6 ก ร ร มที่ติดตัวคนที่มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือคนอื่นจน มากเกินไป

การมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่หรอ กนะคะ แต่ในบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยว่าการช่วยเหลือคนอื่นจะทำให้เราเป็นทุ ก ข์หรือไม่ ไม่เช่นนั้นคนที่ลำบากจะกล า ยเป็นเรา เพราะว่าเราเป็นคนใจดีมากจนเกินไปนั่นเอง

ขอถามหน่อยว่าความใจดีของเรานั้น มันเคยทำร้ า ยเรามาแล้วกี่ครั้งจำได้ไหม บางทีการเป็นคนใจดีมากจนเกินไป ก็อาจจะทำให้คนอื่นไม่มีความเกรงใจ หรือเกรงกลัวอะไรเราเลย

หากเราไปใจดีกับคนที่ไม่เห็นใจเราเลยแม้แต่น้อย รับรองได้เลยว่าเราจะต้องถูกคนๆนั้นเอาเปรียบ และรังแกอย่ างแน่นอน บางทีเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเราควรจะใจดีในช่วงเวลาไหน

กับใคร และต้องใจร้ า ยในช่วงเวลาไหนกับใครบ้าง การเป็นคนใจดี บางทีก็มีแต่จะทำให้เราต้องเสี ยใจ อะไรที่ไม่ควรยอมเราก็ห้ามยอมเด็ดข า ด ไม่อย่ างนั้นเขาจะยิ่งได้ใจ

เราเป็นคนใจดีได้ แต่ก็ต้องใจดีให้ถูกคน ถูกเวลา เขาถึงจะเห็นค่า และที่สำคัญต้องไม่ทำให้ตัวเองลำบากด้วย 6 ก ร ร มที่ติดตัวของการเป็นคนใจดี มีน้ำใจมากเกินไป

1. ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออ ก หล า ยครั้งกับการพาตัวเองเข้าไปยืนอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะไม่สามารถปฏิเสธความช่วยเหลือได้ จนทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและลำบากใจ

2. ตกที่นั่งลำบาก ด้วยความที่เป็นคน มีจิตใจดี จึงมักหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนอื่น จนลืมมองความเป็นจริงหล า ยอย่ างไปว่า ข้ อเสี ยของการมอบความช่วยเหลืออาจเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ า ยตัวเอง และคนใกล้ชิดได้

3. แก้ปัญหาของคนอื่น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ในบางครั้งความใจดีมักทำให้เราต้องกล า ยมาเป็นคนที่คอยแก้ไขปัญหาให้คนอื่น แม้ตัวเองไม่ได้มีส่วนได้ หรือส่วนเสี ย กับเรื่องราวเหล่านั้นแม้แต่น้อย ทั้งยังสร้างความหนักหนาให้กับหัวใจตัวเองอีก

4. เสี ยความรู้สึก เมื่อหมดประโยชน์ คนบางคน มักชอบเดินข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิต เพื่อหวังเอาผลประโยชน์จากความใจดีที่มีอยู่ สุดท้ายกล า ยเป็นว่า บ่อยครั้งที่คนใจดีหล า ยคน อาจจะต้องกล า ยเป็นคนใจร้ า ย นั่นเพราะการถูกมองข้ามความสำคัญ ถ้าหมดผลประโยชน์กับใครบางคน

5. เก็บการกระทำของคนอื่น มาทำให้ตัวเองคิดมาก แง่ร้ า ยของการเป็นคนใจดี คือมักจะนำคำพูด การกระทำ ของคนรอบข้างมาคิดมาก มากังวลจนเป็นทุ ก ข์

และยังเป็นความคิดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะด้วยพื้นฐานที่มีความใจดีนี้เอง จึงทำให้ต้องคอยเก็บเรื่องราวต่าง ๆ ของคนอื่น มาคิดเล็กคิดน้อยอยู่ร่ำไป

6. ห่วงแต่คนอื่น จนลืมนึกถึงตัวเอง บุคคลประเภทนี้ มักจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถทนเห็นความลำบากของคนอื่นได้ คอยแต่จะอย ากยื่น มือเข้าไปช่วยเสมอคนใจดีบางคนจึงมักห่วงแต่คนไกลตัว มากกว่าที่จะมองเห็นถึงความรู้สึกของคนใกล้ จนกลับกล า ยเป็นว่า ลืมนึกถึงตัวเองและครอบครัวไปนั่นเอง

หัดเป็นคนที่รู้จักปกป้องตัวเองและรักตัวเองซะบ้าง อย่ าเห็นใจคนอื่น มากกว่าใจของเราเองเด็ดข า ด ไม่อย่ างนั้นเราอาจจะต้องเสี ยใจเอาได้ในภายภาคหน้า เพราะบางครั้งการทำดีกับคนที่ไม่เห็นคุณค่า ในความหวังดีของเรา มันก็เหมือนกับเป็นการ ทำคุณบูชาโ ท ษ เพราะต่อให้เราจะทำดีแค่ไหน แต่หากเขาไม่เห็นค่า มันก็ไม่มีค่าอะไรเลย

ที่มา   forlifeth    bohatto