5 สิ่งที่ผู้ใหญ่ที่ดี จะทำ ให้คนรุ่นหลังได้เคารพ นับถือ เป็นตัวอย่ างที่ดี

หากวันนี้คุณนั้นโตเป็นผู้ใหญ่และอย ากที่จะให้คนรุ่นหลัง ๆ เขาเคารพ นับถือ และยังเป็นแบบอย่ างที่ดี วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับ 5 สิ่งที่ผู้ใหญ่ที่ดี จะทำ ให้คนรุ่นหลังได้เคารพ นับถือ เป็นตัวอย่ างที่ดี ไปดูกันว่าการเป็นแบบอย่ างที่ดีนั้นควรทำตัวแบบไหนกัน

เคยได้ยินไหม บางคนยังเป็นเด็ก แต่มีความคิดแบบผู้ใหญ่ แต่ผู้ใหญ่บางคน ยังมีความคิดแบบเด็กๆ วิธีคิดแบบไหนที่เรียกว่ายังไม่โต แบบไหนที่เรียกว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

เราได้รวบรวม 5 วิธีคิด ที่จะช่วยให้คุณกล า ยเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ลองดูว่าแต่ละวิธีคิด คุณอยู่ใน L e v e l ไหน ถ้าคุณมี L e v e l 1 ก็มีโอ กาสพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปได้

1 ปล่อยวาง

L e v e l 1= รอคอยได้ ถ้าเราได้ทำอย่ างเต็มที่แล้ว ที่เหลือก็แค่ปล่อยวาง เราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่สามารถจัดการได้ เด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจคำว่าปล่อยวาง

เพราะมักจะมีอารมณ์ร้อน อย ากเห็นผลลัพธ์ในทันที แต่ต้นไม้ไม่สามารถงอ กแล้วโตได้ในวันเดียว คอนโดมิเนียมไม่สามารถสร้างเสร็จในวันเดียว จึงต้องรู้จักการรอคอย และมีความสุขในระหว่างทาง

L e v e l 2= สม่ำเสมอได้ เช่น ถ้าเราอย ากมีหุ่นดี ก็ต้องขยันออ กกำลังกาย เพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้ฟิตและแข็งแรง ซึ่งไม่สามารถทำได้ในวันเดียว ต้องทำอย่ างสม่ำเสมอ

หรือถ้าเราอย ากจะเก่งในเรื่องอะไร มันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอในการฝึกซ้ำๆ จนชำนาญ ซึ่งก็ควรจะฝึกด้วยความรู้สึกดี มีความสุข ไม่ใช่เร่งวันเร่งคืน เพื่อให้ถึงวันที่ต้องการ

L e v e l 3= เชื่อใจได้ เชื่อว่าสุดท้ายมันจะเป็นไปได้จริง เชื่อว่าแต่ละคนมีจังหวะเวลาชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ถ้าเราปล่อยวางเป็น เราจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบัน และมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่เกิดไม่ว่าจะเป็นอะไร มีแต่ดีกับดี เช่น ถ้าผลลัพธ์ออ กมาดี ก็สุขใจ แต่ถ้ามีความท้าทายเกิดขึ้น

แสดงว่าความท้าทายนั้นจะมาฝึกให้เราปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่ าง เพื่อให้ผลลัพธ์ออ กมาดีได้อย่ างแท้จริง ความคิดของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เสมอ หากใช้วิธีการที่เหมาะสม ลองเขียนบันทึกประจำวันลงไปในไดอารี่ ( Diary )

ว่าเราคิดอย่ างไรกับตัวเอ มองคนอื่นในด้านไหน หรือเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ในวันนี้ จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่ามีความคิดแบบผู้ใหญ่มากขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นการเขียนบันทึกในเชิงคิดบวก เขียนขอบคุณ เพราะจะฝึกให้เราสามารถคิดเป็น เรียนรู้ชีวิต และพลิกความคิดให้เป็นบวกได้

2 มองไกล

L e v e l 1= อ ดทนได้ เมื่อเรามองไกล มองเห็นถึงอนาคตของปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ รู้ว่าถ้าอ ดทนแล้วจะได้ดี รู้ว่าอ ดกลั้นแล้วจะผ่ านไปได้ด้วยดี เช่น อ ดทนกับความเหนื่อยย าก เพราะรู้ว่าถึงจะลำบาก สุดท้ายก็สบายทีหลัง อ ดกลั้นที่จะไม่ทำร้ า ยจิตใจคนอื่น เพราะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกผิ ด

หรืออ ดกลั้นกับความสะดวกสบายชั่ วคราว เพื่อให้ได้รับความสุขระยะย าวในภายหลัง เช่น อ ดทนประหยัดเงิน หารายได้พิเศษ เพื่อจะได้ชำระห นี้ได้หมดเร็วๆ หรืออ ดทนไม่เล่นโซเชียลมีเดียในเวลางาน จะได้ทำงานส่ งทันเวลาและกลับบ้านได้เร็ว เป็นต้น

L e v e l 2= คิดย าวได้ เวลาที่เราคิดสั้น มักจะหุนหันพลันแล่น ทำอะไรไปโดยไม่คิด หงุดหงิดง่าย แต่ถ้าเราคิดย าวเมื่อไหร่ จะได้ความเข้าใจชีวิตที่มากขึ้น เช่น เรารู้ว่าที่ตั้งใจอ่ า นหนังสือเรียนเพื่ออะไร ออ กกำลังกายไปเพื่ออะไร มีระเบียบวินัยไปทำไม ขยันทำงาน รับผิ ดชอบในหน้าที่ไปเพื่ออะไร

รู้ว่าเวลาไหนควรทำงานหรือเรียน เพื่อให้มีเวลาพักและเล่นได้นานขึ้น และเราจะเสียโอ กาสอะไร หากเราไม่ลงมือทำทันที รวมทั้ง เข้าใจธรรมช าติของชีวิตที่เหมือนฤดูกาล มีทุ ก ข์ มีสุข หมุนเวียนกันไป ไม่มีอะไรอยู่ได้นานหรือยั่งยืน เมื่อเข้าใจชีวิตมากขึ้น เราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้น และยอมรับสถานการณ์ที่ผ่ านเข้ามาได้มากขึ้น ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดนานๆ เพราะรู้ว่าอีกเดี๋ยวก็ผ่ านไป

L e v e l 3= ตั้งเป้าได้ เมื่อเราเริ่มคิดถึงอนาคต และถามใจตัวเองว่า เราจะอยู่เพื่ออะไร ถ้าเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลย เราจะกล้าตัดสิน เพื่อตัวเองง่ายขึ้น เริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิต ออ กมาจาก Comfort Zone เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตัวเอง ทำสิ่งที่อย ากทำ และทำฝันให้เป็นจริง

3 ใจกว้าง

L e v e l 1= เรียนรู้ได้ ถ้าเราเปิดใจออ กให้กว้าง เราจะมีพื้นที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้อีกมาก เพราะเข้าใจว่าความรู้ในตัวเรานั้นมีน้อยนิด เหมือนเป็นน้ำครึ่งแก้วที่มีวันเติมได้อีกเรื่อยๆ พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ด้วยใจที่ปราศจากอคติ

เปิดใจรับฟัง สนใจอ่ า น มากขึ้น ชอบพัฒนาตนเอง และเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนพฤติก ร ร มหรือปรับวิธีคิดของเรา เพื่อชีวิตที่สงบและพบความสุขมากขึ้น เพราะมีความเชื่อว่า คนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ เพียงแค่ให้โอ กาสตัวเองได้เปลี่ยนแปลงเท่านั้น

L e v e l 2= ยอมรับได้ การยอมรับความจริง ทำให้เราเป็นอิสระและไปต่อได้ สามารถยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง เป็นตัวของตัวเองได้ และยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน ยอมรับในความคิดเห็นของคนอื่น

ไม่ตัดสินคนอื่นถ้ายังไม่รู้จักเขาดีพอ จะทำให้เราพอใจในชีวิตของตัวเอง และเข้าใจคนอื่น มากขึ้น เช่น ถ้าอ กหัก แล้วยอมรับว่า คนนั้นไม่ใช่คู่แท้ของเรา ก็จะเปิดใจรอคนที่ใช่ได้เร็วขึ้น

L e v e l 3= ให้อภั ยได้ การให้อภั ยตัวเอง ทำให้เราเป็นอิสระจากความรู้สึกผิ ดและพร้อมที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ และการให้อภั ยคนอื่น จะทำให้เรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็น มากขึ้น

และเป็นอิสระจากความไม่พอใจหรือคิดแค้นโทษคนอื่น แถมยังเป็นแรงผลักดันให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกด้วย แม้ว่าความสัมพันธ์อาจจะ ไม่เหมือนเดิม แต่อย่ างน้อยก็ไม่ทำให้เรายึดติดอยู่กับอดีตอีกต่อไป

4 คิดบวก

L e v e l 1= ขอบคุณได้ เมื่อเราคิดบวก จะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามี ขอบคุณโอ กาสที่ได้รับ ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่คนอื่นหยิบยื่นให้ โลกภายในใจเปลี่ยนไป มองว่าโชคดีมากขึ้น และเมื่อขอบคุณบ่อยๆ จนเป็นนิสัย จะรู้สึกถึงความพอเพียง พอใจ ภูมิใจในตัวเอง เชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเอง และมีความสุขมากขึ้น

L e v e l 2= โฟกัสได้ เมื่อเรารู้ว่าอะไรดี ไม่ดี เราจะเลือ กโฟกัสในด้านดีๆ เห็นด้านดีๆ ในตัวเองมากขึ้น เผยด้านดีๆ ในตัวเองออ กมา พร้อมทั้งโฟกัสด้านบวกในตัวคนอื่นได้ดีขึ้น มองเห็นจุดเด่นของคนอื่น

มองข้ามข้ อเสียของคนอื่น หรือถ้าเป็นเรื่องงาน มีปัญหาความท้าทายเข้ามา ก็สามารถมุ่งความสนใจไปที่การทำงานให้ผ่ านไปได้ด้วยดี มากกว่าที่จะโฟกัสในด้านลบบั่นทอนจิตใจทำให้ทำงานได้ช้าลง

L e v e l 3= พลิกกลับได้ ในสถานการณ์ที่ไม่ดี สามารถมองเห็นโอ กาสที่ซ่อนอยู่ในนั้น เชื่อว่า ความท้าทายจะทำให้เราเป็นคนเก่ง และแกร่งขึ้น

รับมือกับปัญหาและอุปสรรคได้เร็วขึ้น เพราะใจที่พร้อมเสมอกับการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีความทุ ก ข์ผ่ านเข้ามา ก็ไม่ทุ ก ข์นาน เพราะรู้ว่ามันเหมือนฤดูกาลที่สุดท้ายก็พัดผ่ านไป

5 ยืดหยุ่น

L e v e l 1= ปรับแผนได้ มีแผนสอง แผนสาม หรืออย่ างน้อยก็สามารถปรับ เปลี่ยนแผนที่กำหนดไว้ได้ ไม่ใช่ตึงเปรี๊ยะ จนไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้อีก เพราะการวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้า

สามารถคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้ว่า ถ้าเราทำสิ่งนี้ ผลลัพธ์มันน่าจะเป็นอะไร แต่เราไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอน และทุกอย่ างไม่ได้เป็นอย่ างที่ใจต้องการทั้งหมด จึงไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่ างได้

L e v e l 2= ปรับตัวได้ ทำตัวให้เหมือนกับน้ำ ที่สามารถปรับไปต ามสภาพของภาชนะ คือ เข้าได้ในทุกสถานการณ์ แต่ไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง

เป็นเหมือนต้นไม้ที่ลู่ไปต ามแรงลมได้ แต่ก็กลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิม ดังนั้น สิ่งที่เราต้องทำเมื่อได้วางแผนไปแล้วก็คือ เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรับมือได้ จัดการได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่ างไรก็ต าม

L e v e l 3= เผชิญหน้าได้ สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคและความท้าทายได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน งานเยอะ งานย าก งานหนัก เราก็สามารถจัดการได้ เพราะเชื่อในความสามารถของตัวเอง

แม้เด็กๆ จะรู้สึกว่า ไม่อย ากโตมาเป็นผู้ใหญ่ ต้องรับผิ ดชอบอะไรหล า ยๆ อย่ าง แต่การเป็นผู้ใหญ่ทำให้เรามีอิสระทางความคิด สามารถเลือ กทำในสิ่งที่อย ากทำ

แต่จะต้องไม่ลืมว่า จะต้องรับผิ ดชอบในการกระทำที่เราเลือ กด้วย ถ้าเราคิดแบบผู้ใหญ่ ต่อให้เราอยู่ในสถานการณ์ไหน ก็สามารถผ่ านไปได้ด้วยดี แล้วจะกลัวอะไรกับการเป็นผู้ใหญ่ ถ้าเรามีวิธีคิดที่ดี

ที่มา wansukth