5 หลักคิดแก้ห นี้บัตร ที่หล ายคน มักมองข้าม

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการใช้ห นี้บัตร ให้หมดกับบทความ 5 หลักคิดแก้ห นี้บัตร ที่หล ายคน มักมองข้าม ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราไม่เป็นห นี้บัตรอีกต่อไป

1 ตั้งเป้าหมายให้เป็นไปได้

จริงอยู่ว่า การปลดห นี้บั ตรหลักหมื่น มันดูเหมือนย ากแต่ไม่ว่า จะกี่หมื่น ก็สามารถหมดได้ หากคุณตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะทำให้หมดไปได้ ซึ่งการจ่ายห นี้ จะหมดเร็วหรือช้า ก็อยู่กับความทุ่มเท ฉะนั้น ลองคำนวณง่ายๆ เช่น
– รวบรวมยอ ดเงินต้น ของห นี้ ที่มีทุกใบ เพราะเราต้องรู้ชัดเจนว่า มีห นี้เท่าไร

– คำนวณ ทำงบประมาณ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้

– ร ายได้ หั กรายจ่ายที่จำเป็น แล้วเหลือเท่าไหร่ที่มันจะพอจ่ายห นี้บัตรต่อเดือน

– ตั้งเป้าหมายให้หมดภายในกี่ปี ทำเท่าที่เราทำไหว

และจำไว้ว่า จงเลือ กจำนวนที่ไม่สูงไป จนทำให้การเงินของเราตึง เพราะมันติดขัด เราอาจต้องกลับไปเป็นห นี้บั ตรอีกครั้ง

2 ขอบคุณตัวเอง ที่รู้สึกตัว และอย ากแก้ไขปัญหานี้

รู้ไหมว่า มีคนจำนวน มาก ที่รู้ตัวช้าหรือไม่รู้ตัวเลย เลยเถิดไปจนทำให้จำนวน ห นี้สูงมาก คุณคือคนส่วนน้อย ที่มีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญ และรักตัวเองมากพอ ที่จะไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นบานปล าย การลงมือแก้ไขปัญหานั้น ก็เริ่มจากการจ่ายบั ตรเครดิ ตแต่เนิ่นๆ ช่วยไม่ให้เกิดการเสี ยประวัติเครดิ ตบูโ ร และนั่นจะทำให้คุณสามารถ ไปทำธุรกร ร มขอวงเงิน ที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคต อย่ างการ ซื้ อรถ ทำธุรกิจ ซื้ อบ้าน

3 ไม่เสียประวัติ หากจ่ายห นี้ ตรงเวลาทุกเดือน

เพราะการเสียประวัติ มันจะเกิดขึ้นหากเรา ‘ผิดนั ดชำ ระ’ ฉะนั้น แม้เรา ‘จ่ายขั้นต่ำ’ห นี้บั ตรเครดิต แต่หากจ่ายตรงเวลาทุกเดือน ก็ไม่เสียประวัติ สำคัญเลยคือ การ รั ก ษ า ประวัติ การไม่ผิดนั ด ต้องจ่ายทุกเดือน แล้วปัญหาจะเกิดขึ้น เมื่อเราเกิด ‘จ่ายขั้นต่ำบั ตรเครดิตไม่ไหว’ อย่ างเช่น ย อ ดห นี้พุ่งไปที่ 80,000 บาท ( อาจเกิดจากหล ายๆ บั ต รรวมกัน ) มันจึงทำให้ต้องจ่ายขั้นต่ำ 10 % คือ 8,000 บาท /เดือน แต่หากเรา

จ่ายห นี้จำนวนเท่านี้ไม่ไหว หัวใจของการปล ดห นี้บัตร แบบไม่เสียประวัติ นั่นคือ ต้องทำให้ ตัวเอง’จ่ายไหว ไม่ผิดนั ด’ คือต้องไปทำให้จำนวนเงิน ที่จ่ายต่อเดือน เป็นจำนวนที่เราจ่ายไหวได้ทุกเดือน ไปแบบต่อเนื่องจนกว่าจะหมดไปนั่นเอง

4 เลือ กทางที่ใช่ และลงมือทำ

ทีนี้เราก็มาหาทางเลือ ก และลงมือทำกัน หากหั กรายจ่ายจำเป็นแล้ว ยังเหลือเงินพอที่จะจ่ายห นี้บั ตร ให้หมดใน 10 เดือน

– หยุดใช้บั ตรก่อน

– จ่ายห นี้ ด้วยจำนวนเงินที่ ‘เท่าๆ กันทุกเดือน’ ที่เยอะกว่ายอ ดขั้นต่ำ

จนกว่าจะจ่ายหมด แทนการ ‘จ่ายต ามขั้นต่ำในแต่ละเดือน’ เพราะยอ ดที่ต้องจ่ายขั้นต่ำ ของบั ตรนั้นจะคำนวณต ามยอ ดห นี้คงเหลือ หากเราทยอยชำ ร ะไปเรื่อยๆ ภาระห นี้จะลดลง แล้วยอ ดชำ ร ะขั้นต่ำจะลดต าม

– ถ้ามีเงินฝากที่ออมไว้ ให้กันเงินสำรอง เผื่ อฉุ กเฉิ นไว้สัก 3- 6 เดือน

แล้วส่วนที่เหลือ ก็นำไปปล ดห นี้ซะ

– ถ้ามีของที่ข ายต่อได้ ก็ข ายแล้วนำเงิน มาจ่ายห นี้ มีเงินเมื่อไหร่ค่อยซื้ อใหม่ก็ได้

– เปิดใจคุยกับครอบครัว ถ้าครอบครัวมีเงินช่วย หรือให้ยืม ก็นำมาแบ่ งเบา

ภาระซะ จากนั้นก็ตกลงเรื่องของการจ่ายคืนให้เรียบร้อย จะได้ไม่มีปัญหากัน

– จำให้ขึ้นใจ ว่าเรากำลังแก้ห นี้อย่ างไม่เสียประวัติ เพราะงั้น เราต้องทำให้ยอ ด

ห นี้ที่ต้องผ่ อ นจ่ายลดลง จนถึงจุดที่เราจ่ายไหว ได้อย่ างต่อเนื่อง

5 สร้างวินัยทางการเงิน ตลอ ดการจ่ายห นี้

– เรียนรู้จากที่เกิดขึ้น ว่าพฤติกร ร มการใช้เงินแบบใด ที่เราจะไม่ทำอีก

โดยไม่ซ้ำเติมตัวเอง แต่จงเรียนรู้มัน เพื่อใช้ชีวิตให้ดีขึ้น

– รั กษ าเครดิ ต ต่อเนื่องทุกเดือน

– ทำงบประมาณ จดรายจ่าย ดูแลจัดการเรื่องเงินตัวเองอยู่เสมอ

– ไม่ซื้ อสิ่งที่ไม่จำเป็น รอให้เป็น เย็นให้ได้

– พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เมื่อมีร ายได้เพิ่ม มีโอกาสเพิ่ม

เพื่อที่จะไปปลดห นี้บั ตรให้หมดเร็วขึ้นได้ไงล่ะ

ที่มา k r u n g t h a i,s a n – s a b a i