8 ข้ อสังเกตที่บอ กว่าผู้ช ายคนนี้มีคนรักแล้ว อย่ าเสียเวลาคุย เสียเวลาเจอคนดีๆ

หากวันนี้คุณนั้นกำลังสงสัยว่าผู้ช ายที่คุณกำลังคุยอยู่นั้นเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่า วันนี้เราก็ได้มีบทความเกี่ยวกับ 8 ข้ อสังเกตที่บอ กว่าผู้ช ายคนนี้มีคนรักแล้ว อย่ าเสียเวลาคุย เสียเวลาเจอคนดีๆ ไปดูกันว่ามีการสังเกตแบบไหนบางที่จะได้รู้ว่าเขามีแฟนแล้ว

พอเราโตขึ้น มาแล้ว เวลาที่เราจะคบใคร ก็อย ากจะคบคนๆนั้นไปนานๆ ไม่อย าก รักๆเลิกๆ หรอ กนะ มันเบื่อแล้ว เราควรที่จะหาใครสักคนที่พร้อมจะสร้าง อนาคตไปพร้อมกับเรา มันหมดเวลากับความรัก ในวัยรุ่น ที่รักกันเพียงเพราะแค่รู้สึกรักแล้วล่ะนะ

เพราะหากคิดจะคบกันเล่นๆ มันก็เสียทั้งความรู้สึก เสียทั้งเวลา ยิ่งเรายิ่งโตมากเท่าไหร่ เวลาในชีวิตของเรา ก็ยิ่งมีน้อยลงมากเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราก็อย ากที่จะจริงจัง และคบกับใครสักคนไปให้นานที่สุด เท่าที่เราจะทำได้

คนที่พร้อมจะใช้ชีวิตไปกับเรา ร่วมกันสร้างอนาคต และครอบครัวพร้อมกันกับเรา คนที่พร้อมจะดูแลซึ่งกันและกัน ไปจนวันแก่เฒ่า แค่นี้แหละ ที่เราต้องการจากความรักครั้งนี้ เพราะฉะนั้นเวลารักใคร เราก็อย ากจะทุ่มเทให้เต็มที่ เพราะเราจริงจังกับชีวิตและความรักมากขึ้น ไม่คิดจะคบใครเล่นๆ เพื่อมาไว้คั่นเวลาหรือเอาไว้มาแก้เหงาหรอ กนะ

1 เวลาคุยโทรศัพท์

ถ้าคุณสังเกตได้ว่าเวลาที่โทรไปหาเขานั้น เขาจะดูมีพิรุ ธอย่ างก ารคุยแบบกระซิ บ หรืออาจจะไม่รับสายคุณเลยแม้จะโทรไปหล า ยสายก็ต ามหนักกว่านั้นก็คือปิ ดเค รื่องไปดื้อๆ แล้วมาอ้างทีหลังว่าแบ ตหมดบ้าง แบ ตเสื่ อมบ้างอยู่บ่อยๆ

2 เวลาแชท

ผู้ช ายเจ้าชู้ที่คุยกับผู้หญิงหล า ยคน มักจะเผยอาการเรียกชื่อผิ ดให้เห็นอยู่บ่อยๆ ดังนั้นถ้าเขาเกิดคุยกับคุณอยู่แต่ก ลับพิ มพ์ชื่อคนอื่นหรือพิมพ์เรื่ องอะไรก็ไม่รู้ ที่ไม่ได้คุยกันก่อนหน้านี้เลยก็แสดงว่าเขาเข้าข่ายว่ามีเจ้าของอยู่แล้วล่ะ

3 รูปในมือถือ

อันดับแรกคือภาพพักหน้าจอ ต่อมาคือรูปว อลเปเป อร์ และสุ ดท้า ยคือรูปในแก ลอรี่มือถือของเขา หากพบว่ามีรูปคู่ที่ดูสนิ ทสน มกัน มากกว่าความเป็นเพื่ อนล่ะก็ ให้คิดได้เลยว่าเขาคนนี้มีเจ้าของแล้ว

4 กลุ่มเพื่อนของเขา

หากเขาปฏิเส ธที่จะพาคุณไปพบกับกลุ่มเพื่อนสนิทของเขา ก็อาจเป็นไปได้ว่าเขาอย ากเก็บคุณไว้เป็นคนในความลับเท่านั้นหรือไม่ก็ไม่อย ากให้เพื่ อนเขารู้ เพราะความลับอย ากแ พ่งพ ายไปถึงแฟนของเขานั่นเอง

5 ช่วงวันหยุด

หากคุณพบว่าช่วงวันหยุดเขาจะห ายไปบ่อยมาก และโทรไปก็จะบอ กว่าไม่ว่าง หรือแช ทไปก็ไม่ค่อยตอบ

6 เบอร์บ้าน

ให้คุณลองขอเบ อร์บ้านจากเขาดูว่าจะกล้าให้หรือเปล่า เพราะหากเขาบริสุ ทธิ์ใจและมีคุณเพียงคนเดียว แน่นอนว่าเขาต้องกล้าให้เบ อร์บ้านกับคุณไว้สุดท้ายนี้ ผู้ช ายที่มีเจ้าของแล้วห ล า ยๆ คนก็มันจะพูดจาไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย หรือคำพูดมักจะไม่ตรงกันเท่าไรนักดังนั้นสาวๆ ที่จะเลือ กคบใครสักคนก็ควรที่จะเช็ กให้ดีก่อนดีกว่าเนอะ จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจกันภายหลัง

7 สถานะบนเฟซบุ๊ก

หากเป็นไปได้อันดับแรกสาวๆ ควรเข้าไปเช็กในเฟ สบุ๊กของเขาก่อน ว่ามีการตั้งสถานะคบกับใครแล้วหรือเปล่าร่วมไปถึงการตอบค อมเม นต์ต่างๆ ว่ามีผู้หญิงอื่นเข้ามาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเขามั้ย , มีการแ ท็กอะไรมาหากันบ้างหรือเปล่า

8 ในรถของเขา

ถ้าเป็นรถผู้ช า ยโดยทั่วไป น้อยมากที่จะมีของน่ารักๆ อย่ างตุ๊กต าวา งอยู่ ซึ่งหากคุณพบว่าบนรถของเขามีสิ่งของที่มันน่าจะเป็นของผู้หญิง ก็อาจจะเข้าข่ายว่าเขามีแฟนอยู่แล้วก็ได้

ที่มา predict-j55, meeyim