5 วิ ธี ฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็น โคตรมีเสน่ห์ และน่าเคารพ

เมื่อในปัจจุบันนี้มีสิ่งกระตุ้นให้คุณนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อน ใจร้อนได้ง่าย อาจจะเป็นเพราะการทำอะไร และการติดต่อสื่อสารในทุกวันนี้รวดเร็วขึ้น จึงทำให้ทุกๆ คนนั้นมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อน มากๆ

แต่อย่ างไรก็ต ามหากคุณนั้นยังอย ากที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุขและชีวิตสงบ คุณนั้นจะต้องหัดทำ 5 วิ ธี ฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็น โคตรมีเสน่ห์ และน่าเคารพ ไปดูกันว่าคนอย่ างคุณนั้นจะสามรถฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็นและมีสติทุกครั้งเมื่อต้องปะทะกับคนอื่นๆ หรือไม่

บางทีการใจเย็นและการมีสติ จะทำให้เราดูมีวุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิต เมื่อเราโตขึ้นเราต้องตัดนิสัยเด็ก ๆ ทิ้งไป เช่น นิสัยชอบโวยวาย ใจร้อน ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เพราะว่าการกระทำเหล่านั้น มักจะส่ งผลเสียต่อเรามากกว่าผลดี ทำให้บางครั้งเราอาจจะเดือ ดร้อนเพราะนิสัยเหล่านี้ได้ เชื่อเถอะนะว่าคนที่ใจเย็นและมีสติ มักจะดูมีเสน่ห์ในสายต าของคนอื่น

มากกว่าคนที่มีนิสัยใจร้อน และข า ดสติยับยั้งชั่งใจ อีกทั้งยังจะช่วยให้เรามีบุคลิกที่ดี ทั้งภายนอ กและภายใน ซึ่งมันเป็นเสน่ห์ที่เราสามารถสร้างมันได้ เพราะฉะนั้นเวลาจะเกิดอะไรก็ต าม เราควรที่จะใจเย็น และใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะดีกว่านะ เพราะมันดูเป็นคนมีวุฒิภาวะมากกว่าคนที่ใจร้อน ชอบโวยวายและใช้อารมณ์ตัดสิน มาก ๆ เลยล่ะ

1 ห า ยใจลึก ๆ

เมื่อเรารู้สึกว่าหล า ย ๆ สิ่งมันไม่เป็นไปต ามที่เร า ค า ดหวังไว้ การถอนห า ยใจแล้วห า ยใจเข้าลึก ๆ ก็สามารถช่วยให้เราสงบจิตใจและร่างกายตัวเองได้ ซึ่งวิธีการผ่อนคล า ยง่าย ๆ นี้ จะช่วยลดความกระวนกระวายใจ ที่ซึ่งจะนำพาความรู้สึกในแง่ลบต่าง ๆ อย่ างเช่น อารมณ์หงุดหงิด เสียใจ ผิ ดหวัง

หรือโ ก ร ธเคืองลงได้ ความอ ดทนเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนด้วยตนเอง เช่นเดียวกับการมองโลกในแง่ดี เพราะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ และมันก็ไม่ใช่เรื่องย ากที่เราจะทำ ถ้าหากเรามีความอ ดทน มากขึ้น เราก็จะมีความสุขมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งของภายนอ กเลยค่ะ

2 เอ่ยขอบคุณให้มากขึ้น

การขอบคุณมีประโยชน์มากมาย การวิจัยหนึ่งแสดงให้เห็นว่า การขอบคุณทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น เครียดน้อยลง และช่วยทำให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้น และการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ ในวารสารด้านจิตวิทย า Psychological Science ในปี 2014 ยังพบอีกว่า

การขอบคุณสามารถช่วยให้เรามีความอ ดทน มากขึ้น ขณะที่ Ye Li นักวิจัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากคณะบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทย าลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ ได้เปิดเผยว่า การที่เราแสดงออ กว่าเรารู้สึกอย่ างไร จะช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น แถมยังช่วยลดการข า ดความอ ดทนลงได้

ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องย ากค่ะ ในการฝึกขอบคุณ ก็แค่เพียงเราเอ่ยคำว่าขอบคุณ กับคนที่ทำบางสิ่งให้คุณด้วยรอยยิ้ม หรือนึกขอบคุณตัวเองเมื่อสามารถทำบางสิ่งได้ เมื่อเราขอบคุณจนเป็นนิสัย ก็จะทำให้เรามองโลกในแง่ดี และมีความอ ดทน มากขึ้นได้อย่ างแน่นอนค่ะ

3 มีสติให้มากขึ้น

เชื่อว่าหล า ยคนก็คงต้องเคยวอ กแวก ทำในสิ่งที่เราไม่รีบร้อน แทนที่จะทำในสิ่งที่เร่งด่วน มากกว่า โดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว นั่นก็เป็นเพราะเราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญกับสิ่งต่าง ๆ ได้ หล า ยครั้งที่ความคิดของเรา มักโดดไปมาระหว่างเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนทำให้เราไม่สามารถควบคุมความคิดตนเองได้

ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกยุ่งย าก และวุ่นวายอยู่ตลอ ดเวลา จนทำให้เรากล า ยเป็นคนเร่งรีบ และมีความอ ดทนน้อยลง การมีสติและการตระหนักถึงความคิดของเราอยู่เสมอ จะช่วยทำให้เราสามารถจัดระเบียบ ความคิดของเราได้ดียิ่งขึ้น ลองเขียนความคิดต่าง ๆ

ของคุณ ลงในกระดาษดูค่ะ จะช่วยให้คุณจัดการความคิดของตัวเองได้ และทำให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่ทำให้เรารู้สึกรีบเร่ง หรือทำให้เราไม่มีความอ ดทน วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถควบคุมความคิดไม่ให้วอ กแวกได้ง่าย ๆ ค่ะ

4 ฝึกตัวเองให้รู้จักการรอคอย

ความพึงพอใจที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับในสิ่งที่ต้องการทันทีทันใด แม้จะทำให้เรารู้สึกดี แต่นักวิจัยทางจิตวิทย ากลับมองว่า มันให้ความหมายที่ตรงข้ามกัน โดยในการศึกษาหนึ่งพบว่า การรอคอยบางสิ่งจะทำให้เรารู้สึก มีความสุขในระยะย าวมากกว่า ซึ่งการทำให้เรามีนิสัยการรอคอยที่ดีที่สุด

ก็คือ การฝึกตัวเองให้รู้จักการรอนั่นเอง โดยอาจจะเริ่มจากการรอในระยะเวลาสั้น ๆ สัก 10 นาที หรือ การรอคอยรายการโทรทัศน์ ที่ชอบที่ฉายในช่วงวันหยุด เมื่อเราสามารถรอจนเป็นนิสัยได้แล้ว ก็จะทำให้เรามีความอ ดทน มากขึ้นอย่ างไม่น่าเชื่อ แถมยังทำให้คุณมีความสุข และไม่หงุดหงิดเมื่อต้องพบกับ สถานการณ์ที่ต้องรอนาน ๆ อีกด้วย

5 ฝึกยอมรับความย ากลำบากให้ได้

บางครั้งความสะดวกสบายก็ไม่ได้ดีเสมอไป เพราะความสะดวกสบายเหล่านั้น จะทำให้เรารู้สึกมีความอ ดทนน้อยลง และเมื่อเราต้องเจอกับความย ากลำบาก เราจึงไม่สามารถอ ดทนกับมันได้

ดังนั้น เราจึงควรที่จะฝึกให้ตนเองทนกับความย ากลำบาก และความไม่สะดวกสบายให้ได้ และเมื่อเราสามารถอ ดทนกับสิ่งเหล่านั้นได้ เราก็จะมีความอ ดทน มากขึ้น และสามารถมีความสุข แม้ว่าต้องพบเจอกับสิ่งที่ดูย ากลำบากก็ต าม

ที่มา dhammasawatdee