7 วิบากก ร ร มที่คนทิ้งครอบครัว ไปมีคนอื่น จะต้องพบเจอ

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทิ้งครอบคัรวไปมีคนอื่น ทิ้งคนที่รักคุณมากๆ ไปเจอความสุขชั่ วคราว อย ากจะบอ กให้เตรียมใจรับกับ 7 วิบากก ร ร มที่คนทิ้งครอบครัว ไปมีคนอื่น จะต้องพบเจอ ไปดูกันว่าการที่นอ กใจคนรักไปมีคนอื่น จะต้องเจออะไรบ้าง

จริงๆปัญหามือที่สามหรือ การนอ กใจเนี่ย มันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะ ถ้าคนที่เรารัก คนที่เราเชื่อใจ เขาไม่คิดที่จะนอ กใจเรา

ปัญหาทุกอย่ างเรามักจะมองว่าคนที่มาเป็นมือที่สามเป็นฝ่ายผิ ด แต่ความเป็นจริงแล้ว คนรักของเรานี่แหละตัวดีของเรื่องเลย

เพราะถ้าเขามั่นคง ไม่คิดที่จะนอ กใจเรา มือที่สามก็ไม่มีความหมายหรอ ก การที่มีใครสักคน มาแย่งแฟนหรือคนรักของคุณไปได้ นั่นก็เพราะว่าคนรักของคุณเองนั่นแหละ ที่ยินยอมพร้อมใจ เพราะถ้าเขาไม่เล่นด้วยซะอย่ าง เหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เกิดหรอ กนะ

สรุปแล้วนั้นทุกๆอย่ างมันก็ขึ้นอยู่กับเราเองและคนที่เรารักด้วย เพราะถ้าคนสองคนรักกันและจริงใจต่อกัน มากพอ ก็ไม่มีใคร ที่จะสามารถมาแย่งคนรักของเราไปจากเราได้หรอ กนะ

1 ไรซึ่งเกียรชื่อเสียง และการยอมรับ คนที่นอ กใจ คนอื่น เลือ กคบชู้

แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงไร แต่ไส้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี แต่รับหลัง ก็มักจะเจอ แต่คนพูดให้ร้ าย เสียๆ ห า ยๆ ไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติ ได้เพราะ ไม่เจริญทำได้ไม่นาน ก็มีเรื่องเสียห า ย คนรอบข้างรัง เ กี ย ด

2 เมื่อเป็นคน ลักกินขโมยกิน นอ กใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ ก็เสื่อมลงเป็นคนขี้ ระแวง หัวเสียง่ายกังวลไปซะทุกอย่ างกลัวคนจะทำร้ าย กลัวคนจะรังเกียจ แม้มีเงินทองมากใส่ เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

3 ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอ แต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

4 บุตร บริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่า หากมีลูกก็จะได้ ลูกเ ว ร ลูกก รรมที่นำ แต่ความเดือ ดร้อนทุกใจมากให้ จะอยู่ในการปกครอง ก็ไม่มีมีแต่นำความเสีย ห า ยมาให้

5 โ ร คเยอะ ป่วยง่าย คนที่ทำชู้แย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ยค นอื่ น ม า ก ๆอีกหนึ่งผลก รรมที่ไม่น่า เชื่อก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย โดยเฉพาะโ ร ค ลับ ๆที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ มักมีอาการกัน แถบทุกคนจากผลก รรมนี้ ต่างกันแค่มากน้อย

6 หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนต า ย ชั่ วระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่ก รรมชั่ ว

ที่ทำการนอ กใจไว้ ต า ยจากความเป็นคนก็ มีแต่นรกและ ความเป็นเ ป ร ต ที่แสนทรมาณ เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ต ามผลก รรมที่ ได้กระทำไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิ ดบาป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรมมาก

ผลของบาป ก รรม ก็จะยิ่งหนา แน่นและย าวนาน มากขึ้นไป เท่านั้น แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยัง ไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิ ดเพศ ต ร ะ กูล ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น

7 เมื่อยังมีชีวิต ก รรมที่ได้กระทำ จะส่ งผลให้ ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็ มักถูกคนอื่น แย่งชิงไป ไปรักใครเข้าไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไ ปต้องช้ำใจอยู่ตลอ ด

ที่มา verrysmilejung, meeyim