5 แนวทางปลดห นี้บัตรเครดิต ทำแล้วชีวิตดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลดห นี้บัตรเครดิต ที่หล า ยๆคน มักจะมองข้ามไปกับบทความ 5 แนวทางปลดห นี้บัตรเครดิต ทำแล้วชีวิตดี ไปดูกันว่าการปลดห นี้บัตรเครดิตให้ชีวิตดีนั้นทำได้อย่ างไร

1 ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ ห นี้หลักหมื่นแก้ไม่ย ากอย่ างที่คิด

จริงอยู่ว่าการปลดห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตหลักหมื่นนั้นดูเหมือนย ากแต่ไม่ว่าจะกี่หมื่น ก็สามารถหมดได้ถ้าคุณตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำให้หมดไป ซึ่งการจ่ายห นี้

บั ต ร เ ค ร ดิ ตจะหมดเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความทุ่มเท ลองคำนวณง่ายๆ โดย

– รวบรวมยอ ดเงินต้นของห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตที่มีทุกใบเพื่อให้รู้ชัดเจนว่าเรามีห นี้เท่าไหร่กันแน่

– คำนวณ ทำงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้ในแต่ละเดือน

– รายได้ หักรายจ่ายจำเป็นแล้วเหลือเท่าไหร่ที่พอจ่ายห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตต่อเดือน

– เลือ กตั้งเป้าหมายการปลดห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตให้หมดภายในกี่ปี เท่าที่เราไหว

จำไว้ว่าจงเลือ กจำนวนที่ไม่สูงเกินไปจนทำให้การเงินของเราตึงไม่งั้นเกิดติดขัดขึ้น มา เราอาจต้องกลับไปเป็นห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตอีก

2 ไม่เสียประวัติ ถ้าจ่ายห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตตรงเวลาทุกเดือน

การเสียประวัติ จะเกิดขึ้นเมื่อเรา ‘ผิดนัดชำระห นี้’ ดังนั้น ดังนั้น ต่อให้เราเพียงแค่ ‘จ่ายขั้นต่ำ’ห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตแต่ถ้าจ่ายตรงเวลาทุกเดือน ก็ไม่เสียประวัติ หัวใจสำคัญของการรั ก ษ าประวัติ คือ การไม่ผิดนัด ต้องจ่ายทุกเดือน ทีนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดอาการ ‘จ่ายห นี้ขั้นต่ำบั ต ร เ ค ร ดิ ตไม่ไหว’เช่น ยอ ดห นี้ พุ่งไปที่ 80,000 บาท ( อาจเกิดจากการก่อห นี้สะสมหล า ยๆ บัตรรวมกัน ) ทำให้ต้องจ่ายขั้นต่ำ 10% คือ 8,000 บาท ต่อเดือน แต่เราจ่ายห นี้จำนวนเท่านี้ไม่ไหว จ่ายแล้วเราไม่เหลือเงินพอใช้จ่ายหัวใจของการปลดห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตแบบไม่เสียประวัติ คือ ต้องทำให้เรา ‘จ่ายไหว และไม่ผิดนัด’นั่นคือต้องไปทำให้จำนวน เงินที่จ่ายห นี้ต่อเดือน.. เป็นจำนวนที่เราจ่ายไหวและจ่ายได้ทุกเดือนต่อเนื่องจนกว่าจะหมดห นี้

3 หาทางเลือ ก เลือ กทางที่ใช่ ลงมือทำ

เมื่อผ่านขั้นตอนในข้อ 3 แล้ว ทีนี้เราก็มาหาทางเลือ ก แล้วลงมือทำกันถ้าหักรายจ่ายจำเป็นแล้วยังเหลือเงินพอสำหรับการจ่ายห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตให้หมดภายใน 10 เดือน ให้ทำดังนี้

– หยุดใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตก่อน

– จ่ายห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตด้วยจำนวนเงินที่ ‘เท่ากันทุกเดือน’ ที่มากกว่ายอ ดขั้นต่ำ จนกว่าจะจ่ายห นี้หมด แทนวิธีการ ‘จ่ายต ามยอ ดขั้นต่ำที่ต้องชำระ’ ในแต่ละเดือน

เนื่องจากยอ ดที่ต้องจ่ายขั้นต่ำของบั ต ร เ ค ร ดิ ตนั้นจะคำนวณต ามยอ ดห นี้คงเหลือ ซึ่งเมื่อเราทยอยชำระห นี้ไปเรื่อยๆ ภาระห นี้จะลดลงส่ งผลให้ยอ ดชำระขั้นต่ำ จะลดต ามไปด้วยตัวอย่ าง เช่น ห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต 50,000 บาท อัตราด อ ก เ บี้ ยที่ 20% ถ้าเราตกลงจ่ายชำระ ‘แบบคงที่’ 5,000 บาทต่อเดือน ( ประมาณ 10% ของยอ ดห นี้ ) แบบนี้เท่ากันไปเรื่อยๆ จะทำให้ปลดห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตหมดในเวลา 11 เดือนและด อ ก เ บี้ ยที่จ่ายรวมอยู่ที่ประมาณ 4,167 บาท ถ้าเราจ่ายต ามจำนวน ที่ต้อง ‘ชำระขั้นต่ำ’ ต าม statement เริ่มที่ 5,000 บาทและลดลงไปเรื่อยๆ ต ามยอ ดห นี้คงค้างโดยเดือนที่ 27 เป็นต้นไปจ่ายที่ 500 บาททุกงวด ( ต ามยอ ดชำระห นี้ ขั้นต่ำสุดที่หล า ยๆ ธนาคารกำหนด ) เราจะใช้เวลา 37 เดือน หรือ 3 ปี กว่าห นี้จะหมด และด อ ก เ บี้ ยที่จ่ายรวมอยู่ที่ประมาณ 8,358 บาทถ้าหักรายจ่ายจำเป็นแล้ว ยังเหลือเงินพอสำหรับการจ่ายห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตให้หมดนานกว่า 10 เดือนคือ ต้องเป็น 1 ปีขึ้นไป มีทางเลือ กในการหาเงิน มาจ่ายห นี้ดังนี้

– หากมีเงินฝากที่ออมเก็บไว้ ให้กันเงินสำรองเผื่อฉุ ก เ ฉิ นไว้สำหรับการใช้จ่าย 3- 6 เดือน แล้วส่วนที่เหลือนำปลดห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต

– หากมีของสะสมที่ข ายต่อได้ และตัดใจได้ ก็ข ายแล้วนำเงิน มาจ่ายห นี้ ในอนาคตมีเงินเหลือแล้วค่อยซื้ อสะสมต่อ

– เปิดใจคุยกับครอบครัวถึงปัญหาการปลดห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต หากครอบครัวมีเงินช่วยสนับสนุนหรือให้ยืมก็นำมาแบ่งเบาภาระตรงนี้แล้วตกลงเรื่องของการ

จ่ายคืนกันให้เรียบร้อย

– จำให้ขึ้นใจว่าเรากำลังพย าย ามแก้ห นี้อย่ างไม่เสียประวัติ ดังนั้น เราต้องทำให้ยอ ดห นี้ที่ต้องผ่ อ นจ่ายต่อเดือนลดลง จนถึงจุดที่เราจ่ายห นี้ไหวทุกเดือนอย่ างต่อเนื่อง หากจำเป็นต้องจ่ายด อ ก เ บี้ ยโดยรวมมากขึ้นก็ควรยอมรับผลของมันบ้ าง เพราะเรากำลังต้องการแก้ปัญหาห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตแบบไม่เสียประวัติ อย่ าเป็นคนที่ ไม่ยอมเสียอะไรเลยแถมแก้ปัญหาก็ไม่ได้

4 ขอบคุณตัวเองที่รู้สึกตัวตั้งแต่วันนี้ และอย ากแก้ไขปัญหาห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต

คุณรู้ไหมว่า.. มีคนจำนวน มากที่รู้ตัวช้าจนทำให้จำนวนห นี้สูงมากและมีอีกจำนวน มากเช่นกันที่ไม่คิดอย ากแก้ไขปัญหาและปลดห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตคุณคือคนส่วนน้อย ที่มีความรับผิดชอบกล้าหาญ และรักตัวเองมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ปัญหาใหญ่กว่านี้การลงมือแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากการจ่ายบั ต ร เ ค ร ดิ ตแต่เนิ่นๆ ช่วยป้องกัน ไม่ให้เกิดการเสียประวัติเครดิตบูโรซึ่งนั่นจะทำให้คุณสามารถไปทำธุรก ร ร มขอวงเงินที่จำเป็นต้องใช้สำหรับในอนาคต เช่น ซื้ อบ้ าน ซื้ อรถ ทำธุรกิจได้

5 สร้างวินัยทางการเงิน รั ก ษ ากำลังใจ ตลอ ดเส้นทางการจ่ายห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต

– เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพฤติก ร ร มการใช้เงินแบบไหนที่เราจะไม่ทำอีก

โดยไม่กล่าวโทษซ้ำเติมตัวเอง แต่เรียนรู้เพื่อเดิน- หน้าต่อ ใช้ชีวิตให้ดีขึ้น

– รั ก ษ าเครดิต จ่ายห นี้ต่อเนื่องทุกเดือน

– ทำงบประมาณ จดรายจ่าย คอยดูแลจัดการเรื่องเงินของตัวเอง

– ไม่ซื้ อสิ่งที่ไม่จำเป็น รอคอยเป็น

– หารายได้เพิ่มเมื่อมีโอกาส พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เมื่อมีรายได้เพิ่ม

ก็มีโอกาสที่เราจะไปปลดห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตให้หมดเร็วขึ้นได้

ที่มา k r u n g t h a i, f a h h s a i