7 ลัษณะของบ้าน ที่อยู่แล้วขัดความเจริญรุ่งเรือง การงานไม่ก้าวหน้า

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่แล้วต้องสบายใจ อยู่เย็นเป็นสุข และที่สำคัยไปกว่านั้นคืออยู่แล้วเงินทองไหลมาเทมาไม่ข า ดสาย แต่ก็มีบ้านบ้างลักษณะที่อยู่แล้วมีแต่เงินไหลออ ก ไม่สามารถที่จะเก็บออมเงินได้ และยิ่งไปกว่านั้นคนที่อยู่อาศัยยิ่งอยู่ยิ่งไม่มีความสุขในชีวิตเลย และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 7 ลัษณะของบ้าน ที่อยู่แล้วขัดความเจริญรุ่งเรือง การงานไม่ก้าวหน้า ไปดูกันว่าลักษณะบ้านแบบไหนที่อยู่แล้วชีวิตยิ่งเป็นทุ ก ข์

บ้าน คือ ที่อยู่อาศัยที่ให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้อยู่อาศัย คำว่าบ้านอาจมีความหมายรวมถึงอาคารหรือห้องพักที่ใช้พักอาศัยด้วย หรือที่อยู่ บริเวณที่เรือนตั้งอยู่ ถิ่นที่มีมนุษย์อยู่

ชี วิ ต ค นเราไม่ฝั นอะไรมากหรอ กค่ะ ขอแค่บ้านดีดีสักหลัง เอาไว้พักผ่อน หลังจากที่ต้องไปเจออะไรมาอีกทั้งวัน บ้านดีดีก็ต้องถูกต้องต ามห ลั ก ฮ วง จุ้ ย จริงไหมคะ วันนี้เราจะมาบอ กเล่าถึง ลักษณะของบ้าน ที่ไม่น่าอยู่ ไม่ตรงหลักฮวงจุ้ย ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด มาฝากกันค่ะ

1 สภาพแวดล้อมของตัวบ้านและรอบบ้านมีความสกปรกไม่น่าอยู่ ควรที่จะหาเวลาจัดบ้าน ปัดกวาดเช็ดถู ทำให้สภาพแวดล้อมดี สะอาด ปลอ ดโปร่ง โล่งสบาย เพื่อที่จะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาสู้ครอบครัว ให้เข้ามาในบ้าน หากปล่อยทิ้งให้สกปรกจะเสียทั้งสุ ขภ า พ ก า ย สุขภาพ จิ ตด้วย

2 ประตูเข้าบ้านมีทางแคบ ถ้าอย า กให้เงินทองเข้ามาเยอะๆ ประตูเข้าบ้านจะต้องสะอาด และกว้าง ไม่ควรหาอะไรมาวางบังประตูของเรา

3 รั้วบ้านอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำไป แม้บ้านจะสวยอ ย า กจะโชว์ตัวบ้านของเรา แต่ไม่ถูกต ามหลักฮ ว ง จุ้ ย เพราะจะทำให้เงินทองเก็บไม่อยู่ ไหลออ กนอ กบ้านได้ง่ายๆ

4 ตัวบ้านอยู่ต่ำหรือสูงกว่าพื้นถนน ต ามหลักฮวงจุ้ยแล้ว จะทำให้โชคเข้ามาหาตัวบ้านไม่ได้ วิธีแก้ คือ การเปิดหน้าร้านของบ้านให้กว้าง เพื่อพร้อมจะรับเงินที่ไหลเข้ามาในบ้านของเรา

5 ตัวบ้านที่มีประตูหรือหน้าต่างเยอะเกินไป เชื่อว่าจะทำให้เงินทองที่มีอยู่ในบ้านไหลออ กนอ กบ้านได้ง่ายๆ วิธีแก้ก็ให้หาอะไรมาปิดโดยเฉพาะบานที่ไม่จำเป็นก็ให้หาอะไรมาบังไว้

6 บ้านที่เปิดประตูแล้วเจอบันได ต ามหลักของความเ ชื่ อ ฮ ว ง จุ้ ยนั้นเชื่อว่า จะทำให้เงินทองที่มีอยู่ในบ้านรั่วไหลออ กไปจากบ้าน เงินก็ไม่เข้า และที่สำคัญไ ม่ ดีต่อ สุ ข ภ า พ

7 มีสะพานตัดตัวบ้าน หากตัวบ้านเราโดนสะพานบังหน้าบ้าน นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกหลักและไม่เหมาะ บ้านที่น่าอยุ่ไม่ควรมีอะไรมาบดบังบริเวณหน้าบ้าน

บ้านแต่ละหลังกว่าเราจะได้มาครอบครองนี่ไม่ง่ายเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก่อนจะซื้ อบ้านซักหลังให้ดูดีดีอ ย่ า งถี่ถ้วน ดูหล า ยๆที่ แล้วอ ย่ าลืมหลักฮวงจุ้ยด้วยล่ะ

ที่มา krustory, th.wikipedia.org