5 วิ ธีการใช้เงินให้เราร ว ยขึ้น มีกิน มีใช้ไม่ลำบาก

หนึ่งในคำถามของคนในสังคมปัจจุบันถกกันอย่ างไม่รู้จบ เห็นจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการทำอย่ างไรให้ร ว ย ให้ตัวเองมีกิน มีใช้ได้ไม่ลำบาก ทั้งในปัจจุบันต่อยอ ดไปจนถึงอนาคต และแน่นอนว่าทุกอย่ างล้วน มีวิ ธี ไม่ว่าใครก็อย ากมีกิน มีใช้ และร ว ย สำหรับบางคนอาจจะคิดว่าย าก เพราะเกิดมาไม่มีต้นทุน มีงานทำก็ดีแล้ว วันนี้เรามีบทความ 5 วิ ธีการใช้เงินให้เราร ว ยขึ้น มีกิน มีใช้ไม่ลำบาก จะเป็นอย่ างไรไปดูกัน

มีใครบ้างครับที่รู้สึกว่า ทำงานเท่าไรก็มีเงินไม่ค่อยจะพอใช้ อย่ างที่ใจต้องการเสี ยที ไหนจะต้องจ่ายค่าที่พัก ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหาร ค่าของใช้ในบ้านกระจุกกระจิกอีก แต่ถึงกระนั้น ชีวิตการเงินของคุณจะไม่แย่ หากคุณหมั่นหาความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตของตนเอง

จริงอยู่ที่เราอาจไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง โอกาสในชีวิตอาจไม่เท่าคนที่เกิดมาเพรียบพร้อมทกอย่ าง แต่คุณสามารถเพิ่มโอกาสให้ตัวเองได้ ด้วยการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่องที่ตนเองสนใจ

ยกตัวอย่ างเช่น หากคุณมีความสนใจในด้านการทำอาหาร คุณอาจจะศึกษาวิ ธีการเปิดร้านอาหาร หรือถ้าสนใจเรื่องการเงิน ก็ลองศึกษาการลงทุนในหุ้นหรืออสังหาริมท รั พ ย์ เป็นต้น

เมื่อศึกษาจนเข้าใจแล้ว ก็อย่ าปล่อยให้มันผ่านเลยไป คุณควรเริ่มลงมือทำทันที อาจเริ่มจากการลงทุนเล็ก ๆ ก่อน จะได้ไม่ต้องใช้เงิน มาก พอเกิดความมั่นใจก็ค่อยขย ายกิจการ มองหาจุดบกพร่องและแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ สักวันคุณจะประสบความสำเร็จได้แน่นอน

มีความรู้อย่ างหนึ่งที่สำคัญมาก แต่อาจไม่มีใครสอนคุณมาก่อน ก็คือ ความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคล ที่จะทำให้รู้จักใช้เงินเป็น มีความฉลาดด้านการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันเอาเอง

เชื่อว่าคุณคงเคยได้ยินข่าวคนทำงาน ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพสูง แต่ดันสร้างข้ อผิ ดพลาดด้านการเงิน จนไม่นานชีวิตก็ต้องลำบากและมีห นี้สินจำนวน มาก เหตุการณ์นี้จะเจอบ่อยขึ้น ตอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

คนที่สุขภาพการเงินไม่แข็งแรง จะได้รับผลกระทบหนัก ดังนั้น จึงควรหาความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลไว้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยง ของการเกิดปัญหาที่มีสาเหตุจากเงินนั่นเอง ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ การเงินส่วนบุคคล ของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอมุมมอง วิ ธีใช้เงินในด้านต่าง ๆ ที่มีหลักการอันควรค่าแก่การปฏิบัติต าม ดังนี้

1. ด้านแนวการใช้

ใช้เงินสร้างท รั พ ย์สิน ดีกว่าเอาเงินไปสร้างห นี้สิน เพราะท รั พ ย์สินทำให้เกิดผลตอบแทน คือมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น แต่ห นี้สิน มีแต่จะทำให้เงินในกระเป๋าน้อยลง

2. ด้านระดับการใช้

ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ นอ กจากจะทำให้ออมได้เยอะขึ้น ยังทำให้รู้สึกดีต่อสภาพการเงินของตัวเองด้วย

3. ด้านรูปแบบการใช้

ใช้เงินเก็บไปกับการลงทุน มากกว่าการบริโภค เช่น นำเงินเก็บไปซื้ อ กองทุนรวม ดีกว่านำเงินจำนวนนั้นไปซื้ อมือถือเครื่องใหม่ โดยที่การบริโภคสินค้า ต้องดูความจำเป็นเป็นหลัก

4. ด้านกำลังท รั พ ย์

ควรวางแผนออมเงิน และมีเงินออมไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเสมอ

5. ด้านค่าเสี ยโอกาส

จริงอยู่ที่การเป็น มนุษย์เงินเดือน ทำให้มีเงินเข้ากระเป๋าสม่ำเสมอ แต่ก็เหมือนกับการเอาเวลาส่วนหนึ่งในชีวิต ไปแลกกับเงินเดือน ซึ่งทำไม่ได้ตลอ ด พออายุเยอะก็ต้องเลิก ถ้าอย ากประสบความสำเร็จ ต้องใช้เงินแลกเวลาด้วย

เพราะทุกวัน มีเวลาจำกัดแค่ 24 ชม. แต่สิ่งที่ต้องทำมีมากมาย งานบางอย่ างจึงควรกระจายออ ก จ้างคนอื่น มาทำให้ เช่น เปิดร้านข า ยของ ก็จ้างคน มาช่วยข า ย ลงทุนผ่านกองทุนรวม ก็จ้างให้ผู้จัดการกองทุนดูแล เป็นต้น

ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ แล้วจะรู้ว่าการใช้เงิน ไม่ได้หมายความว่า จะต้องสูญเสี ยเงินเสมอไป

ที่มา  aansanook