5 เ ค ล็ ด ลั บ ลดรายจ่ายสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำให้มีเงินเก็บได้ง่ายๆ

วันนี้เราก็มีเค็ดลับดีๆ เกี่ยวกับการลดรายจ่ายสิ่งของที่สิ้นเปลือง ทำให้คุณสามารถทีเงินเก็บได้ง่ายขึ้น กับบทความ 5 เ ค ล็ ด ลั บ ลดรายจ่ายสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำให้มีเงินเก็บได้ง่ายๆ ไปดูกันว่าอะไรที่จะทำให้คุณสามารถที่จะลดรายจ่าย และมีเงินเก็บได้

หล า ยๆคนคงเคยเป็น ที่บางครั้ง ต้องใช้จ่าย กับอะไร ที่มันไม่จำเป็น และในวันนี้ เรามีวิธีดี ๆ สำหรับการใช้เงินให้มีเงินเหลือเก็บ มาฝากกัน ดูไปพร้อมๆ วิธีล ดรายจ่ายของแต่ละคน ก็แตกต่างกันไป

คงไม่ต้องถึงกับกระเห ม็ ด กระแหม่ หรือเข้าขั้นตระหนี่ เพราะว่า จะทำให้ชีวิต ไม่พบความสุขเอา ก็แค่การพิจารณามองหาร ายจ่าย ว่าอันไหนที่มัน สิ้นเปลือง ที่เปล่าประโยขน์ โดยไม่จำเป็น ว่ามันมีอะไรบ้าง

โดยการเริ่มต้น จากการจดบันทึก รายการค่าใช้จ่าย ทุกบาททุกสต างค์ ในแต่ล่ะเดือน ซึ่งไม่ใช่เป็นการ เพราะการจด มันจะช่วย ให้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายอันไหนบ้าง ที่สามารถลดลงได้บ้าง โดยการแบ่ งเป็นหม ว ดหลัก

หมวดย่อย ตั้งแต่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เสื้อผ้า บ้าน อาหาร ย ารั กษา โ ร ค ไป ถึงด้านอื่นๆ เช่นเงินออม เงินใส่ซอง ต ามโอ กาสงานต่าง ๆ ค่าสาธารณูปโภค และจิปาถะต่าง ๆ เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจ่ายไปกับอะไรบ้าง ในแต่ละเดือน จะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้น และวันนี้ เรามี 5 วิธี ลดรายจ่าย ที่ได้ผลดี ที่ทำได้ไม่ย าก

1 อย่ าซื้ อทันที เมื่ออย ากได้

หล า ยคนคงเป็น เมื่อเจออะไรที่ชอบ ถูกใจมาก และอย ากได้จะซื้ อทันที แต่ถ้ามีเงิน มากเพียงพอ ก็คงไม่เดือ ด ร้อนอะไร คงไม่มีปัญหาอะไรหรอ ก แต่หากในระดับคนธรรมดาทั่วๆ ไป เมื่อเห็นของที่ ชอบก็ไม่ควรตัดสินใจเร็วไป เพราะตอนนั้นในใจจะมี แต่ความอย ากได้ มองอะไรก็ดีไปหมด

ร า ค าเป็น เรื่องรองไปเลย ลองผัดเวลาก่อนอย่ างน้อย 30 วัน โดยการจด รายการที่คุณอย าก ซื้ อลงในบันทึก พร้อมระบุวันที่เห็นของชิ้นนั้นๆ เอาไว้เมื่อ ครบเวลา 30 วัน ให้คุณลองพิจารณา ดูใหม่ หากคุณยังมีความอย าก

ก็แสดงว่าคุณต้องการมันจริงๆ แต่หากคุณไม่สนใจ ก็แสดงว่าของสิ่งนั้นไม่ได้เติมเต็ม ชีวิตของคุณได้จริงๆ จากนั้นก็ให้ ลบรายการนั้นออ กไปซะ วิธีนี้ จะช่วยให้คุณสามารถ ยืดระยะเวลา ทดสอบความต้องการ ของตัวเองว่า

และเป็นการใช้จ่ายเงิน อย่ างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ที่กล่าวข้างต้น จะทำให้เราบริหาร การเงินได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ แค่เราเริ่มต้น จากจุดเล็กน้อยก่อนแล้วค่อย ๆ ไป ทำให้เป็นวินัย ทำให้เป็นนิสัย เพราะการใช้เงินที่ถูกต้อง มิใช่แค่การจ่ายออ กไปเท่านั้น

แต่เราต้องรู้ว่าจ่าย เพื่ออะไร คุ้มค่ามากแค่ไหนกับชีวิตของ เหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญกับยุคสมัยนี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆเกิดขึ้น ผู้ที่มีความมั่งคั่ง เขาจะมีความรอบคอบ ในด้านต่าง ๆ เสมอ คุณก็ทำได้

2 เปรียบเทียบ ก่อนซื้ อ จะดีกว่า

ทุกวันนี้จะซื้ ออะไร ก็มีความ สะดวกสบายมากขึ้น เพราะว่ามีร้าน ข า ย สิ นค้ามากมาย ฉะนั้นก็ควร เปรียบเทียบ เพื่อหาสิ นค้า ที่ต้องการในร า ค าที่ มันประหยัดกว่า ปัจจุบันมีเว็ บไซต์ ที่ให้บริการเช็ คร า ค า ก็ไปค้นหาว่า

อันไหนที่มันตรง กับสิ่งที่เราต้องการ แล้วมันได้ร าคาที่ถูกลง บางที่ถูกกว่า ก็ต้องใช้เวลา ในการค้นหา สักหน่อย เพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีกว่า การเปรียบเทียบนั้น จะทำให้รู้ว่ามู ลค่าที่แท้จริง ของสินค้ า จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เราจะได้ของที่ดี และมีคุณภาพมาก และประหยัดด้วย

3 ไม่จำเป็นเลย ที่ต้องจ่ายค่ าธร ร มเนี ย ม

มันเป็นส่วนหนึ่งที่มีการคิดกันอยู่ โดยปกติมันก็จะมาพร้อม กับการชำ ร ะ ค่ าสินค้ า เช่น ค่าสาธารณูปโภค โอนเงิน ถอนเงิน เหล่านี้แม้จะเก็บในปริมาณน้อย แต่มองเผิน ๆ เหมือนไม่มากแต่คิดกลับกัน ในยุคด อ ก เบี้ยร้อยละไม่ถึงบาท

ต้องฝากเงินแค่ไหน กว่าจะได้เท่ากับค่าธร ร มเนี ยมพวกนี้ที่จ่ายไป การจะลดรายจ่ายได้ ก็คือ การใช้วิธีหั กเงิน ผ่านบั ญชี ซึ่งคุณควร จะมีบัญชี ต่างหากสำหรับการจ่ายค่าต่างๆ เหล่านี้ ก็เพื่อความชัดเจนไม่ปะปน

เป็นการจำกั ดความเสี่ ยงด้วยโดยไม่ยุ่งเกี่ยว กับบัญชีเงินฝ ากหลัก ประโยชน์อีกอย่ าง ของการหั กบัญชี ค่าสาธารณูปโภค ผ่านธน าคาร คือไม่ต้องเสี ยเวลาไปจ่ายเอง จะทำให้ชีวิต คุณมีเวลามากขึ้น

4 ใช้พลังงาน ให้ฉลาด

พลังงานมันคือ สิ่งที่ใช้แล้วหมดไป และคุณเองก็ต้องชำร ะเงิ น ให้กับพลังงานต่าง ๆ ที่ได้ใช้ไป เช่น น้ำ ประปา ไฟฟ้า น้ำมั นเชื้ อเพ ลิ ง ทุกวันนี้สังคมกำลังตื่นตัว เรื่องการใช้พลังงาน ตึกสูงอาคารขนาดใหญ่ กำลังปรับปรุง แต่ภ าคประช าชน ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ทั้งการเลือ กใช้วัสดุก่อสร้าง

อาคารและการออ กแบบ ทางสถาปัตยกร ร ม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆ ที่จะช่วยให้ บ้านหรือสำนักงาน ใช้พลังงานได้อย่ างคุ้มค่า หากคุณกำลังคิดสร้างบ้านละก็ เรื่องพลังงาน เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เช่น การเลือ กใช้สุ ขภั ณฑ์ การออ กแบบระบบหมุนเวียนของน้ำ และอื่นๆ มากมาย นอ กจากนี้ยังเป็นด้านพฤติกร ร ม การใช้พลังงานด้วย

ที่จะต้องปรับปรุง สำหรับคนเมืองหลวงแล้ว เขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่หากวันหนึ่ง ทรัพย ากรเหล่านี้ เริ่มห า ย าก จะเริ่มรู้สึกว่าได้รับผลกระทบ และการประหยัดพลังงาน เหล่านี้ จะช่วยลดได้ อย่ างชัดเจน

5 วางแผน สำหรับการเดินทาง

การเดินทาง เป็นสิ่งที่ ใช้เงิน หากเราไม่มีการวางแผน การเดินทางที่ดี อาจทำให้เกิดการหลงทาง เสียเวลา เสียเงิน วิ่งรถกลับไปมา รวมระยะทางไกลมากขึ้นกว่าที่ควร เพราะงั้น ก่อนการเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปนั้น

ควรศึกษาให้ดีก่อน ด้วย G P S ก็ได้ จะถึงที่หมายได้ อย่ างถูกต้อง และลดความเสี่ ยง ในเส้นทางที่ไม่คุ้นชินที่อาจเกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้

ที่มา tamnanna