7 วิ ธี สอนลูกให้เอาตัวรอ ดได้ในทุกสถานการณ์

เมื่อทุกวันนี้เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่ างรวดเร็ว จนบางทีเราก็ต ามไม่ทัน และสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุด ก็มีโทษมากที่สุดเช่นกัน แต่วันนี้เราก็จะมาบอ กเกี่ยวกับ 7 วิ ธี สอนลูกให้เอาตัวรอ ดได้ในทุกสถานการณ์ ไปดูกันว่าการเอาตัวรอ ดในสังคมยังไงบ้าง

ขึ้นชื่อว่าแม่แล้ว ต่อให้ต้องลำบากมากแค่ไหน แม่ก็มักจะคิดถึงลูกก่อนเสมอทุกครั้ง เพราะว่าลูกเปรียบเหมือนแก้วต าดวงใจ ของคนเป็นแม่นั่นเอง ต่อให้แม่จะไม่มีเงิน หรือจะย ากจน มากแค่ไหน แต่แม่ก็จะไม่ยอมให้ลูกอ ด หรือหิวเด็ดข า ด

แม่ยอมอ ดข้าวอ ดน้ำ เพื่อให้ลูกได้กิน ให้ลูก ได้เติบโต ถึงแม้ว่าแม่จะหิวก็ต ามแต่แม่ก็ย าม ความรักของแม่นั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วล่ะ เราไม่สามารถหาความรักดีๆแบบนี้ได้จากที่ไหน อย่ าลืมนะว่าบนโลกนี้นั้น เรามีแม่เพียงคนเดียวเท่านั้น

สิ่งที่เราควรทำในวันที่เราโตขึ้น มา ก็คือดูแลท่านให้ดี ให้สมกับที่ท่านยอมอ ดข้าวอ ดน้ำ เพื่อให้เราอิ่มท้อง อย่ าได้คิดที่จะลืมบุญคุณของแม่ หรือคิดที่จะเนรคุณเด็ดข า ด ไม่อย่ างนั้นเราอาจจะต้องเสียใจมากที่สุด ในวันที่แม่ไม่ได้ อยู่กับเราบนโลกนี้อีกต่อไปก็ได้นะ

ในโลกที่หมุนอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอ ดเวลา ย ากที่จะกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะมีทาง ไหนที่ปลอ ดภั ยหรือไม่ปลอ ดภั ย จนสร้างความหนักอ กหนักใจ ให้กับพ่อแม่และไม่สามารถไว้วางใจได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์การพย าย ามสอนลูกให้รู้จักเอาตัวรอ ดและช่วยเหลือตัวเองได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความ ปลอ ดภั ยในชีวิตลูก

1 เราอาจไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเท็จแค่ไหน อย่ างการมองเห็นเด็ กที่ดิ้นรนขัดขืนอยู่ในอ้อมแขนของผู้ใหญ่ ในที่สาธารณะและเราก็เดินผ่ านไปเพราะอาจคิดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวคนอื่น

2 ถ้าเป็นไปได้อย่ าได้ติ ดข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกไว้บนบนข้าวของเครื่องใช้ เช่น เป้สะพายหลัง กิ๊บติ ดผม และกล่องข้าวกลางวัน ฯลฯ เพราะเมื่อคนแปลกหน้ารู้ชื่อลูกของคุณ นั้นจะทำให้เข้าถึงลูกได้ง่าย และทำให้เ ด็ก ๆ ไว้ใจพวกเขาไปโดยปริย าย

3 สอนลูกว่า ถ้าพวกเขาเกิดพลัดหลงหรือรู้สึกว่ามันไม่ปลอ ดภั ย ให้มองหาคุณแม่ที่มากับลูก ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือก่อนเป็นคนแรก ๆ

4 คิดสร้างคำพูดที่เป็นรหัสลับระหว่างคุณกับลูก และสอนให้ลูกใช้ส่ งข้ อความเมื่อต้องห่างจากคุณ เพียงลำพังหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ดูไม่ปลอ ดภั ย และเมื่อคุณเห็นถึงรหัสนี้จะเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไร ขึ้นกับลูกและรีบไปหาลูกให้เร็วที่สุด

5 สอนลูกว่า หากเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับร่า งกายของตัวเองให้รีบบอ กพ่อแม่ทันที อย่ าได้เก็บความลับ เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้

6 สอนลูกว่า ถ้ามีคนแปลกหน้าพย าย ามที่จะจับตัว ให้ทิ้งความมีมารย าททั้งหมดไป และพย าย ามจะส่ งสัญญาณขอร้องให้ช่วยเพื่อให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้

7 สอนลูกให้รู้ว่า ถ้าหากสังเกตหรือรู้สึกว่ามีใครบางคนขับรถต ามอยู่ ให้ลูกวิ่งกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามกับรถ

ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์ตรงกันข้ามกับที่คิดไว้ก็ได้ ดังนั้นควรสอนลูกให้รู้ว่า หากมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้ลูกรู้จัก จะตะโกนร้องเพื่อบอ กคนอื่น ๆ ให้ช่วยเหลือได้ทันที

ที่มา chilljungloei, meeyim