5 อาการของย างล้อรถบวม อย่ าจับ รีบเข้าศูนย์บริการด่วนๆ

เมื่อทุกวันนี้หล า ยๆ คนมักที่จะใช้รถถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไกลๆ และสิ่งแรงที่ควรจะต้องตรวจเช็คอยู่เป็นประจำก่อนที่จะออ กเดินทางก็คืออาการของย างล้อรถบวม

และวันนี้เราก็มี 5 อาการของย างล้อรถบวม อย่ าจับ รีบเข้าศูนย์บริการด่วนๆ ไปดูกันว่าอาการแบบไหนบ้างที่บอ กว่าย างล้อรถบวม ควรที่จะต้องเปลี่ยนย างรถได้แล้ว

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง

ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

คนขับรถยนต์ต่างรู้ดีว่า ย า ง บ ว มเป็นอ ย่ า งไร แต่หล า ยคนมักจะพ ย าย ามหาทางแก้ด้วยตนเอง

ซึ่งมันอั น ต ร า ยมาก มีให้เห็นหล า ยเคสที่ได้รับ บ า ด เ จ็ บ จากแรงดันในล้อย างรถยนต์ ในต่ า ง ป ระ เ ท ศก็มีคนที่เ สี ย ชี วิ ตมา

แล้วเพราะเรื่องนี้ ฉะนั้นหากพบว่าย า งรถบวม อย่ าเอามือไปจับ อย่ าหาทางแก้เองควรจะให้ช่างที่ชำนาญจัดการดีกว่า เพราะว่าแรงดันในนั้นเยอะมากทำให้คน ก ระ เ ด็ นได้เลยและ บ า ด เ จ็ บสาหัสมาก มันไม่คุ้มกันหรอ กนะเข้าอู่หรือเข้าศูนย์บริการโดยเร็วเลย

5 อาการผิ ดปกติของ ย า ง รถยนต์ที่บอ กว่ากำลังมีปัญหารีบเข้าอู่โดยเร็ว

1 เวลาปล่อยพวงมาลัยแล้วรถไม่ตรง

เวลาเราขับรถแล้วหาปล่อยพวงมาลัยสัก 3 วินาทีแล้วรถไถลไปทางใดทางหนึ่ง รถไม่ตรง อาจทำให้ผิ ดเลนบ้าง ตกข้างทางบ้าง แบบนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องดี อั น ต ร า ย สุ ด ขี ดแล้ว จะต้องนำรถไปตรวจสอบโดยเร็ว อาจจะมีอะไรผิ ดปกติ เช่น ด อ ก ย า งสึกไม่เท่ากัน เพลาล้อ ลู ก ห ม า ก ศูนย์ล้อ มีปัญหา รีบเช็คโดยด่วนก่อนจะไม่ทันการ

2 พวงมาลัยจะสั่น รถจะเด้งทั้งที่ขับช้า

เวลาขับรถนั้นผู้ขับขี่จะรู้สึกได้ถึงความผิ ดปกติของรถเลย หากรู้สึกถึงการ สั่ น ของพวงมาลัย รถเด้งๆ ทั้งที่ ขั บ ช้ า ก็ควรจะรีบเข้าอู่โดยเร็วเพื่อให้ช่างดูอาการของย างรถและส่วนอื่นๆ ว่ามีอะไรผิ ดปกติหรือไม่ ก่อนที่มันจะร้ า ย แ ร งไปมากกว่านี้

3 เวลาขับรถลุยแอ่งน้ำแล้วรถแฉลบ

แม้จะเป็นเพียงแอ่งน้ำตื้นๆ แต่รถดันแฉลบได้ ซึ่งก็แปลได้ง่ายๆ ว่า ด อ กย างคงหมดแล้วหรือไม่ก็ ด อ กย างตื้นเกินไป ทำให้รีดน้ำได้ไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งแบบนี้ อั น ต ร า ยมากๆ เหมือนกัน ฉะนั้นจะต้องเช็ค ด อ กย างให้ดีด้วย ดูสะพานย างหาก ด อ กย างเท่ากับสะพานย างแสดงว่ามันตื้นเกินไป ก็ควรจะรีบเปลี่ยนเส้นใหม่โดยเร็ว

4 ย า ง ล ม รถอ่อนผิ ดปกติ

หากรู้สึกว่าย างลมรถอ่อน แล้วจะต้องคอยเติมลมบ่อยๆ อาจจะเป็นเพราะว่าย างซึม ย า ง รั่ วก็ได้แบบนี้ก็ไม่ควรปล่อยไว้จะต้องรีบเข้าเช็คย างทันทีเลย

ในหน้าย า ง อาจจะมีรอยขีด รอยทิ่มของอะไรที่แหลมๆ คมๆ ก็ได้ หากไม่เห็นว่ามีอะไรทำให้รั่วแล้วย างลมยังอ่อนบ่อยแสดงว่ามันก็ไม่ปกติแล้วจะร้องรีบเปลี่ยนย างเลย

5 ด อ กย างสึกไม่เท่ากัน

เวลาเราใช้รถเราก็ใช้พร้อมกัน 4 ล้อ ด อ กย างเลยมักจะต้องสึกไปพอๆ กันแน่นอนแม้ว่ามันจะไม่เท่ากันทุกเส้นก็ต าม ล้อไหนขับเคลื่อนมันอาจจะสึกเร็วกว่า หากรู้สึกว่าล้อย างสึกก็ควรจะสลับย างล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลังทุก 10,000 กิโลเมตร จะทำให้ใช้งานย า ง ล้อได้อย่ างเท่ากัน

อ ย่ า ง ไ ร ก็ต ามก่อนจะเลือ กซื้ อย า งรถยนต์ก็ควรจะตรวจสอบด้วย บางยี่ห้อก็บวมบ่อย บวมง่ายกว่าใครเพื่อน หรือไม่เวลาเราขับรถแล้วไปกระแทกกับอะไรสักอย่ างก็ทำให้

ย างบวมได้ หรือย า ง หมดสภาพ ย างใหม่แต่คุณภาพไม่ดีก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกัน แต่ไม่ว่าจะกรณีไหนก็ไม่ควรปล่อยไว้เด็ดข า ดเพื่อความปลอ ด ภั ย ในการขับขี่ของคุณและเพื่อนร่วมถนน

ที่มา krustory, th.wikipedia.org