6 ความน่ารักของผู้หญิงที่ให้เธอมีเสน่ห์มากกว่าคนอื่นๆ

เมื่อความสวยของผู้หญิงก็มีกันทุกๆ คน แต่จะมีผู้หญิงคนไหนไหมที่จะมีความน่ารักอยู่ในตัว และสามารถที่จะเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองได้ และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 6 ความน่ารักของผู้หญิงที่ให้เธอมีเสน่ห์มากกว่าคนอื่นๆ ไปดูกันว่าความน่ารักอะไรของผู้หญิงที่จะเป็นเสน่ห์ให้กับคนอื่นๆ ได้

1 ไม่เรียกร้องความสนใจ

ผู้หญิ งที่มีเสน่ห์ มักไม่เรียกร้องความสน ใจโดยการโอ ดครวญ หรือเปิดเผยเรื่องราว ของตัวเอง ในพื้นที่สาธารณะ อย่ างโซเชียล เพราะการเปิดเผย เรื่อ งบางเรื่อง อาจทำให้ผู้อื่น มองคุณในด้านล บ จงดำรงตนให้เป็น เสมือนดอ กไม้ ป่าลึกลับน่าค้นหา งดงาม และเปี่ยมเสน่ห์

2 สง่างามและมีความมั่นใจ

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ ไม่จำเป็นต้องมีหน้าต าสวย หรือสมบูรณ์แบบไปทุกด้าน แ ต่คือคนที่มีความมั่นใจในตนเอง รู้จักที่จะมองข้าม จุดด้อย และดึงจุด เด่นของตนเอง ออ กมารู้จักวางตัวอย่ างงาม สง่ารวมถึงรู้จักเลือ กเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่เหมาะสม ก็มี ส่วนช่วยส่ งเสริมความมั่นใจ ในตนเองไ ด้ เช่นกัน

3 ไม่นินทาคนอื่น

เป็นคนช่างเจรจากับคนขี้นินทา แตกต่างกัน คนช่างเจรจา คือผู้ที่มีวาทศิ ลป์ พูดให้ถูกกาลเทศะ แต่คนขิ้นินทา คือคนที่พูดเพ้อเ จ้อ ไร้สาระนับเป็นการลดเสน่ห์ ของตนเอง อย่ างมากซ้ำร้ า ย

ถ้าสิ่งที่พูดต่อๆกันไป ไม่ใช่เรื่องจริง ควา มน่าเชื่อถือ ที่มีก็จะลดลงไปด้วย ฉะนั้นแล้วใครที่คิดว่าตนเอง กำลังนินทาผู้อื่น อ ยู่ล่ะ ก็คงต้องปรับเปลี่ยน นิสัยกันโดยเร็ว

4 ร ว ยรอยยิ้ม

รอยยิ้ม นับเป็นตัว ช่วยเสริมเสน่ห์ ที่ไม่จำเป็นต้องไป ซื้ อหาจากที่ไหน เพราะเราสามารถสร้าง ขึ้นเอง ได้รอยยิ้ม เป็นเสมือนมิตร ถ้าคุณเดินไปต ามท้องถนนเห็น ผู้หญิงที่สีห น้ายิ้มแย้ม

กับผู้หญิงที่ทำหน้าต าบึ้งตึง ทั้งคุณและคนส่วนใหญ่ ก็คงเลือ กทักทาย ผู้หญิงที่ยิ้มแย้มใช่มั้ย… ฉะนั้นลองยิ้มให้ตนเอง และคนรอบข้างทุก ๆ วัน เพียงแ ค่นี้ก็ดูมีเสน่ห์ ดึงดูดผู้คนรอบ ข้างได้แล้ว

5 รู้จักควบคุมอารมณ์ความรู้สึก

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ เวลาเสียใจ มักไม่ฟูมฟาย เมื่อดีใจก็ไม่กระโดดโลดเต้น จนเกินงาม เพราะการกระทำเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า คุณไม่สามารถควบคุมอา รมณ์ความรู้สึกได้ ตรงกันข้ามผู้หญิงที่มีเสน่ห์มัก เป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น เวลาพวกเข าทุ ก ข์ใจ มากกว่า

6 เป็นนักสื่อ สารมือฉมัง

นักสื่อสารที่เก่งกาจ ต้องมีความคิดเป็นระบบ และชัดเจนด้วย โดยความคิดเหล่านี้ จะถ่ายทอ ดผ่ านคำพูดอันฉ ะฉาน เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ ผู้ที่มีบุคลิกเช่น นี้ ย่อมดูมีเสน่ห์มากกว่า คนที่พูดไม่ได้ศัพท์ สื่อสารไม่รู้เรื่อง เป็นไหน ๆ

ที่มา stand-smiling