทุ ก ข์ไปกว่านี้ ถ้ายังอย ากมีเงินเก็บ เหลือใช้

ทำไมมนุษย์เงินเดือนบางคนจึงมีเงินเก็บบางคนก็ เก็บเงินไม่ได้ ไม่มีเงินเก็บ อะไรทำให้เขาแตกต่างกันความร ว ยไม่ได้อยู่ที่ว่ามีรายได้มากหรือรายได้น้อย หากแต่ขึ้นอยู่กับพฤติก ร ร มการใช้เงินและวิ ธีคิดต่างหาก

ซึ่งคุณอาจจะมองเห็นตัวเลขในบัญชีที่ติดลบที่ไม่สามารถทำให้เป็นบวกได้เป็นเวลานานนับปี ด้วยเหตุไม่ได้กันเงินออมไว้ ด้วยเหตุนี้เรามาดูต้นเหตุหรือพฤติก ร ร มที่ทำให้เราไม่มีเงินเก็บกันดีกว่าค่ะ

1. คิดว่าเร็วเกินไปที่จะออมเงิน

ในวันที่เรายังตื่นต าตื่นใจกั บสิ่งรอบตัวอันนู้นก็ใช่อันนี้ก็อย ากได้อันนี้ ก็กำลังมองหา ภาพลวงของ ความจำเป็น ผุดขึ้น มาตรงหน้าและทำให้เราเ สี ยท รั พ ย์อยู่เสมอ ทั้งที่สิ่งเหล่านั้น อาจเป็นแค่ ความต้องการ มีก็ดีไม่มีก็ได้

เลิกผัดวันประกันพรุ่งแล้ว เริ่มออมเงินเดี๋ยวนี้ จะสิบร้อยพันหมื่น ก็ถือว่าเราได้เริ่มต้นแล้ว หลังจากนั้น สร้างวินัยให้กับตนเอง ด้วยการออมต่อเนื่องสม่ำเสมอ แม้จะไม่อย ากออม ก็ต ามเพราะวินัย คือ การทำสิ่งที่ต้องทำแม้จะไม่อย ากทำก็ต าม

2.ใช้เงินเพิ่มขึ้น

ไม่ผิ ดหรอ กถ้าคิดว่าอย ากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่อ ย่ าลืมว่าชีวิตที่ดีขึ้นไม่จำ เป็นต้องมากับรายจ่าย ที่มากขึ้นเพียงอ ย่ างเดียวลอง ใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น เลิกเป็นนักสะสมแค่นี้ก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ได้เพราะถ้าได้เงินเดือนเพิ่มแล้วใช้จ่ายเพิ่ม มากกว่าเงินเดือนที่เพิ่ม สุดท้ายอาจได้แค่ อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพฤติก ร ร มมือเติบ อาจก่อให้เกิด ปัญหาต ามมาโดยเฉพาะห นี้ สินที่พอ กพูนแบบไม่ทันตั้งตัว

3. ไม่สนใจห นี้

น้อยคนนักที่จะ ไม่มีห นี้ แต่คน มีห นี้ จำนวน มากกลับใ ห้ความสำคัญ กับกา รชำระห นี้ น้อยมาก หรือบางคนไม่ ให้ความสำคัญ กับการจัดการห นี้เลย และนั่นก็ย่อมทำให้เขาเหล่านั้น ตกอยู่ในวังวนขอ งห นี้ อ ย่ างไม่มีทาง หลุดพ้นได้

เพราะเมื่อได้เงิน มาก็มัวแต่สนุก กับการใช้จ่ายกระทั่ง ดอ กเบี้ย ห นี้ ทบต้นไปเรื่อย ๆ ในทางตรงกันข้ามคนที่ อย ากร ว ยจะ กลัวห นี้ มากพวกเขาจึงให้ความสำคัญกับ ห นี้ เป็นอันดับแรก เมื่อมีรายได้เข้าม า ก็จะรีบชำระห นี้ก่อนสิ่งอื่นใด จนกระทั่งเป็นไท ปลดระวางห นี้ได้สำเร็จ

4. ไม่สนใจอนาคต

เมื่อเจอ กับปัญหา หล า ยคนเลือ กที่จะเดินหนี หันหลังให้ หรือบ่ายเบี่ยงไป ทำอ ย่ างอื่น และปัญหาก็ยังคงกองอยู่ ตรงหน้าเหมือนเดิม แถมอาจหนักขึ้น จนเข้าขั้นวิกฤติได้

ในอนาคตในเรื่องของการเงิน ก็เช่นกันหล า ยคนสนใจ กับความสุข ในวันนี้ กินอิ่มปาร์ตี้สนุกเที่ยวบ่อย ใช้ให้เต็มที่ทั้งที่ รู้ว่ายังไม่มีเงิน เก็บสำหรับอนาคตไม่มีเงิน

สดสำหรับย ามฉุกเฉิน ไม่เคยวางแผนการเงิน ไม่เคยแม้ แต่จะลงมือทำ และปัญหา ก็ยังคงเป็นปัญหาเช่นเคย คงดีกว่าไม่น้อยถ้าการตัดสินใจ ใช้เงินทุกครั้ง เราได้ฉุกคิดถึง อนาคต

บ้างบ้านผ่อนหมดยังห นี้ บัตรเครดิตจ่ายเต็มวงเงินแล้วใช่มั้ย เงินก้อนที่ตั้งใจเก็บตอนนี้ ได้เท่าไหร่เกษียณที่ว่าต้องใช้เงินเยอะเรา มีแค่ไหนแล้วหัดอ ดเปรี้ยวไว้กินหวานบ้าง

5. เป็นสาวกเทคโนโลยี

ถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้เทคโนโลยีแล้วล่ะ ก็จะรู้เลยว่าไม่มีวันหยุ ดสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ยิ่งเราวิ่งต ามเท่าไหร่ เงินก็จะยิ่งไหลออ กจากกระเป๋ามากขึ้นเท่านั้น และนั่นก็ทำให้ รายได้ที่มากขึ้น ไม่เคยพอ ต่อ การต ามเทรนด์เหล่านี้ ไม่ผิ ด ถ้าจะซื้ อโทรศัพท์เครื่องใหม่ ไม่แปลกถ้าจะมีอุปกรณ์คู่กายไม่ใช่ เรื่องเกินจำเป็นหากจะมีอุปกรณ์พกพามากกว่า1ชิ้น เพียงแต่เราต้องใช้ประโยชน์ จากสิ่งที่เราซื้ อ ให้เต็มที่และคุ้มค่า คุ้มราคาจริงๆ

6.ไม่เคยจดเรื่องเงินของตัวเอง

เข้าห้องประชุมก็จดนายสั่งงาน ก็จดไปฟังสัมนา ก็จดจดทุกเรื่อง ที่ทำเพื่อคนอื่น แต่หล า ยคนไม่เคย แม้แต่จะจดเรื่องเงินของตัวเอง ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดี กับตัวเองแท้ ๆ เพียงเพราะคิดว่า เรารู้อยู่แล้วว่ารับจ่ายออม เท่าไหร่จริงอยู่ที่เราอาจรู้ความเคลื่อนไหว เงินที่เข้า-ออ ก ในกระเป๋าแต่นั่น อาจเป็นแค่ก้อนใหญ่ ๆเท่านั้น

เงินเดือน-ห นี้บัตรเครดิตรวม–ห นี้บ้านต่อเดือนฯลฯ แต่รายจ่ายจิปาถะกาแฟขน มเสื้อผ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายปลีกย่อยก่อน จะรวมเป็นห นี้ บัตรเครดิตก้อนใหญ่ หล า ยคนไม่เคย แม้แต่จะสนใจและนั่น ก็เป็นรูรั่วเล็กๆแต่สร้างผล กระทบยิ่งใหญ่ ต่อสถานะการเงิน โดยที่เราไม่รู้ตัว

7. แยกไม่ออ กว่า จำเป็น หรือ ต้องการ

วิ ธีการแยกง่ายที่สุด ก็คือต้องรู้ว่าสิ่งไห นต้องมี จำเป็น ข า ดไปแล้ว จะใช้ชีวิตไม่ได้อ ย่ างเช่น ปัจจัย 4 หรือสิ่งไหน มีก็ดี ไม่มีก็ได้ต้องการ ข า ดไปแล้วยังใช้ชีวิตได้ แต่ถ้ามีแล้วชีวิตจะดีขึ้ นเช่นอาหารจานหรู เสื้อผ้าแบรนด์เนม หรือสิ่งไหนไม่จำเป็น ต้องมีแต่ถ้าแยกไม่ได้และ เอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง อาจเป็นเหยื่อภาพลวงของ ความจำเป็น มันจะทำให้เรา มีแต่จ่ายกับจ่ายไม่มีที่สิ้นสุด

8.ไม่เคยตั้งงบประมาณในการใช้เงิน

บริษัทก็ยังมีงบการเงินทำโปรเจค ยังต้องมีประมาณการณ์ ค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินส่วนบุคคล ก็เช่นกัน หล า ยคนไม่เคยตั้ง งบประมาณ การใช้เงินเลยจะช้อปปิ้งปีใหม่ จะเที่ยวจะซื้ อเสื้อผ้า ก็จัดเต็มและสุดท้าย ก็เกินความจำเป็นเกินกำลัง ท รั พ ย์ของตัวเอง และกล า ยเป็นห นี้ ในท้ายที่สุดวิ ธีการที่ง่ายกว่าก็คือ ตั้งงบประมาณ

การใช้เงินทุกครั้งเช่น จะซื้ อของวาเลนไทน์ ให้คนรักไม่เกินกี่บาท ,จะไปเที่ยวทริปกลางปี งบประมาณรวมเท่าไหร่ หลังจากนั้นยึดมั่นกับสิ่งที่ตั้งไว้ ทำต ามแผนไม่ใช้เกินงบรับรอง ว่าเราจะตัดสิ่งที่ ไม่จำเป็นออ กไป ได้อ ย่ างง่ายดาย

ที่มา  stand-smiling