5 อย่ างที่ทำให้รู้ว่า ควรที่จะเดินออ กมาจากชีวิตของคนๆ นี้ได้แล้ว

หมดเวลาแล้วเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตของเขา เราก็ต้องมีชีวิตของเรา ต่อให้วันนี้รักมากเท่าไรสุดท้ายก็ต้องปล่อยมือจากกันไป เมื่อเขาเองก็ไม่ได้ขอให้เราอยู่ และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 5 อย่ างที่ทำให้รู้ว่า ควรที่จะเดินออ กมาจากชีวิตของคนๆ นี้ได้แล้ว ไปดูกันว่าอะไรที่กำลังบอ กให้คุณเดินออ กมาจากโลกทั้งใบของเขาได้แล้ว

บางครั้ง… เรามักจะตัดสินคนๆหนึ่ง เพียงเพราะสิ่งที่เขากระทำออ กมาเพียงครั้งเดียว โดยแทบจะไม่เคยใส่ใจเลยว่า ก่อนหน้านี้ เขาเป็นอย่ างไร และเพราะอะไรเขาถึงได้แสดงการกระทำออ กมาเช่นนั้น การที่คนเราจะเปลี่ยนไปนั้น หรือแสดงออ กในมุมที่แตกต่างจากเดิม

มันต้องมีเหตุผลเสมอ ไม่มีพฤติก ร ร มใดแสดงมาโดยตัวมันเอง ทุกอย่ างล้วนทุกคัดกรองจากกระบวนการทางความคิด ความรู้สึก สภาพจิตใจ ทุกอย่ างมีเป็นส่วนสำคัญในการที่คนๆหนึ่งจะเปลี่ยนไป และตัวกระตุ้นสิ่งเหล่านั้นคือคนรอบตัว

คนใกล้ชิด หรือคนที่รัก และจากครอบครัว อาจจะเพราะเขาถูกทำร้ า ยมากความรู้สึกจากคนรอบข้างมากเกินไป โดนสังคมบูลลี่ ครอบครัวกดดัน จากคนที่มีสภาวะปกติ ใช้ชีวิตธรรมดา ต้องกล า ยเป็นคนที่มืดมน บ้างถึงกับเป็น โ ร คซึมเศร้า แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาสามารถก้าวข้ามจุดนั้น มาได้

เขาจะกลับทำตัวอ่อนแอให้โลกรังแกอีกหรา ไม่… เขาจะกลับมาพร้อมความเข้มแข็งและมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป เขาอาจจะกลับมาในทางที่ดีขึ้นหรืออาจจะกลับมาพร้อมการเอาคืน คุณจะไม่มีวันรู้เลยว่า กว่าเขาจะก้าวมาได้นั้น เขาต้องเจอกับอะไร

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้คนสองคนคบกัน แต่ในขณะเดียวเมื่อความสัมพันธ์ไม่ได้ดำเนินไปอย่ างที่เราต้องการ ก็มีเหตุผลมากมายที่เพียงพอจะทำให้เราตัดสินใจ เลิกคบ ใครสักคนหนึ่งได้

1 เขานำความลับของคุณไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้อยู่เสมอ

หล า ยคนอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่า ‘ความลับไม่มีในโลก’ แต่เพื่อนหรือคนรักที่ดีก็ไม่ควรนำความลับของเราไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้ นะคะ เราเล่าให้เขาฟัง เพราะเราไว้ใจเขา วางใจว่าเขาจะไม่แอบทำร้ า ยเราด้วยการนำ ความลับของเราไปพูดต่อ หากการนำความลับของเราไปเปิดเผยนั้นส่ งผลดีต่อตัวเรา ก็อาจจะยังพอให้อภั ยได้

แต่ถ้าหากการนำความลับของเราไปเปิดเผยแล้วทำให้ชีวิตของเราต้องพบเจอกับความย ากลำบาก หรือได้รับผลกระทบ หรือเกิดปัญหาต ามมามากมาย การกระทำนี้ย่อมไม่ใช่การกระทำที่ดี

และไม่ใช่การกระทำที่หวังดีต่อเรา หากคนที่เรารัก วางใจ และสนิทที่สุดยังไม่สามารถเชื่อใจได้ ต้องคบกันอย่ างหวาดระแวง โดยไม่รู้ว่าเขาจะนำเรื่องของเราไปพูดต่อเมื่อไหร่ เราก็คงไม่สามารถคบกันอย่ างมีความสุขได้ค่ะ

2 เขาทำให้คุณเสียใจซ้ำแล้วซ้ำอีก

แต่คุณต้องพิจารณาต้นเหตุของความเสียใจนั้นให้ชัดเจนเสียก่อนว่า ความเสียใจนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร เกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่ และเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น

เขามีความพย าย ามที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นอย่ างไร เขามองว่าเรื่องนี้คือปัญหาที่ควร ได้รับการแก้ไขหรือไม่ เขาได้พย าย ามปรับปรุวเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้างหรือไม่

3 เขามองคุณในแง่ร้ า ยอยู่เสมอ

หากเค้ามองคุณในแง่ร้ า ยอยู่เสมอ หวาดระแวง และไม่ไว้วางใจคุณอยู่เสมอ แม้ว่าคุณจะพย าย ามพิสูจน์ตนเองให้เค้าเห็น มากขนาดไหน ก็ไม่สามารถทำให้เขามองคุณในแง่ดีขึ้น มาได้ หากยังคบกันต่อไป

ก็มีแต่จะหวาดระแวง หาเรื่องร้ า ยๆ ( ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องจริง แต่เกิดขึ้นจากความหวาดระแวงของเขาเอง ) ขึ้น มาทำร้ า ยจิตใจกันบ่อยๆ จนทำให้รู้สึกอึดอัดและตะขิดตะขวงใจที่จะคบกัน

4 เขาไม่เคยมอบสิ่งดีๆ ให้กับคุณ มีแต่จะคอยทำร้ า ยทำล า ยความรู้สึก

คนเรา หากจะคบกัน ไม่ว่าด้วยสถานะอะไร สิ่งหนึ่งที่ควรมอบให้แก่กันคือความรักความห่วงใย ไม่ต้องถึงกับเอาใจใส่ตลอ ดเวลา แต่ก็ควรที่จะคิดดี ทำดีให้แก่กัน แต่ถ้าหากเค้าคอยแต่จะกลั่นแกล้ง

ทำร้ า ยจิตใจ ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจซ้ำแล้วซ็ำอีก แม้ว่าคุณจะเตือนเขา หรือบอ กความในใจให้เขารู้แล้ว เขาก็ยังไม่หยุดที่จะทำร้ า ยความรู้สึกของคุณ แถมบางครั้ง

เขายังดูสนุกกับการทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอีกด้วย หากเขาเป็นคนเช่นนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้จักวิธีการแสดงความรัก หรือเขาคบคุณเพียงเพื่อให้คุณเป็นที่ระบายอารมณ์เท่านั้น

5 มีสุขร่วม เ ส พ แต่มีทุ ก ข์ ไม่เคยร่วมต้าน

ในย ามที่เราพบเจอกับปัญหา เจออุปสรรค หรือตกอยู่ในที่นั่งลำบาก คนที่รักเราย่อมต้องพย าย ามหาทางช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น ไม่มากก็น้อย หรือแม้แต่การแสดงความห่วงใย ไต่ถามความเป็นไป ก็เป็นหนึ่งในการแสดงออ กถึงความเป็นห่วงเป็นใย

หากคนที่คุณรัก หรือคนที่คุณกำลังคบอยู่ ไม่เคยแสดงท่าทีที่จะช่วยเหลือคุณด้วยความเต็มใจและจริงใจเลย มีแต่จะขอความช่วยเหลือจากคุณ เรียกร้องสิ่งต่างๆ จากคุณ ร้องขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่เสมอ

แต่ไม่คิดจะเหลียวแลในวันที่คุณตกต่ำหรือลำบาก คนแบบคุณสามารถคบเป็นเพื่อนเที่ยว เพื่อนกิน เพื่อนคุยย ามเหงาได้ แต่หากต้องการจะฝากฝังชีวิต หวังพึ่งพาในอนาคต ก็คงเป็นไปได้ย ากค่ะ

ที่มา verrysmilejung, bohatto