5 สิ่งที่ไม่ควรให้อภั ย และให้โอ กาสกับผู้ช ายได้แก้ตัว

เมื่อวันนี้ความรักของคุณนั้นไม่ได้หอมหวานเหมือนวันแรกที่คบกัน แต่กลับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ และไม่มีวันที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีก และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 5 สิ่งที่ไม่ควรให้อภั ย และให้โอ กาสกับผู้ช ายได้แก้ตัว ไปดูกันว่าหากผู้ช ายทำอะไรลงไปแล้วอย่ าใจอ่อนให้อภั ยเขาเด็ดข า ด

‘ความเชื่อใจ’ เวลาเราให้ใครสักคนไปแล้ว เราก็ต้องการให้เขารั ก ษ ามันเอาไว้ให้ดีที่สุด คนที่ทำล า ยความเชื่อใจของเรานั้น คือคนที่ทำล า ยความไว้ใจของเราที่มีต่อเขา การจะให้อภั ยเขานั้นมันง่ายมากๆ

แต่การจะให้กลับมาเชื่อใจเขาอีกครั้งนั้น ย ากยิ่งกว่า… คู่รักที่ทำดีด้วยกัน มานานหล า ยปี แต่แค่นอ กใจเพียงครั้งเดียว สิ่งที่ทำมาหล า ยปี ก็แทบจะไม่มีความหมาย จะให้อภั ยนั้นมันก็ทำได้ง่ายๆ แต่ถ้าจะให้

กลับไปเชื่อใจเหมือนที่เคยทำมานั้น ‘คงเป็นไปได้ย าก’ เพราะฉะนั้นในวันที่ใครสักคนหยิบยื่นความไว้ใจ ให้กับคุณนั้น คุณควรที่จะทำให้ดีและรั ก ษ าความไว้ใจ ของเขาที่มีต่อคุณเอาไว้ อย่ าคิดทำล า ยความเชื่อใจ

เพราะการทำล า ยนั้นมันง่ายยิ่งกว่าการรั ก ษ า ต่อให้คุณจะพย าย ามแก้ตัวหรือทำดีแค่ไหน แต่มันก็ย ากที่จะกลับมาเชื่อใจได้อีกครั้ง อย่ าพย าย ามคิดแก้ตัวในวันที่สายเกินไป แต่จงพย าย ามทำให้ดีที่สุดในวันที่ยังมีโอ กาส

1 ทำให้คุณเ ก ลี ย ดตัวเอง

การมีความรักที่ดี เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข แต่ถ้าหากว่าการมีความรักและทำให้คุณเป็นทุ ก ข์มีความทุ ก ข์มากกว่ามีความสุข หรือหมายถึงการที่คุณเ ก ลี ย ดตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ นั่นแหละคือสัญญาณที่สามารถบ่งบอ กได้ว่าคุณไม่ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่เลยสักนิด

2 ทำร้ า – ย ร่างกาย

เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงหล า ยๆคนยอมไม่ได้ หากคนรักของคุณได้กล้าทำคุณขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นในขณะที่เขาโมโหตอนทะเลาะ หรือเพียงแค่อารมณ์ชั่ ววูบก็ต าม

นั้นหมายความว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นเขาควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเองไม่ได้ ซึ่งถ้าหากว่าคุณได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาต่อๆไป นานวันเข้าเขาก็อาจจะทวีความแรงนั้นขึ้น

3 นอ กใจมีคนใหม่

การมีความรักสิ่งหนึ่งที่ทำให้เ จ็ บช้ำใจ นั่นคือ การนอ กใจ การมีคนอื่น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำร้ า ยจิตใจของคนรักคุณเป็นอย่ างมาก ความไม่ใยดีความไม่ใส่ใจ

และนั่นหมายถึงเขากำลังดูถูกความรักของคุณที่คุณมีให้ เขาได้มองคุณเป็นสิ่งของที่ยังไงก็ไม่ทิ้งเขา หากคนอยู่กับผู้ช ายแบบนี้ คุณจงดึงตัวเองออ กมาจากคนเหล่านี้ เพราะไม่อย่ างนั้นคุณจะเป็นคนที่เสียใจอยู่ฝ่ายเดียว

4 โกหกหน้าเฉย

หากคนรักของคุณโกหกในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เรื่องที่คุณจับได้หรือเรื่องที่คนจับไม่ได้ก็ต าม สิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของคุณไม่มีความสุข เพราะการโกหกเกิดจากคนที่ไม่จริงใจ หากเขาโกหกคุณมากเท่าไหร่ เขาก็ไม่มีความจริงใจกับคุณมากเท่านั้น

5 ไม่ให้เกียรติครอบครัวคุณ

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักของเรา สิ่งหนึ่งที่สำคัญนอ กจากความรัก นั้นคือ การให้เกียรติต่อคนภายในครอบครัวของคุณ

หากเขาไม่ได้ให้เกียรติคนในครอบครัวของคุณ นั่นหมายถึงเขาไม่ได้รักคุณอย่ างจริงใจเลยสักนิด เขาเพียงแต่ว่าในสิ่งที่คุณมีก็เท่านั้น

อย ากให้คุณได้ลองเช็คความสัมพันธ์ของคุณกับคนรัก แล้วพบว่าหากคุณกับคนรักมีสิ่งเหล่านี้ก็จงกลับมาคิดทบทวนดูดีๆว่าแท้จริง

แล้วคุณมีความสุขกับรักครั้งนี้หรือไม่ มันทำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปหรือเปล่า หรือจริงๆแล้วเป็นแค่ความรักที่คุณหลอ กตัวเองกันแน่

ที่มา verrysmilejung, meeyim