5 สัญญาณของย างล้อรถบวม อย่ าเผลอไปจับ

หล า ยๆ คนที่ใช้รถกันเป็นประจำทุกวัน เคยสังเกตอาการของล้อรถของคุณบางหรือเปล่าว่ามีสภาพที่ปกติและสามารถที่ใช้งานได้ต ามปกติหรือเปล่า

หากวันนี้ใครไม่รู้ว่าจะต้องสังเกตุอาการผิ ดปกติของย างรถได้อย่ างไร เราก็มี 5 สัญญาณของย างล้อรถบวม อย่ าเผลอไปจับ ไปดูกันว่าสัญญาณต่างๆ นั้นมีอะไรบ้าง

ย างรถยนต์ คือชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นล้อของรถยนต์หรือล้อของรถประเภทต่าง ๆ ย างรถยนต์มีสีดำ รูปร่างกลมมีรูตรงกลาง เป็นวงแหวน ภายในกลวงบรรจุอากาศที่มีความดันสูง

หรือ ก๊าซไนโตรเจนเพื่อเพิ่มความปลอ ดภั ย หรือ ย างในรถยนต์สำหรับรับน้ำหนักบรรทุกมาก ย างรถยนต์มีหน้าที่ต้องรับน้ำหนักรถและสัมภาระต่าง ๆ โดยเป็นเพียงส่วนเดียวของรถยนต์ที่สัมผัสพื้นถนน

คนขับรถยนต์ต่างรู้ดีว่า ย า ง บ ว มเป็นอ ย่ า งไร แต่หล า ยคนมักจะพ ย าย ามหาทางแก้ด้วยตนเอง ซึ่งมันอั น ต ร า ยมาก มีให้เห็นหล า ยเคสที่ได้รับ บ า ด เ จ็ บ จากแรงดันในล้อย างรถยนต์ ในต่ า ง ป ระ เ ท ศ

ก็มีคนที่เ สี ย ชี วิ ตมาแล้วเพราะเรื่องนี้ ฉะนั้นหากพบว่าย า งรถบวม อย่ าเอามือไปจับ อย่ าหาทางแก้เองควรจะให้ช่างที่ชำนาญจัดการดีกว่า

เพราะว่าแรงดันในนั้นเยอะมากทำให้คน ก ระ เ ด็ นได้เลยและ บ า ด เ จ็ บสาหัสมาก มันไม่คุ้มกันหรอ กนะเข้าอู่หรือเข้าศูนย์บริการโดยเร็วเลย

5 อาการผิ ดปกติของ ย า ง รถยนต์ที่บอ กว่ากำลังมีปัญหารีบเข้าอู่โดยเร็ว

1 เวลาปล่อยพวงมาลัยแล้วรถไม่ตรง

เวลาเราขับรถแล้วหาปล่อยพวงมาลัยสัก 3 วินาทีแล้วรถไถลไปทางใดทางหนึ่ง รถไม่ตรง อาจทำให้ผิ ดเลนบ้าง ตกข้างทางบ้าง แบบนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องดี อั น ต ร า ย สุ ด ขี ดแล้ว

จะต้องนำรถไปตรวจสอบโดยเร็ว อาจจะมีอะไรผิ ดปกติ เช่น ด อ ก ย า งสึกไม่เท่ากัน เพลาล้อ ลู ก ห ม า ก ศูนย์ล้อ มีปัญหา รีบเช็คโดยด่วนก่อนจะไม่ทันการ

2 พวงมาลัยจะสั่น รถจะเด้งทั้งที่ขับช้า

เวลาขับรถนั้นผู้ขับขี่จะรู้สึกได้ถึงความผิ ดปกติของรถเลย หากรู้สึกถึงการ สั่ น ของพวงมาลัย รถเด้งๆ ทั้งที่ ขั บ ช้ า ก็ควรจะรีบเข้าอู่โดยเร็วเพื่อให้ช่างดูอาการของย างรถและส่วนอื่นๆ ว่ามีอะไรผิ ดปกติหรือไม่ ก่อนที่มันจะร้ า ย แ ร งไปมากกว่านี้

3 เวลาขับรถลุยแอ่งน้ำแล้วรถแฉลบ

แม้จะเป็นเพียงแอ่งน้ำตื้นๆ แต่รถดันแฉลบได้ ซึ่งก็แปลได้ง่ายๆ ว่า ด อ กย างคงหมดแล้วหรือไม่ก็ ด อ กย างตื้นเกินไป ทำให้รีดน้ำได้ไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งแบบนี้

อั น ต ร า ยมากๆ เหมือนกัน ฉะนั้นจะต้องเช็ค ด อ กย างให้ดีด้วย ดูสะพานย างหาก ด อ กย างเท่ากับสะพานย างแสดงว่ามันตื้นเกินไป ก็ควรจะรีบเปลี่ยนเส้นใหม่โดยเร็ว

4 ย า ง ล ม รถอ่อนผิ ดปกติ

หากรู้สึกว่าย างลมรถอ่อน แล้วจะต้องคอยเติมลมบ่อยๆ อาจจะเป็นเพราะว่าย างซึม ย า ง รั่ วก็ได้แบบนี้ก็ไม่ควรปล่อยไว้จะต้องรีบเข้าเช็คย างทันทีเลย ในหน้าย า ง

อาจจะมีรอยขีด รอยทิ่มของอะไรที่แหลมๆ คมๆ ก็ได้ หากไม่เห็นว่ามีอะไรทำให้รั่วแล้วย างลมยังอ่อนบ่อยแสดงว่ามันก็ไม่ปกติแล้วจะร้องรีบเปลี่ยนย างเลย

5 ด อ กย างสึกไม่เท่ากัน

เวลาเราใช้รถเราก็ใช้พร้อมกัน 4 ล้อ ด อ กย างเลยมักจะต้องสึกไปพอๆ กันแน่นอนแม้ว่ามันจะไม่เท่ากันทุกเส้นก็ต าม ล้อไหนขับเคลื่อนมันอาจจะสึกเร็วกว่า

หากรู้สึกว่าล้อย างสึกก็ควรจะสลับย างล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลังทุก 10,000 กิโลเมตร จะทำให้ใช้งานย า ง ล้อได้อย่ างเท่ากัน

อ ย่ า ง ไ ร ก็ต ามก่อนจะเลือ กซื้ อย า งรถยนต์ก็ควรจะตรวจสอบด้วย บางยี่ห้อก็บวมบ่อย บวมง่ายกว่าใครเพื่อน หรือไม่เวลาเราขับรถแล้วไปกระแทกกับอะไรสักอย่ าง

ก็ทำให้ย างบวมได้ หรือย า ง หมดสภาพ ย างใหม่แต่คุณภาพไม่ดีก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกัน แต่ไม่ว่าจะกรณีไหนก็ไม่ควรปล่อยไว้เด็ดข า ดเพื่อความปลอ ด ภั ย ในการขับขี่ของคุณและเพื่อนร่วมถนน

ที่มา krustory, th.wikipedia.org