7 อย่ างของชีวิตที่เราเข้าใจเมื่อใด ชีวิตก็มีความสุข อยู่ที่ไหนก็สุขใจ

ความจริงของชีวิตที่หลายๆ คนนั้นยังไม่เข้าใจและไม่เคยคิดที่จะเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจมัน แต่ถ้าหากวันใดที่คุณนั้นเข้าใจในชีวิต คุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขกับการใช้ชีวิต และไม่ว่าคุณนั้นจะเดินทางไปอยู่ที่ไหน คุรก็จะสุขกายสบายใจมากๆ

ไม่ว่าใครต่างก็ต้องการความสุข มากกว่า ความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละ ไม่มีใครหรอ กที่อย ากจะมีแต่ความทุกข์ แล้วปฏิเสธความสุขที่เข้ามาในชีวิต แต่ในบางครั้งนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะ เลือ กได้ว่าจะมีความสุขหรือมีความทุกข์

เพราะว่าบางครั้งเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนั้น ก็เข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว แต่อย่ างน้อยเราก็สามารถกำหนดมันได้ จากการใช้ชีวิตของเรา ว่าเราต้องการให้มัน เป็นไปในทิศทางแบบไหน ถ้าเราอย ากมีความสุข เราก็ต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ต าม

ในชีวิตของเราที่ทำให้เราเป็นทุกข์ อะไรที่ทำให้เราเสียใจ เราต้องห้ามเข้าไปยุ่งกับมันเด็ดขาด ไม่อย่ างนั้นเราอาจจะ ต้องเสียใจในภายหลังได้ การไม่เอาตัวเองไปหาเรื่องใส่ตัว อย่ างน้อยก็ไม่ทำ ให้เรานั้นต้องทุกข์ใจ หรือไม่สบายใจ

ทุกอย่ างนั้นมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองล้วนๆ ว่าเราอย ากให้ตัวเราเองนั้นมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ มันขึ้นอยู่กับผลการกระทำที่เราทำในชีวิตของเราเอง

คนที่เขาเข้าใจชีวิต เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ อยู่ที่ไหนเราก็สุขใจได้เสมอ เพียงเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้

1 อย่ าแข่งกับผู้อื่นแต่จงแข่งกับตัวเราเอง ความคิดความสามารถของเราในแต่ละคนมันต่างกัน จงใช้ความสามารถของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรัก มีความสุข สนุกกับสิ่งที่ทำ อย่ าเอาชีวิตของเราไม่เป รียบเที ยบกับผู้ใด

2 ควรเข้าใจคนรอบข้าง และสภาพแวดล้อม จงเลือ กอยู่กับสิ่งที่ดีๆ และเป็นประโยชน์กับตัวเรามากที่สุด

3 การใช้ชีวิต การเดินทางของชีวิตของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกัน เราจงใช้ชีวิตด้วยความระมัดระ วั ง อยู่บนความไม่ประมาทเสมอ บางทีอาจะมีปัญหาต่างๆ เข้ามาเราจงรับมือจงก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้

4 เมื่อต้องการความสำเร็จ จงอย่ ากลัวกับปัญหาและสิ่งต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา เราจงเตรียมรับมือและก้าวผ่านมันไปให้ได้ อย่ าท้อ อย่ าถอย และอย่ าหมดกำลังใจ

5 การมีชีวิตที่ดี สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือ สุขภาพร่างกายของเราเอง

6 โอ กาส เป็นสิ่งสำคัญ ที่เราควรคว้าเอาไว้ คนเรา เมื่อมีโอ กาสที่ดีเข้ามา เราก็ควรทำมันให้ดีที่สุด ทำให้เต็มที่

7 ความอ ดทน เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต ยังมีคนเก่งและคนฉลาดตั้งมากมาย ที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะว่า ข าดความอ ดทนเพียงแค่คำเดียว

ที่มา forlifeth, meeyim