5 อย่ างนี้ ไม่ควรทำขณะที่ขับรถ ของคนใช้รถเกียร์ธรรมดา

เมื่อทุกๆ คนนั้นมีรถยนต์ส่วนตัวกันอยู่แล้ว แต่การใช้รถให้มีอายุการใช้งานนานนั้นจะทำได้อย่ างไรกัน วันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 5 อย่ างนี้ ไม่ควรทำขณะที่ขับรถ ของคนใช้รถเกียร์ธรรมดา ไปดูกันว่าคนที่ใช้รถเกียร์ธรรมดานั้นจะต้องใช้รถแบบไหนบ้าง

รถยนต์ หมายถึง ย า นพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

1 อย่ าวางเท้าบนครัทช์

หากเราไม่ได้จะเหยียบครัทช์ก็อย่ าเอาเท้าไปวางบนนั้น เพราะว่าน้ำหนักที่กดลงไปนั้นจะทำให้ครัทช์เสียห า ยและครัทช์หมดได้ง่ายๆ

แถมยังเสี่ยงที่ครัทช์จะไหม้อีกด้วย บางคนชอบเผลอไปวางเท้าพักไว้บทครัทช์บ่อยๆ หากคุณทำอยู่ควรเปลี่ยนพฤติกร รมโดยด่วนเลย

2 ติดไฟแดงอย่ าเหยียบครัทช์ค้างไว้

เวลาจอ ดติดไฟแดงนั้นพย าย ามจอ ดแล้วใส่เกียร์ว่างจะดีกว่า เพราะถ้าเหยียบครัทช์มันเ มื่ อ ย ข ามากๆ เลยนะ และอาจจะเผลอไปปล่อยครัทช์ได้

แม้มันจะดีตอนออ กตัวคือทำให้เร็วขึ้นแต่มันไม่ป ล อ ด ภั ย แถมยังจะทำให้ลูกปืนครัทช์นั้นเสื่อมสภาพเร็วอีกด้วย พย าย ามใส่เกียร์ว่างให้ชินทุกครั้งที่จอ ดติดไฟแดงดีกว่า

3 เวลาความเร็วต่ำ อย่ าใช้เกียร์สูง

เช่น ใช้เกียร์ 5 กับความเร็วแค่ 40 กม. / ชม. มันก็ไม่เข้ากันว่าไหม ยิ่งเราเหยียบคันเร่งจนมิดแล้วจะเป็นการฉุกกำลังของเครื่องยนต์ เร่งยังไงมันก็ไม่ขึ้นแถมเปลืองน้ำมันอย่ างมากเลยด้วย ฉะนั้นควรจะใช้เกียร์ที่เหมาะสมในความเร็วที่เหมาะสมดีกว่า

4 อย่ าวางมือไว้บนคันเกียร์

ซึ่งมีหล า ยคนมักจะใช้คันเกียร์เป็นที่พักมือ ซึ่งถือว่าอั น ต ร า ยมาก หากวางบ่อยๆ จะทำให้เกิดแรงกดไปยังก้ า มปูเกียร์จะทำให้เกิดการหลวม ทำให้เสื่อมสภาพเร็วอีกด้วย และไม่แน่เราอาจจะเผลอไปโยกเกียร์โดยไม่ได้ตั้งใจอีกต่างหาก

5 จอ ดติดบนทางชันอย่ าเร่งเครื่อง

หากเราจอ ดติดไฟแดงแต่ดันเป็นทางชันนั้นไม่ควรจะเร่งเครื่องป้องกันรถไหล หากทำแบบนั้นจะทำให้ครัทช์ไหม้ ถ้าจะให้ดีก็เหยียบเบรกปกติเลยแล้วก็ใส่เกียร์ว่างแล้วใส่เบรกมือไว้

เท่านี้รถก็ไม่ไหลแล้ว แล้วพอจะออ กตัวก็ให้ดึงเบรกมือแล้วก็เร่งเครื่องยนต์ปกติเลย แล้วค่อยปลดเบรกมือลง ควรจะฝึกขับ ฝึกจอ ดให้ชินเอาไว้จะได้ขับขี่อย่ างคล่องมือ

ซึ่งทั้งหมดที่แนะนำห้ า มทำนั้นล้วนดีต่อรถของคุณและตัวคนขับด้วย หากรถมีสภาพดีการขับขี่ก็ปลอ ดภั ยมากขึ้น ฉะนั้นเวลาใช้รถก็อย่ าลืมถนอมมันด้วย จะทำให้ใช้งานไปได้นานๆ และไม่ต้องเสียเงินซ่อมเกียร์ ซ่อมครัทช์บ่อยๆ

ที่มา krustory, th.wikipedia.org