6 สิ่งที่จะเกิดขึ้น หากยังไม่เลิกเล่น มือถือก่อนนอน

ถ้าพูดถึงมือถือต้องยอมรับเลยว่าในยุคนี้ มือถือนับว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตเลยก็ว่าได้เลยล่ะ ไม่ว่าจะใช้สื่อส า ร ติดต ามข่าวส า รหรือโอนเงิน เล่นเกม

ต้องยอมรับเลยว่ายุคนี้มือถือก้าวล่ำนำสมัยมากๆ แต่ก่อนแค่โทออ กหากันได้ แต่ทุกวันนี้ ทำได้ครบทุกอ ย่ างได้ในมือถือ จึงทำให้มือถือเป็นสิ่งสำคัญของคนในยุคนี้

เพราะไม่ว่าคุณจะตื่นนอน เช้า สาย บ่าย เย็น จนกระทั่งก่อนจะเข้านอน แทบจะข า ดและวางจากมือถือไม่ได้เลยทีเดียว ซึ่งบางคนถึงขั้นปิดไฟจะนอนแล้ว ก็ยังติดมือถือไม่เลิก วันนี้เราจึงมาบอ กผลกระทบ ในการเล่น มือถือก่อนนอน โดยเฉพาะเมื่อเวลาที่ปิดไฟแล้ว ว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้าง

1. เสี่ยงเป็น โ ร ค เ ค รี ย ด เ รื้ อ รั ง ช่วงก่อนเข้านอน สมองของเราควรได้รับการพักผ่อน ไม่ควรที่จะมีข้ อมูลอะไรมาป้อนเข้าสมอง เพราะในมือถือนั้น มีข่าวส า รมากมาย

บางทีก็มีเรื่องเครียดให้รับรู้ก่อนนอน กล า ยเป็นเ สี ยสุ ข ภ า พ สมองเครียด ระบบโ ล หิ ตมีปัญหา เสี่ยงเป็น โ ร ค ก ร ะ ดู กค อ และ ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง มีปัญหา และ เ ค รีย ด เ รื้ อ รั ง ต ามมาอีกด้วย

2. เวลาเล่น มือถือก่อนนอน แสงไฟสีฟ้าจะทำให้เรานอนหลับย าก กล า ยเป็นคนนอนดึก และเมื่อนอนดึกบ่อยๆจนเป็นนิสัยก็จะส่งผลให้ผิวเ สี ย ไม่มีความสดใส เพราะร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ

3. คุณภาพการนอนลดลง พฤติก ร ร มการปิดไฟแล้วมาเล่น มือถือก่อนนอน มันเป็นสิ่งที่รบกวน ดวงต าและสมองอย่ างมาก แทนที่จะได้นอนพักผ่อน สมอง กลับถูกกระตุ้นให้ทำงานด้วยการเล่น มือถือ ทำให้นอนไม่หลับ พอตื่นเช้าก็จะมีอาการง่วงซึม พักผ่อนไม่เต็มที่

4. แน่นอนว่าการเล่น มือถือในที่ที่แสงน้อย โดยเฉพาะตอนที่ปิดไฟจะนอนแล้ว ส่งผลต่อสายต าของเราโดยตรง ทำให้สายต าแย่ลง เพราะดวงต าจะต้องทำงานหนัก

และยิ่งการนอนตะแครงเล่นจะทำให้น้ำหนักไปกดทับต าอีกด้วย อาจจะทำให้ โ ล หิ ต ไปเลี้ยงบริเวณดวงต าไม่เพียงพอ และ สายต าก็จะสั้นลงกว่าเดิม

5. กล า ยเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่ง เพราะเวลาได้จับโทรศัพท์แล้ว มักจะห้ามใจหยุดเล่นย าก ตอนแรกก็คิดไว้ว่าสัก 10 นาที ก็จะนอนแล้ว

แต่พอเอาเข้าจริงๆก็หยุดไม่ได้ เผลอๆผ่านไป 2-3 ชั่ วโมงก็ยังไม่นอนสักที แล้วก็กล า ยเป็นว่านอนดึกตื่นสายซะงั้น เ สี ยการเ สี ยงานหมด

6. เป็นอั น ต ร า ย ต่อไต การเล่น มือถือส่งผลต่อระบบภายในร่างกายอย่ างไต และทำให้ผมร่วงอีกด้วย นอ กจากนี้ยังส่งผลให้อารมณ์หดหู่ได้ง่าย เทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้น

มีประโยชน์อย่ างมาก แต่ก็มีผลเ สี ยอย่ างมากเช่นกัน ถ้าหากใช้ไม่ถูกวิธีและใช้มากเกินขีดจำกัด หากใครมีพฤติก ร ร มเล่น มือถือก่อนนอน ก็รีบเปลี่ยนซะก่อนที่จะส่งผลต่อร่างกายในระยะย าว

ที่มา  pakwanja