6 เคล็ดลับสร้างเสน่ห์ความน่ารักให้ผู้หญิงดูแพง อยู่ที่ไหนใครก็รักก็หลง

เมื่อความน่ารักที่ผู้หญิงมี ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้หล า ยๆ คนเข้ามาตกหลุมรักคุณได้ วันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 6 เคล็ดลับสร้างเสน่ห์ความน่ารักให้ผู้หญิงดูแพง อยู่ที่ไหนใครก็รักก็หลง ไปดูกันว่าการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนั้นทำแบบไหนบ้าง

ยอมรับนะว่าเรื่องความรักนั้น เราอาจจะไม่เก่ง แต่เวลาที่เราจะรักใครสักคน เราก็ตั้งใจและทุ่มเท ให้กับมันทุกครั้ง เราอาจจะไม่เก่งเรื่องความรัก บริหารเสน่ห์ไม่เป็น เดาใจไม่เก่ง แต่อย่ างน้อยเราก็ทุ่มเทและจริงใจ

กับความรักทุกครั้งที่เข้ามาในชีวิตของเรา เราเชื่อเสมอว่าเมื่อเราจริงใจและทุ่มเทให้กับความรัก นั่นก็คือเราทำเต็มที่ และดีที่สุดกับมันแล้วล่ะ เท่าที่ คนๆนึงจะสามารถทำให้กันได้ ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เก่งเรื่องรัก เหมือนคนที่ผ่ านความรัก

มาหล า ยครั้งแล้วก็ต าม แต่เราก็จะทุ่มเทและทำให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นอย่ าทำล า ยความจริงใจและการทุ่มเทของเราเลยนะ เราอย ากมีความรักที่รักกันไปนานๆ ไม่ใช่รักๆเลิกๆ หรือต้อง มาคอยทะเลาะกันทุกวันแบบนี้ มันไม่โอเคเลยนะ

อะไรที่เราสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ เราก็พร้อมที่จะทำมัน ขอแค่อย่ างเดียวในวันนี้ ขอให้รักกันเหมือนที่ควรจะรัก และซื่อสัตย์ต่อเรา ไม่คิดนอ กใจเรา แค่นั้นเราก็พอใจแล้วล่ะ

ถึงแม้ว่าความเฟรนด์ลี่ เข้ากับคนได้ง่ายจะสร้างบรรย ากาศและน่าเข้าหาได้แต่หากคุณวางตัวได้ไม่ดีเพียงพอ คนที่เข้ามาก็อาจจะไม่ค่อยอย ากคบหาคุณมากเท่าที่ควร

ดังนั้น ลองมาปรับเสน่ห์ของคุณกันใหม่ต ามนี้ เพื่ออัพเกรดให้ตัวคุณเองดูแพงขึ้นจนใครๆก็อย ากเข้าหา ซึ่งจะต้องทำอย่ างไรบ้างนั้น ต ามไปดูพร้อมๆ กันเลยค่ะ

1 เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมีเมตต า และให้เกียรติคนอื่น

ผู้หญิงบางคนอาจมีความมั่นใจมากจนเกินไป จนทำให้ดูกล า ยเป็นคนหยิ่งไม่น่าเข้าหาดังนั้น คุณต้องลดความเห็นแก่ตัวเพิ่มความใจดี

และเพิ่มความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่นเข้าไปด้วย เพราะถ้าหากคุณไม่ให้เกียรติคนอื่น นอ กจากคนอื่นจะไม่ให้เกียรติคุณแล้วยังทำให้คนภายนอ กมองคุณไม่ดีต ามไปด้วยหากอย ากเป็นคนสวย ดูดี ดูแพง

2 ผู้หญิงที่ดีต้องไม่นินทาคนอื่น

เริ่มจากการกระทำเล็กๆ ในสังคม ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่คือเพ ศที่ชอบจับกลุ่มพูดคุยกันในบางกลุ่มสนทนาอาจมีเรื่องนินทาว่าร้ า ยคนอื่น ลักษณะการวางตัว

แบบนี้จะทำให้คนภายนอ กมองว่าคุณดูเป็นคนไม่ดีไม่น่าเข้าหาและไม่น่าไว้วางใจได้ ดังนั้น จึงอย ากแนะนำให้ปล่อยผ่ านกลุ่มสนทนาที่ชอบนินทาคนอื่น ไม่เข้าไปยุ่งหรือเดินเลี่ยงออ กมาเป็นดีที่สุด

3 เป็นคนดีต้องมีทั้งมา รย าทและรู้กาลเทศะ

สำหรับข้ อนี้ถือเป็นลักษณะโดยทั่วไปที่คนทุกคนต้องยึดถือ และปฏิบัติต ามเนื่องจากทุกสังคมต่างมีวัฒนธรรมและมา รย าทขั้นพื้นฐานที่ต้องทำต ามกันอยู่แล้ว อย่ างน้อยๆ ก็เรื่องของคำพูด

ข้ อแนะนำสำหรับผู้หญิงที่อย าก ดูดีดูแพง ให้พูดคำว่า ‘ขอบคุณ’และ ‘ขอโท ษ’ ให้ชินปาก เชื่อได้เลยว่าคนนอ กที่ได้ฟังจะรู้สึก ดีและมองเห็นมุมน่าสนใจ หรือความน่ารักในตัวคุณได้ไม่ย ากเลย

4 ไม่ต้องพูดทุกอย่ างที่คิด อะไรไม่ดีก็เก็บไว้ในใจ

เรื่องนี้นอ กจากจะเป็น มา รย าททางสังคมที่ดีแล้ว ยังทำให้ผู้หญิงที่ยึดถือและปฏิบัติต ามดูแพงมากขึ้นด้วย เพราะบางครั้งคุณก็อาจจะไม่สามา รถควบคุมทุกอย่ างที่คิดได้ แต่จำไว้ว่าก่อนที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรต้องผ่ านการกลั่นกรองก่อนเสมอ

เพราะคำพูดบางคำอาจทำร้ า ยความรู้สึกของคนฟังได้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้คุณพูดแสดงความเห็นเลย แบบนั้นก็อาจจะทำให้คุณอึด อัดใจได้ ดังนั้น คุณต้องมองหาจุดกึ่งกลางระหว่างการเป็นตัวของตัวเองไปพร้อมๆ กับการคำนึงถึงจิตใจของคนรอบข้างควบคู่กันด้วย

5 พูดให้ตรง แต่ไม่ทำร้ า ยจิตใจคนฟัง

หล า ยคนอาจจะเข้าใจผิ ดว่า ผู้หญิงที่ดูแพงจะต้องพูดน้อย เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ต้องบอ กเลยอันที่จริงผู้หญิงที่ดูแพง คือ ผู้หญิงที่ใช้คำพูดที่เหมาะสม ตรง ไม่อ้อมค้อมให้เสี ยเวลาในการสื่อสา รกับผู้อื่น

แต่คำพูดตรงๆ ก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์และสภาพจิตใจของผู้ฟังด้วยเช่นกัน อย่ างในสถานการณ์ที่โดยพูดถึงด้วยคำไม่สุภาพโดนล้อ คุณก็ไม่จำเป็นต้องทน แต่สามา รถตอบกลับด้วยถ้อยคำสุภาพได้

6 ความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง คือสิ่งสำคัญ

ผู้หญิงที่มีบุคลิกที่ดี มีความมั่นใจในตัวเอง จะทำให้คุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองและน่าเข้าหาอย่ างมาก ซึ่งความมั่นใจนี้ สามา รถแสดงออ กได้ผ่ านท่าทาง ทั้งการนั่ง ยืน เดิน หรือแม้กระทั่งคำพูด

ซึ่งบุคลิกภาพแบบนี้สามา รถฝึกฝนกันได้และรับรองได้เลยว่าคุณจะสามา รถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบให้กับใครหล า ยคนได้ อย่ างไม่ย ากเลยค่ะ

ไม่จำเป็นต้องมองหาเสื้อผ้าเครื่องประดับร า ค าสูงมาสวมใส่ เพียงแค่คุณปรับบุคลิกภาพและเข้าหาคนอื่นด้วยวิธีการวางตัวอย่ างเหมาะสมเพียงเท่านี้ก็สามา รถเพิ่มเสน่ห์ให้คุณสวย ดูดีและดูแพงได้แล้วค่ะ

ที่มา yimlamun, meeyim