6 สัญญาณไฟกะพริบ ข้างหลังรถ บอ กให้คุณรู้อะไร

เมื่อทุกวันนี้มีคนใช้รถใช้ถนน มากขึ้นทุกๆ วัน จนทำให้กลุ่มคนที่ใช้รถอยู่ในท้องถนนนั้นจะต้องรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟกระพริบต่างๆ เกี่ยวกับรถ วันนี้เราจึงมีบทความเกี่ยวกับ 6 สัญญาณไฟกะพริบ ข้างหลังรถ บอ กให้คุณรู้อะไร ไปดูกันว่าสัญญาณไฟกระพริบบอ กอะไรบ้าง

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

1 เปิดไฟเลี้ยวขวาขณะขับต ามหลัง

หากกำลังขับขี่ด้วยความเร็วสูงแล้วพบว่ารถคันหลังเปิดไฟกะพริบทางขวา แสดงว่ารถด้านหลังต้องการแซง ให้หลบซ้ายด้วยความระมัดระวัง ซึ่งสัญญาณนี้ถือเป็นสัญญาณสากลที่ใช้กันทั่วโลกแทนการเปิดไฟสูง

2 กะพริบไฟเลี้ยวซ้ายทีขวาที

สัญญาณไฟกะพริบแบบนี้สามารถพบได้บ่อยที่สุด หากพบเห็นรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทีขวาทีสลับไปมาอย่ างรวดเร็ว หรือเปิดไฟฉุกเฉินขณะวิ่งบนทางตรง แสดงว่าด้านหน้ามีเหตุฉุกเฉินต้องเบรกกะทันหัน ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและลดความเร็วหากจำเป็น

หากเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆ มักจะมีระบบเปิดไฟฉุกเฉินหรือ กะพริบไฟเบรกอัตโนมัติ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าไฟเลี้ยวทั้งสองข้างหรือไฟเบรกกะพริบถี่กว่าปกติ อันนี้แสดงว่ารถคันหน้ามีการเบรกกะทันหัน ควรรีบกดเบรกหรือหักหลบทันทีเพื่อป้องกันการชนท้าย

3 เปิดไฟสูงขณะสวนทาง

สัญญาณไฟสูงขณะวิ่งสวนทางมักพบเห็นได้จากรถบรรทุก หรือรถตู้โดยสารสาธารณะ บ่งบอ กว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือด่านตรวจอยู่ข้างหน้า หากรู้ตัวว่าขับรถผิดข้อหาใดอยู่ ก็รีบปฏิบัติให้ถูกต้องทันที รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอยู่ข้างหน้า

4 เปิดไฟเลี้ยวขวาก่อนเราจะแซง

โดยส่วน มากสัญญาณประเภทนี้จะพบเห็นได้จากรถบรรทุกขนาดใหญ่ หากเรากำลังจะเร่งแซงบนถนนเลนสวน จู่ๆ รถบรรทุกข้างหน้าเปิดไฟเลี้ยวขวา ( บางคันอาจเบี่ยงขวาร่วมด้วย ) แสดงว่ามีรถวิ่งสวน มา ให้หลบเข้าเลนเสียก่อน

5 เปิดไฟเลี้ยวซ้ายก่อนเราจะแซง

สัญญาณไฟนี้จะตรงข้ามกับข้อ 3 หากรถบรรทุกคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้าย ( บางคันอาจหลบซ้ายให้ด้วย ) แสดงว่าสามารถแซงได้อย่ างปลอ ดภั ยแล้ว เมื่อแซงได้ปุ๊บ จะลองบีบแตรสั้นๆ ก็แสดงถึงความขอบคุณได้ด้วยนะ

6 กะพริบไฟสูงเพื่อขอ กลับรถ

โดยปกติไฟสูงขอทางจะใช้กับรถที่วิ่งมาทางตรง เปิดกะพริบเตือนรถที่กำลังจะยูเทิร์นว่ากำลังวิ่งด้วยความเร็วสูง ยังไม่ปลอ ดภั ยที่จะยูเทิร์น แต่ปัจจุบันเรามักเห็นรถที่กำลังยูเทิร์นเปิดไฟสูงเสียเอง

พร้อมกับพุ่งพรวดออ กมาเป็นที่เรียบร้อย แม้ว่าจะไม่ถูกต้องนัก แต่เพื่อความปลอ ดภั ยก็ควรรีบชะลอหากพบเห็นรถยูเทิร์นเปิดไฟสูงใส่ เพราะนั่นมักจะแปลว่า ‘ฉันออ กมาแล้วนะ ชะลอด้วยล่ะ!’

รู้แบบนี้แล้วก็อย่ าลืมใช้สัญญาณไฟให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้การขับขี่ปลอ ดภั ยยิ่งขึ้นด้วยนะครับ

ที่มา nakhononline, th.wikipedia.org