7 กับดักที่มีเงินเดือน มากแค่ไหน ก็ยังไม่ร ว ย ยิ่งใช้เงินฟุ่มเฟือย

หากวันนี้คุณนั้นอย ากที่จะมีเงินเก็บ และมีเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตบั้นปล า ย วันนี้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ให้เป็นคนที่เลิกใช้จ่ายฟุ่มเฟือย วันนี้เราก็มีความฟุ่มเฟือยที่อย ากจะแนะนำให้คุณนั้นทิ้งมันออ กจากชีวิตกับบทความ 7 กับดักที่มีเงินเดือน มากแค่ไหน ก็ยังไม่ร ว ย ยิ่งใช้เงินฟุ่มเฟือย ไปดูกันว่ามีความฟุ่มเฟือยอะไรบ้าง

1 งานอดิเรก

งานอดิเรกของคนเราเป็นสิ่งที่ดึงดูดเงินออ กไปได้ง่ายมาก จริงอยู่ที่คนเราทำเพื่อความสุขของตนเอง แต่ด้วยความสุขนี้เองที่เป็นตัวที่ทำให้คนเราสามารถใช้เงินได้ไม่จำกัด ทุ่มไม่อั้นเพื่อให้ได้ของที่ต้องการ

เช่น ของสะสมที่ห า ย ากมีร า ค าแพง หรือ การซื้ อเครื่องดนตรี จักรย าน การสะสมเหรียญ แสตมป์ โมเดล แม้แต่พระเครื่องก็ต าม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความสุขทางใจ แนะนำว่าควรใช้เท่าที่จัดงบประมาณไว้จะดีที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบเงินส่วนอื่นๆ ที่วางแผนไว้

สิ่งที่ต้องระวังคือความอย ากได้ เนื่องจากของนั้นอาจจะเป็นของชิ้นเดียว หรือหาไม่ได้อีกแล้ว ทำให้คนเราใช้เวลาตัดสินใจน้อยเกินไป และไม่ระวังการใช้จ่ายเงิน ดังนั้น งานอดิเรกควรเน้นหลักความพอเพียงเช่นกัน

ไม่ทุ่มงบประมาณเพื่อความสุขมากเกินไป การใช้เงินอย่ างฉลาดโดยระมัดระวังค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ก็จะทำให้สามารถดูแลการเงินได้ดีกว่าเดิม รู้ว่าเงินควรจะถูกใช้ไปอย่ างไร ช่องทางไหนเป็นทางที่ต้องระวังไม่ให้เป็นการใช้เงินที่ฟุ้งเฟ้อ

เพราะความต้องการของมนุษย์เราไม่มีที่สิ้นสุด ได้อย่ างหนึ่งแล้ว ก็มักอย ากได้อีกอย่ างหนึ่งต ามมา การมีสติ และคิดให้รอบคอบก่อนใช้เงินออ กไป จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำมากที่สุด

2 อาหารนอ กบ้าน กาแฟ ขน ม

การที่คนเราทานอาหารนอ กบ้านนั้นสามารถทำได้ต ามกำลังฐานะ แต่ก็หมายถึงงบประมาณที่ต้องจ่ายมากเกินจำเป็นเช่นกัน เพราะว่าอาหารนอ กบ้านนั้นจะมีร า ค าแพงกว่าการทำอาหารเองเสมอ โดยความจำเป็นของการทำงานคนส่วนใหญ่ ต้องทานอาหารกลางวันที่ทำงานอยู่แล้ว

แต่เมื่อตกเย็นก็อย ากจะไปหาอะไรอร่อยๆ กินหลังจากที่ทำงาน มาเหนื่อยทั้งวัน หล า ยคนจึงติดนิสัยการกินอาหารนอ กบ้าน ซึ่งไม่ต่ำว่า 100 บาท แน่นอน ในแต่ละมื้อ เฉลี่ยราวๆ 200-300 บาท อยู่ที่ระดับร า ค าของร้านค้า

ยิ่งเป็นร้านในห้างสรรพสินค้าก็ยิ่งแพง นอ กจากนี้คนเรายังดื่มกาแฟสด กาแฟในร้านกาแฟ รวมถึงขน มต่างๆ ที่มีร า ค าแพง สิ่งต่างๆ เหล่านี้แม้จะดูเป็นร า ค าที่ไม่มากในแต่ละวัน แต่เมื่อรวมกันทั้งเดือน อาจจะต้องตกใจเลยทีเดียว

3 เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

เรื่องความสวยงาม คนเรามักจะลืมคิดถึงฐานะทางการเงินตนเองเสมอ เมื่อเงินเดือนออ กก็อย ากจะซื้ อชุดเสื้อผ้าใหม่หล า ยๆ ชุด รวมถึงเครื่องแต่งกายอื่นๆ เช่น รองเท้า กระเป๋า และหล า ยๆ ครั้ง ก็มักจะติดกับดักเรื่องสงครามการลดร า ค าที่จัดมาเพื่อดูดเงินนักช้อป

ทำให้ซื้ อเสื้อผ้าที่เกินจำเป็นต้องใช้ หล า ยคนซื้ อเสื้อผ้ามาแล้วอาจจะไม่ได้ใส่ชุดนั้นเลยก็เป็นได้ เพราะตอนซื้ อเพียงเพราะเห็นว่าลดร า ค า แต่ไม่ได้พิจารณาจริงจังว่า จะเอามาใส่ได้ไหม

เหมาะกับชุดที่มีอยู่แล้วหรือไม่ บางคนแม้ว่าจะนิยมเสื้อผ้าร า ค าไม่แพง แต่ว่าเลิกงานแล้วก็ชอบเดินดูแล้วก็อ ดใจซื้ อไม่ได้ เมื่อซื้ อบ่อยๆ หล า ยครั้งก็รวมกันแล้วมีค่าใช้จ่ายมากในแต่ละเดือน

4 เครื่องประดับ

เครื่องประดับทั้งสร้อยคอ แหวน นาฬิกา เป็นของที่มีร า ค าแพง ถ้ามีเรื่องของอัญมณีแท้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จะยิ่งแพงมากขึ้น การซื้ อเครื่องประดับเหล่านี้ เรียกได้ว่าควรจะมีเงินเก็บส่วนที่เหลือใช้จริงๆ เพราะว่าเป็นการตกแต่งประดับร่างกาย เพื่อความสวยงามมากกว่าประโยชน์ใช้สอย

หล า ยคนอย ากซื้ อนาฬิกาประดับสวยหรู เพื่อให้เท่าเทียมเพื่อนร่วมงาน จนต้องรูดบัตรเครดิตซื้ อไปก่อนก็มี ซึ่งโดยแท้จริงแล้วถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกินฐานะตนเอง ไม่รวมไปถึงแหวน ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือต่างๆ

การใช้เงินไปกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เงินหมดไปได้อย่ างรวดเร็ว เพราะแต่ละชิ้นร า ค าเป็นหลักหมื่นถึงแสนบาทได้ ควรจะเลือ กชิ้นที่ชอบจริงๆ และคำนวณว่าไม่กระทบแผนการใช้เงินจะดีกว่า บางทีการรวมเงินไว้ก่อน

เพื่อซื้ อของดีมากชิ้นเดียวดีกว่าซื้ อของร า ค ากลางๆ คุณภาพด้อยกว่าหล า ยครั้ง แล้วคุณจะมีความภูมิใจในเครื่องประดับชิ้นนั้น มากกว่า ถ้าได้ซื้ อด้วยเงินสดแทนการซื้ อแบบผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต

5 เครื่องสำอาง

ความงามของใบหน้า และผิว เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างบุคลิกของคนเราได้ เครื่องสำอางจึงเป็นตลาดที่เติบโตอย่ างมาก โดยมีผลิตภัณฑ์หล า ยประเภทออ กมาให้เลือ กใช้ และคนเราก็ชอบทดลองของใหม่ๆ ด้วย เพื่อต่อต้านริ้วรอยชะลอความแก่ชรา

แม้ครีมกระปุกละหล า ยพันถึงหมื่นบาทก็ยอมซื้ อ ทั้งที่แท้จริงแล้วต ามหลักสามัญสำนึก ไม่มีครีมที่ชะลอความแก่ได้เลย เครื่องสำอาง และเครื่องประทินผิวจึงเป็นการใช้เพียงชั่ วครู่ชั่ วย ามเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากกว่า การซื้ อเครื่องสำอางจึงควรซื้ อใช้แบบพอเพียงและจำเป็น ไม่หลงเห่อต ามกระแส หรือ การโฆษณาสรรพคุณที่เกินจริง

6 รถยนต์

ลำพังรถยนต์ที่ซื้ อจากศูนย์นั้นไม่ได้ถือเป็นความฟุ้งเฟ้อ เว้นแต่ซื้ อรถที่แพงเกินความสามารถในการผ่อนชำระ และเกินความต้องการใช้งาน แต่การตกแต่งรถต่างหากที่จะทำให้เงินของคุณหมดไปได้อย่ างรวดเร็ว เพราะอย ากปรับแต่งรถให้ไม่เหมือนใคร

ทั้งด้านประสิทธิภาพ ความสวยงาม เมื่อซื้ อรถใหม่แล้วก็ต้องมีเงินค่าบำ รุ งรั ก ษ าเผื่อไว้ในอนาคตด้วย ทั้งค่าภาษี และประกันภั ยรถยนต์ หล า ยคนนิยมตกแต่งเพิ่มอีกหล า ยอย่ าง เช่น โคมไฟ ล้อแม็กซ์ แร็คหลังคา โช้คอัพ เบาะหนังใหม่

และซื้ ออุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์อีกหล า ยอย่ าง แล้วก็จะพบว่าบางทีไม่ได้ใช้อุปกรณ์นั้นเลย เช่น อุปกรณ์เคลือบขัดสีรถที่น้อยคน มากที่จะได้ใช้เอง เพราะเวลาในชีวิตส่วนใหญ่ก็มักหมดไปกับการทำงานประจำอยู่แล้ว เมื่อซื้ อรถใหม่แล้วอย่ าเพิ่งคิดซื้ อสิ่งใดเพิ่มเติมอีกก็จะช่วยให้มีเงินเหลือมากขึ้นได้

7 อุปกรณ์ไอที

IT Gadget รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดูดเงินคนที่นิยมความแปลกใหม่ของเทคโนโลยี หล า ยคนชอบเปลี่ยนชอบลองรุ่นใหม่ๆ ซึ่งก็มีข้อดีตรงที่ดูเป็นคนทันเทคโนโลยี แต่ว่าก็ต้องจ่ายเพิ่มส่วนต่างสำหรับรุ่นใหม่เสมอ

หรือ การซื้ ออุปกรณ์เสริมต่างๆ สมาร์ทวอช สมาร์ทดีไวซ์ อุปกรณ์ IT ที่ออ กมาใหม่ๆ มักจะมีร า ค าแพงในช่วงแรกอยู่แล้ว ถ้าใครที่อย ากล้ำนำเทรนด์ก็หมายถึงต้องจ่ายเงินล้ำหน้าคนอื่นด้วยเช่นกัน เมื่อเทียบกับคนที่รอได้

ให้ร า ค าลงมาสักหน่อยก่อนแล้วค่อยซื้ อ ก็จะทำให้ประหยัดเงินได้มากกว่า อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ควรจะซื้ อเท่าที่จำเป็นกับการใช้งานในชีวิตประจำวันจึงจะคุ้มค่า ถ้าไม่ต ามกระแสแฟชั่น มากเกินไปก็จะช่วยประหยัดเงินส่วนนี้ไปได้

ที่มา aanplearn