6 ลักษณะของคู่สามีภรรย า ยิ่งใช้ชีวิตด้วยกันนาน ยิ่งพากันเจริญก้าวหน้า

ในทุกวันนี้ คู่สามีภรรย าที่อยู่ด้วยกันนานๆ แล้วจะพากันไปในทางที่ดี สร้างครอบครัวให้อบอุ่นนั้น มีน้อยมากๆ และหากคุณนั้นได้เจอกับคู่รักที่ดี ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วย บทความนี้จะบอ กคุณเกี่ยวกับ 6 ลักษณะของคู่สามีภรรย า ยิ่งใช้ชีวิตด้วยกันนาน ยิ่งพากันเจริญก้าวหน้า ไปดูกันว่าคู่ชีวิตของคุณนั้นมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่า

หากเราคิดดี ทำดี และจิตใจดี เชื่อเถอะว่า ผลบุญนั้นจะเกื้อหนุน ให้เราได้พบเจอแต่คนดี การกระทำทุกอย่ างของเราที่เป็นการกระทำที่ดี นั้นจะช่วยให้ทุกอย่ างนั้นนำพาเราไปเจอแต่สิ่งดี และแน่นอนว่าหากเรายึดมั่นในความดี ตั้งใจแต่

จะทำความดี สักวันความดีนั้นจะชักนำคนที่ ศีลเสมอกันกับเรา เข้ามาในชีวิตของเรา และสิ่งที่สำคัญอย่ างหนึ่งที่เราควรจำให้ขึ้นใจ ก็คือ จงอย่ าไปคบคนไม่ดีเด็ดข า ด เพราะไม่อย่ างนั้น เราอาจจะถูกชักนำ หรือพาไปเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเอาได้

การเลือ กคบคนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่ างมาก เหมือนที่เขา บอ กกันเอาไว้ว่า ถ้าเราเลือ กอยู่กับคนไหน เราก็จะเป็นคนแบบนั้น การคบหาใครหรือให้ใครเข้ามาในชีวิต จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราห้ า มปล่อยปะละเลยอย่ างเด็ดข า ด

1 ใจเย็นและมีเหตุผลเสมอ เพราะผู้หญิงนั้นรู้ว่าบางครั้งตัวเองอาจจะใช้อารมณ์เหนือเหตุผล จึงอย ากได้แฟนที่ใจเย็นที่สามารถยอมรับ

และอ ดทนเมื่อเธอโก ร ธได้ และมีความเป็น ผู้ใหญ่พอ ที่จะสยบให้เธออยู่ไปในทิศทางที่ถูกที่ควร ไม่เอาใจ หรือต ามใจเธอมากไป จนเสี ยผู้เสี ยคน

2 ดูแลเอาใจใส่กันและกัน นี่เป็นเป็นสิ่งที่ข าดไม่ได้เลย เพราะการที่เป็นแฟนกัน ผู้หญิงจะคาดหวังเสมอแหละว่าเธอจะเป็นเจ้าหญิงของคนที่เธอรัก

เพราะงั้นคุณจะต้องดูแลเอาใจใส่เพื่อทำให้เธอรู้สึกว่า เธอเป็นคนพิเศษของคุณเสมอแล้วเธอจะหลงรักคุณมากกว่าเดิม

3 ทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจเสมอที่มีคุณ ถ้าคุณทำให้เธอ รู้สึกอุ่นใจอยู่เสมอ เมื่อมีคุณอยู่ นับว่าคุณประสบความสำเร็จอย่ างมากนั่นแปลว่าเธอมอบความไว้ใจ

และมั่นใจในให้คุณแล้ว และสิ่งสำคัญเลยคือ ที่จะทำให้เธอรู้สึกเช่นนี้ได้คืออยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ว่าเธอรู้สึกแ ย่ หรือรู้สึกท้อใจ รับฟังเธอระบ ายและคอยให้ความช่วยเหลือเธอ เมื่อเธอต้องการ

4 การมีเวลาให้ ผู้หญิงส่วน มากนั้น จะต้องการการพูดคุยมากกว่าผู้ช าย อย ากเห็นหน้า เธอจะอย ากเจอ คุณอย ากใช้เวลากับคุณหากคุณมีเวลาให้เธอได้อย่ างเต็มที่

พาเธอไปกินข้าว ดูหนังฟังเพลง ให้เวลากับเธอเยอะๆเธอจะได้รู้สึกได้ว่าเธอเป็นคนสำคัญของคุณ และรักคุณมากขึ้นไงล่ะ

5 คอยเป็นผู้ฟังที่ดีเสมอ สิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นก็คือ ชอบพูด พูดเยอะกว่าผู้ช าย บ่น ระบ า ยเรื่องราวต่างๆ ที่เธอได้พบในแต่ละวันๆคือแค่ได้พูด ได้ระบ ายแค่นี้

ก็รู้สึกดีแล้ว ฉะนั้นหนุ่มๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ฟังที่ดีจึงเป็นที่หมายปองแก่สาวๆเพราะพวกเธอจะรู้สึกว่าไม่ว่า สถานการณ์จะเล ว ร้า ยก็มีคนที่คอยอยู่ข้างๆ ร่ำไป

6 เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดี แม้ว่าผู้หญิงจะเข้มแข็งกันแค่ไหน ก็ย่อมต้องการที่ปรึกษา หรือคนคอยให้คำแนะนำ ไว้คอยช่วยเมื่อมีปัญหาต้องการคนที่ช่วยคิด ช่วยตัดสินใจ

ในสถานการณ์ที่ย าก ฉะนั้นหนุ่มที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง และสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดได้ดี จึงน่าหล งให ลแก่สาวๆ นั่นเอง

การเป็นแฟนที่ดีนั้น ทำได้ไม่ย ากเลย กับ 6 ข้ อ ที่เป็นองค์ประกอบของการแสดงความรักแสดงความเอาใจใส่ ความรักและความจริงใจของคุณเท่านั้น จะเป็นตัวเอาชนะใจเธอได้

ที่มา forlifeth, meeyim