7 บ า ปก ร ร มที่คนเจ้าชู้ ไม่ซื่อสัตย์กับคนรัก จะได้เจอ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าคนที่ชอบนอ กใจ นอ กกายคนรักจะต้องเจอกับบ า ปก ร ร มอะไรบ้าง กับบทความ 7 บ า ปก ร ร มที่คนเจ้าชู้ ไม่ซื่อสัตย์กับคนรัก จะได้เจอ

1 หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่มาขัดขวางก่อนต าย

ชั่ วระยะหนึ่ง จะนึกถึงแต่กรร มชั่ ว ที่ทำการนอ กใจไว้ ต า ยจากความเป็นคน ก็มีแต่นรก และความเป็นเปรตที่แสนทรมาณ เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ต ามผลกรร มที่ได้กระทำไว้ ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาป ครั้งนี้ เป็นคนที่ดี มากมีศิลธรรมมาก

2 เมื่อยังมีชีวิต กร รมที่ได้กระทำ จะส่ งผลให้ต้องแยกจากคนที่รัก

มีคนรัก ก็มักถูกคนอื่นแย่งชิงไป ไปรักใครเข้าไม่นานก็ต้องแยกจากกันไป ต้องช้ำใจอยู่ตลอ ด

3 ไรซึ่งเกียร

ชื่อเสียงและการยอมรับ คนที่นอ กใจคนอื่น เลือ กคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงไร แต่ไส้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับ จากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี แต่รับหลังก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้า ย เสียๆห า ยๆไม่สามารถทำงานที่มีเกียรได้เพราะไม่เจริญ ทำได้ไม่นานก็มีเรื่องเสียห า ย คนรอบข้างรังเกียร

4 เมื่อเป็นคนลักกินขโมยกิน

ทำชู้นอ กใจ นานวันเข้าจิตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ก็เสื่อมลง เป็นคนขี้ระแวงหัวเสียง่าย กังวลไปซะทุกอย่ าง กลัวคนจะทำร้ าย กลัวคนจะรังเกียจ แม้มีเงิ นทองมาก ใส่เครื่องประดับดีๆ แต่หัวใจกับโทรมลง ไปทุกวันทุกวัน

5 ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า

ทำคุณคนไม่ขึ้น พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

6 บุตรบริวารคนใต้ปกครองไม่เชื่อฟัง

ว่ากันว่าหากมีลูก ก็จะได้ลูกเว ร ลูกกรร มที่นำแต่ความเดือ ดร้อนทุกใจมากให้ จะอยู่ในการปกครองก็ไม่มี มีแต่นำความเสียห า ยมาให้

7 โร คเยอะป่ ว ยง่าย

คนที่ทำชู้แย่งผัว แย่งเมียคนอื่น มากๆ อีกหนึ่งผลกร รมที่ไม่น่าเชื่อก็คือ เรื่องโร คภั ย โดยเฉพาะโร คลับๆ ที่เกี่ยวกับอวัยวะเ พ ศ มักมีอาการกันแถบทุกคน จากผลกร รมนี้ต่างกันแค่มากน้อย

ผลของบาปกรร ม ก็จะยิ่งหนาแน่น และย าวนาน มากขึ้นไป เท่านั้น แม้ร้อยปี พันปี ก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิดเพศ ตระกูลตํ่าขี้โ รค เป็นต้น

ที่มา yakrookaset