6 อย่ างที่คนวัย 50 ปีขึ้นไป ควรใส่ใจและทำทุกๆ วัน

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่อย ากจะมีความสุขในวันที่อายุมากแล้ว และอย ากที่จะเป็นที่รักของลูกหลานตลอ ดไป วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอ 6 อย่ างที่คนวัย 50 ปีขึ้นไป ควรใส่ใจและทำทุกๆ วัน ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่คุณควรจะทำทุกๆ วัน

1 หัดให้อารมณ์เหมือนกิ่งไม้ไหว

ไหวพริ้วไปต ามลมบ้าง นิ่งบ้าง เงียบบ้าง บางครั้งไม่ได้ดั่งใจ บ้างก็ให้เข้าใจได้ว่า มันเป็นกฏของธรรมช าติ ที่ย่อมเกิดตั้งอยู่และดับไปเหมือนเวลากิ่งไม้หัก ไม่เห็นมันร้องไห้ฟูมฟายเสียอ กเสียใจ แต่มันจะรีบงอ กกิ่งใหม่เพื่อฟื้นฟูตัวเองขึ้น มาทดแทนให้เร็วที่สุด เราเองก็เช่นกัน

เมื่อถึงเวลาสูญเสีย สิ่งใดก็ต้องเข้าใจมันให้เร็วที่สุด เอาธรรมะที่มีธรรมช าติเป็นแบบอย่ างมาทดแทน ความเสียใจแล้วช ีวิตในบั้นปล า ยก็จะมีความสุขด้วยความเข้าใจธรรมะที่เป็นธรรมช าติของความเป็นธรรมดานั่นเอง

2 ทำตัวเหมือนหมากรุก

ที่บอ กว่าค ว ร ทำตัวแบบหมากรุก นั่นก็เพราะว่า เวลาจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคิดดีๆ เดินช้าๆ ค่อยๆคิดค่อยๆเดินเหมือนการเดินหมาก อย่ าพรวดพราดล้มลุกคลุกคลานขึ้น มา จะลำบาก ไม่ได้ล้มแค่เราคนเดียวมันล้มทั้งกระดานเสียกระบวนไปทั้งบ้านต้องให้ลูกหลาน มาดูแลอีก

3 กินอยู่แบบ แ ม วเดิน

นั่นก็คือ กินเหมือนย่องเบากินช้าๆค่อยๆกินกินทีละน้อย ๆ กินเบา ๆ กินบ่อยได้แต่อย่ ากินเยอะ อย่ ากินมูมมามเหมือนนั ก ก า ร เ มื อ งบางคน ระบบทางเดินอาหารไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วกินแบบมูมมามจะสำลักขึ้นปากขึ้นจมูกเอาได้ง่ายๆ

4 ควรนอนเหมือน เ ม า เห็ด

เมื่ออายุมากแล้วต้องนอนให้พอหลับให้สนิทอย่ าคิดมากจนนอนไม่หลับ รู้สึกง่วงก็ให้นอนโดยเฉพาะกลางคืนนอนอย่ าให้เกินสี่ทุ่มกลางวัน ถ้ารู้สึกง่วงให้หา

เวลางีบสักสิบห้านาทีก็ยังดี หรือ ครึ่งชั่ ว โมงจะรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะเพราะอายุเยอะแล้วร่างกายอ่อนล้าง่ายต้องพักผ่อนเยอะๆอย่ าไปโหมงานหนักเหมือนหนุ่มสาว

5 หัดออ กกำลังกายให้ติดเป็นนิสัย

เหมือนว่าวันไหนไม่ได้ออ กกำลังกาย ไม่ได้เอาเหงือออ ก จะรู้สึกหงุดหงิดครั่นเนื้อครั่นตัว อะไรทำนองนั้นเลยแล้วเราจะเป็นคนสูงอายุที่สุขภาพแข็งแรง

6 ต้องบินออ กจากรังให้เหมือนนก

นกที่นอนอยู่กับรังเป็นนกที่กำลังกกไข่เราอายุปูนนี้แล้ว จะเอาไข่ที่ไหน มากกลูกหลานที่เคยกกก็พากันบินออ กจากรังไปสร้างรังใหม่กันหมด แล้วไ อ้ ไ ข่ที่มีก็ไม่มีโอ กาสฟักเป็นตัวแล้วรีบบินออ กจากรังเหมือนนกเมื่อยังบินไหว

อย่ านั่งจับเจ่าอยู่กับบ้านตลอ ดวันตลอ ดคืน จนกล า ยเป็นคนติดเก้าอี้ติดเตียงไปจะบินไปใกล้ไปไกล ขอให้บินออ กไปบ้างยิ่งไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างป ร ะ เ ท ศได้ยิ่งดีเลย คนที่ได้ไปเที่ยวไกลๆจะเป็นคนสดชื่นไม่เหี่ยวเฉาไม่เหมือนพวกคนชราที่ติดเตียงไม่นานก็กลับบ้านเก่า

ที่มา horoscopedaily99