6 ข้ อดี ของคนไม่ ยุ่งเรื่ องค นอื่ น เป็นค นนิ่งๆเฉ ยๆ ก็มีควา มสุ ขดี

6 ข้ อดี ของคนไม่ ยุ่งเรื่ องค นอื่ น เป็นค นนิ่งเฉ ย ก็มีควา มสุ ขดี

ยุคนี้ใคร ๆ ก็ชอบกินเผือ ก มีแต่คนที่สนใจเรื่องคนอื่น อย ากรู้เรื่องคนอื่น น้อ ยคนที่รู้จักตัวเอง สนใจตัวเองมากเท่าการส นใจเรื่องคนอื่น ซึ่งถ้าถามว่าการกระทำแบบนี้ผิดไหม ก็คงต้องบอ กว่า ไม่ผิด

แต่ถ้าว่ากา รกระทำแบบนี้ทำให้เจริญขึ้นไหม ก็คงต้องบอ กว่า ไม่ แล้วแบบนี้เราจะไปยุ่ งเรื่อ งคนอื่นเพื่ ออะไร เพราะถ้ามัวแต่สนอ กสนใจ อย ากรู้อย ากเห็นแต่เรื่องคนอื่น แล้วเรื่องของตัวเองจะมีเวล าสนใจ ใส่ใจไหม ก็คงจะไม่

ยิ่งโ ตยิ่งรู้สึกว่า บางเรื่องอยู่เงียบๆ จะดีกว่า พูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น จะแย่ลงด้วยซ้ำในบางที และในบางเรื่อง ให้ทำเป็นนิ่งๆ เฉยๆ บ้าง อย่าโวยวาย แสดงความรู้สึก อะไรออ กไปมากมาย โมโหให้น้อยมีความสุขให้มาก การแสดงออ กเวลารู้สึกไม่พอใจ ก็ไม่ใช่ทางออ กที่ดีเสมอไปมีแต่จะยิ่งทำให้คนอื่น มองเราในแง่ลบแทน

6 ข้อดีของการเป็นคนนิ่งๆ เงียบๆ

1. ชีวิตไม่ต้องเสี่ ยงกับด ราม่ า

การเป็นคนที่พูดมากเผยความในใจเยอะ คนอื่นก็จะรับรู้เรื่องของเขาเยอะไปด้วย มีอะไรก็โพสต์ลงในโซเชียล หรือ ระบายออ กมาทางปาก โดยเฉพาะด้านแย่ๆ เหมือนเป็นการระบายอารมณ์ได้ดีก็จริง

แต่ มันก็จะนำพาความรู้สึกที่ไม่ดีที่มีคนเข้ามาอ่านเจอด้วยเหมือนกัน แถมเสี่ยงต่อ การที่จะมีเรื่องราว มีประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดข้อพิพาท ดังนั้นแล้วการเป็นคนเรียบๆ ไม่แสดงออ กอะไรมากก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะมีกับคนอื่นๆ ไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน นับว่าเป็นข้อดีที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่งเลย

2. เก็บความรู้สึ กเก่ง

คนนิ่งๆ ถือว่าจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดี และ เพราะอาจจะมีหนทางดีๆ เตรียมไว้เอาคืนที่ดีกว่าการ ด่ า หรือ การใช้ความรุ นแร งด้วยก็ได้ ใครเป็นศั ต รูก็รับมือได้ด้วยลำบ ากแน่นอน เพราะคนนิ่งๆ นี่อ่านความรู้สึก ย า กจริงๆ ทำให้มองไม่ออ ก เดาทางไม่ถูกเลยแหละ น่ากลัวกว่าคนที่ชอบเหวี่ยงชอบวีนเยอะเลย

3. ไม่ต้องวุ่ นว ายกับใครให้เหนื่อย

คนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆ เฉยๆ ไม่น่าสนใจ จึงไม่ค่อยตกเป็นเป้าสำหรับการ นิ น ท า เพราะดูเป็นคนนิ่งๆ ดูน่าเก ร งขาม แบบนี้เรียกว่าคมในฝัก เสื อซ่อนเล็บ หรือ อะไรก็แล้วแต่ แต่คุณจะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครให้เหนื่อยใจเลยจริงๆ

4. คนอื่นคา ดเดาได้ ย า ก

การคาดเดาได้ ย า ก ทำให้คน มองเราไปอีกแบบ ก่อนที่เขาจะทำอะไรก็จะคิดเยอะและมีความเก ร งใจเราอยู่นัยๆ ดังนั้นนิ่งๆ ไว้ก่อน ทำให้รักษาระยะห่าง และ มีความเก ร งใจซึ่งกันและกัน

5. มีแต่คนเกร งใจไม่กล้ ายุ่ งด้วย

เนื่องด้วยจากเป็นคนนิ่งๆ จึง ย า กจะคาดเดา ทำให้ดูเป็นคนที่สุขุม เยือ กเย็น ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่น คนส่วนใหญ่เลยขอไม่ยุ่งให้เกิดปัญหาจะดีกว่า

6. ครองส ติได้ดี

การที่เป็นคนนิ่งๆ เขาจะหยุดคิดอย่างรอบคอบในทุกสิ่งก่อนที่จะทำอะไรไปเสมอ การควบคุมตัวเองได้แม้ใน ย า มโ ก ร ธถือว่าเป็นข้อดีมากเลยทีเดียว หากใจร้อนขาดสติอาจเผลอทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรลงไป กล า ยเป็นการเข้าใจผิดกัน ทำให้สร้างศั ต รูโดยไม่จำเป็น

นี่แหละประโยชน์ของการเป็นคนนิ่งๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ตึงเครียด การนิ่งไว้ก่อนไม่ชิ งโ วยว าย อ าละวา ด มาดดูเป็นผู้ดีและพร้อมรับกับสถานการณ์ได้เหมาะสมกว่ากันเยอะ เรียกว่า นิ่งสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหวจริงๆ