6 ต้นไม้นิยมปลูกไว้ในบ้าน ทำเป็นแนวริมรั้ว สร้างธรรมชาติ บังลมบังแดด

หากพูดถึง รั้วบ้าน คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงรั้วเหล็กหรือผนังปูนที่มีความแข็งแรงคงทน แต่ช่วงนี้ความนิยมในการเลือ กต้นไม้ หรือ การปลูกต้นไม่ในบ้านหรือบริเวณบ้านนั้นเป็นที่นิยมและมีคนให้ความสนใจกัน มากขึ้น

บางคนอาจต้องการปลูกไม้ต้นเล็กหรือไม้ประดับเพื่อเพิ่มความสดชื่นและความสวยงามให้แก่บริเวณบ้าน หรือบางคนอาจชอบปลูกไม้ใหญ่เพื่อต้องการร่มเงาให้กับบริเวณบ้าน หรืออาจจะมีอีกหล า ยคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและธรรมชาติไปพร้อมๆกันโดยการเลือ กปลูกต้นไม้ริมรั้วเป็นเสมือนรั้วสีเขียวที่นอ กจากช่วยพลางต าให้กับตัวบ้านแล้วก็ยังช่วยสร้างความร่มรื่นและความสดชื่นให้อีกด้วย

1 ต้นไทรเกาหลี ถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่นิยมนำมาปลูกริมรั้วกันเป็นอย่ างมาก ลักษณะเป็นไม้พุ่มทรงสูง แข็งแรง ทนทาน สีเขียวสด สามารถเติบโตในดินทั่วไปได้ดี ข้อ ดีของต้นไทรเกาหลีคือแทบจะไม่มีการผลัดใบจึงหมดห่วงในเรื่องการผลัดใบได้

2 ต้นโมก ดอ กของต้นโมกนั้น มีสีขาวสะอาด มีกลิ่นหอมสดชื่นตลอ ดทั้งวัน นอ กจากจะให้ความสบายต าแล้ว ยังให้ความสบายใจอีกด้วย มีความเชื่อ กันว่า หากปลูกต้นโมกเอาไว้ภายในบ้าน จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์สะอาด มีแต่ความสุขกายสุขใจ รอ ดพ้นจากสิ่งที่จะนำความทุกข์ร้อน มาสู่คนในครอบครัว

3 ต้นไผ่ ถือเป็นพืชที่ดูแลง่าย ใบของไผ่จะบังแสงแดดไม่ให้ส่องถึงพื้น ควรปลูกต้นไผ่ไว้ริมรั้วของบ้าน หรือบริเวณที่โล่งกว้าง ให้ต้นไผ่ได้แตกหน่อเจริญงอ กงาม และควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออ ก เพื่อให้ต้นไผ่ได้รับแสงแดดย ามเช้า ซึ่งต้นไผ่นั้น มีหล า ยชนิด เชื่อ กันว่าหากบ้านไหนปลูกไผ่สีสุกจะทำให้สมาชิกในบ้านประสบความสำเร็จ

4 ต้นแก้ว ถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ดอ กสีขาว แถมยังมีกลิ่นหอม ชอบดินร่วน ระบายน้ำได้ดี เชื่อ กันว่าหากบ้านใดปลูกจะทำให้เป็นคน มีความเบิกบาน จิตใจบริสุทธิ์ เพราะแก้วคือ ความใสสะอาด ความสดใส ทั้งยังสามารถนำดอ กแก้วไปใช้ในพิธีบูชาพระในพิธีทางศาสนาได้

5 ต้นพลับพลึง ถือเป็นพืชล้มลุกหล า ยฤดู มีความทนทาน ชอบขึ้นในดินที่ชื้น สามารถทนอยู่ในดินที่ไม่ค่อยระบายน้ำหรือที่แห้งแล้งในบางช่วงได้

6 ต้นเข็ม เชื่อ กันว่าการปลูกต้นเข็มนั้นจะช่วยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้ที่อยู่อาศัย ต้นเข็มนั้นชอบแสงแดดจัดๆ หรือแสงแดดกลางแจ้ง ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แนะนำให้รดน้ำสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ซึ่งหากต้องการปลูกประดับแนวรั้ว แนะนำให้ลงต้นเข็มติดกัน ให้โตในลักษณะจับกลุ่ม

หากใครที่กำลังคิดหรือต้องการปลูกต้นไม้ริ้มรั้วเพื่อความสวยงามและยังเป็นการช่วยพลางต า สร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อาศัยและยังให้ความร่มรื่นแก่บ้านของเราอีกด้วยก็สามารถนำชนิดต้นไม้ที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้ไปเป็นตัวเลือ กได้เช่นกัน

ที่มา   hostingrc