5 วิ ธีที่คนฉลาดจะใช้รับมือ กับคนที่ชอบอิจฉา

ความอิจฉาริษย านั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถห้ามคนอื่นได้ บางคนเห็นเราได้ดีประสบความสำเร็จก็เกิดความรู้สึกอิจฉาและไม่ยินดีกับเรา คนประเภทนี้มักจะไม่ชอบให้คนอื่นได้ดีไปกว่าตัวเอง

ถ้าอย ากรู้ว่าใครอิจฉาเราอยู่ให้สังเกตพฤติก ร ร มของเขา คนที่อิจฉาเรามักจะไม่มาแสดงความยินดีหรือ กล่าวชมเราเวลาที่เราทำอะไรสำเร็จหรือทำอะไรได้ดี

คนขี้อิจฉามักจะเอาเรื่องของเราไปพูดลับหลังในทางเสี ยๆห า ยๆ พวกเขามักจะมีความต้องการทำให้เราเสื่อมเสี ยทั้งชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ในสังคม แต่พอต่อหน้าเราพวกเขามักจะเสแสร้งแกล้งทำเป็นดีกับเราเพื่อให้เราต า ยใจ

คนขี้อิจฉานั้นสังเกตง่ายๆคือมักจะทำตัวเหนือคนอื่นอยู่เสมอ ประหนึ่งว่าตัวเองดีเลิศไม่มีใครเทียบเท่า และเมื่อใดก็ต ามที่คุณทำอะไรเกินหน้าเกินต าพวกเขา พวกเขาจะอิจฉาคุณในทันที เวลาพวกเขาเห็นคุณทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จหรือไปได้ดี บางครั้งคนขี้อิจฉาพวกนี้ก็มักจะทำต ามคุณ เพื่อหวังว่าพวกเขาจะทำได้ดีกว่าคุณ

เราไม่สามารถห้ามใจคนอื่นไม่ให้อิจฉาริษย าได้ เพราะทุกอย่ างมันขึ้นอยู่กับตัวเขา เราไม่สามารถไปบงการความคิดของคนอื่นได้ แต่เราเลือ กที่จะ เก็บมาใส่ใจ หรือ ปล่อยให้มันผ่านไป ได้

สุดท้ายแล้วในเมื่อเราต้องเจอคนขี้อิจฉาสิ่งที่เราควรทำและรับมือเมื่อเวลามีคนอิจฉาเราคือเราไม่ต้องไปสนใจ หรือไปต้องไปยุ่งกับเขา ปล่อยให้เขาอิจฉาไปแบบนั้น แล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากกว่าที่จะต้องมาสนใจคนที่ไม่หวังดีกับเรา

การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนั้นการพบเจอคนนิสัยแ ย่ๆ หรือคนขี้อิจฉ า เป็นสิ่งที่หลี กเลี่ย งไม่ได้เลยวันนี้เราจึงมีวิ ธีที่คนฉลาดใช้จัดการกับคนที่ไม่ชอบหรือคนขี้อิจฉ า มาฝากกันค่ะวันนี้ได้ผลสุดๆใครอย ากลองนำไปปรับใช้ก็ลองดูได้ไม่เสี ยห า ยนะ

1.ไม่สนใจและหลีกเลี่ยงที่จะฟังคำพูดจากคนเหล่านั้น

ความรู้สึกของคนเรามีขีดจำกัด ถ้าหากมันเหลื ออ ดจริงๆ ทางที่ดีที่สุดต่อตัวคุณ และจะลดการปะทะคารมกับพวกขี้อิจฉ าได้ดีที่สุดก็คือ การไม่สนใจ และหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนเหล่านั้น เพราะฟังไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตคุณเลย

2.เตือนตัวเองไว้เสมอว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากตัวคุณ

แต่เกิดจากคนขี้อิจฉ าพวกนั้นต่างหาก บางทีคำพูดก็มักก่อให้เกิ ดปัญหา และความไม่พอใจต ามมา เมื่อคุณฟังและหยุดไตร่ตรอ งถึงคำพูดเหล่านั้นอย่ างดีแล้วให้เชื่อเถอะว่าเรื่องราวหรือประเด็นที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากตัวคุณแต่เกิดจากคำพูดของคุณขี้อิจฉ าต่างหาก การแสดงความจริงใจ และคิดบวกสามารถชนะพวกคนเหล่านี้ได้เสมอแหละ

3.โฟกัสกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนอยู่ข้างเราดีกว่า

จะเสี ยเวลาไปกับคนที่คอยแต่จะอิจฉาเรา เราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจในตัวเราได้แทนที่จะไปโฟกัสแต่คนที่แสดงความคิดเห็นด้านลบคุณก็หันกลับมาดูว่าข้างหลังคุณมีใครบ้าง ที่คอยให้กำลังใจคุณอยู่มีใครบ้างที่คอยสนับสนุนคุณใครจะอิจฉ าอย่ างไรก็ปล่อยเขาไป ไม่ต้องไปใส่ใจให้เสี ยเวลา

4.ลบคอมเมนต์แ ย่ๆ ในโซเชี ยลทิ้งไปให้หมด

ในโลกปัจจุบันโซเชี ยลมีเดียได้กล า ยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดเห็น เมื่อใดก็ต ามหากมีคน มาคุกค ามชีวิตส่วนตัวของคุณมากเกินไป เช่น มักมาแสดงความเห็นที่ไม่ดีอยู่บ่ อยๆใช้คำพูดเสี ย ดสีทับถมคุณ วิ ธีที่ดีที่สุดคือล บคอมเม นต์ทิ้งไป หากเกินขีดจำกัดของความรู้สึกแล้วก็อันเฟร นด์ หรือบล๊ อคไปเลยก็ไม่เสี ยห า ย

5.หนักแน่นในความเป็นตัวเองเข้าไว้

การรับมือ กับคนขี้อิจฉ าอีกวิ ธีหนึ่งคือ การหนักแน่นในความเป็นตัวเองให้มากที่สุด ถ้าเรามั่นใจว่าเราทำดีแล้วก็ให้คิดซะว่าคนขี้อิจฉาเหล่านั้นรู้ว่าคุณทำดีกว่าเขาจึงได้แสดงกิริย าหรือวาจาเสี ยดสีไปทั่ว ดังนั้นจงมั่นใจไว้ว่าเรามี ดีกว่าคนพวกนั้น

จงอย่ าลดตัวไปทะเลาะหรือไปมีเรื่องกับเขาเลย เพราะมันไม่คุ้มหรอ กนะที่จะเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ ปล่อยให้เขาอิจฉาเราต่อไปเถอะ เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาหรอ ก แล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้น ส่วนคนที่คอยแต่อิจฉาคนอื่นก็จะมีแต่ความทุ ก ข์ในความ ที่ไม่รู้จักพอของพวกเขาเอง

ที่มา   profession-j55   bohatto